Blog

Ambulans dla szpitala!

Nowoczesne karetki (koszt jednej około 500 tysięcy złotych; NAJTAŃSZEJ około 300 tysięcy) w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med mają służyć pacjentom, poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, z tych terenów, które korzystają z usług szpitala.
W szpitalu funkcjonuje jednostka ratownictwa medycznego, która zajmuje się transportem sanitarnym i transportem międzyszpitalnym medycznym.
Marzeniem i celem dyrekcji spółki SZPITAL POWIATOWY GAJDA-MED jest zakup dwóch nowych ambulansów, które zastąpiłyby zepsute karetki.

ZRZUTKA NA KARETKĘ!!!

https://zrzutka.pl/h7c69w

Przypominamy, że PACJENTOM na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego), przysługuje bezpłatny TRANSPORT SANITARNY, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

  • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej (np. gdy lekarz podczas wizyty domowej lub w miejscu udzielania świadczeń ambulatoryjnych stwierdzi zły stan zdrowia pacjenta i potrzebny jest transport do szpitala) z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia – w takich sytuacjach wzywane jest pogotowie ratunkowe;
  •  wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia (np. transport pacjenta z jednego szpitala do drugiego w celu wykonania np. badań lub kontynuacji leczenia).
    W przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

Przewóz pacjentów w ramach transportu międzyszpitalnego medycznego, między podmiotami leczniczymi realizującymi świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego w szczególności w przypadku:

  •  konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w innym podmiocie leczniczym;
  • konieczności zachowania ciągłości leczenia w innym podmiocie leczniczym.

Biuro Prasowe Gajda – Med

06/07/2019 aktualności

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.