Blog

Artykuł o zaburzeniach rytmu serca u sportowców

Artykuł  o zaburzeniach rytmu serca u sportowców autorstwa dr. n. med. Roberta Gajdy, pochodzący z Centrum Kardiologii Sportowej w Pułtusku opublikowany przez amerykańskie wydawnictwo ,,NOVA” – jedno z najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych w świecie.

W dniu 19 sierpnia dr n. med. Robert Gajda otrzymał paczkę z przesyłką kilku egzemplarzy książki wydanej przez prestiżowe wydawnictwo naukowe NOVA z m.in. z artykułem jego  autorstwa pod angielskim tytułem: „The problem of arrhythmias in endurance athletes. Are heart rate monitors valuable tools for diagnosing arrhythmias?” co w tłumaczeniu na język polski oznacza: Problem zaburzeń rytmu serca u sportowców dyscyplin wytrzymałościowych. Czy pulsometry są wartościowym narzędziem diagnostycznym arytmii?.  Książka w której ukazał się ten artykuł nosi tytuł: Horizons in World Cardiovascular Research  (Horyzonty w światowych badaniach sercowo-naczyniowych).

Artykuł powstał na zamówienie wydawnictwa NOVA w efekcie dwóch wydarzeń naukowych również rodem z Centrum Kardiologii Sportowej w Pułtusku a mianowicie: artykułu pod tytułem ,, Are heart rate monitors valuable tools for diagnosing arrhythmias in endurance athletes?” opublikowanego w prestiżowym wydawnictwie skandynawskim The Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports oraz wykładu pt. ,, Problem of heart rate disturbances in endurance athletes. Are heart rate monitors valuable tools for diagnosing arrhythmias?. Zarówno wyedytowany artykuł jak i wykład wygłoszony na sympozjum kariologicznym Paryżu w lutym br., były autorstwa dr. n. med. Roberta Gajdy.  Ośrodkami współpracującymi przy powstaniu artykułów był Instytut Kardiologii w Warszawie z p. prof. dr hab. Katarzyną Biernacką oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi z p. prof. dr. hab. Wojciechem Drygasem, jako współautorami.  Materiał do badań zbierany był w głównej mierze w pułtuskim Centrum Kardiologii Sportowej.

Bez wątpienia jest to ważne wydarzenie naukowe pochodzące z Pułtuska. Fakt współpracy znanych w świecie nauki profesorów z Instytutu Kardiologii i Uniwersytetu Łódzkiego z naszym ośrodkiem a konkretnie dr n. med. Robertem Gajdą, jest niewątpliwie nobilitujący nie tylko autora ale i rozsławiający nasze miasto. Dr n. med. Robert Gajda jest nie tylko kardiologiem czy specjalistą medycyny sportowej ale też znanym i uznanym naukowcem w dziedzinie chorób układu sercowo naczyniowego u sportowców nie tylko w Polsce.

Red. Magdalena Gałczyńska

22/08/2018 aktualności
3 Komantarze
  1. Coś niesamowitego. Nasz mądry i wspaniały doktor na arenie międzynarodowej jest rozsławiany. A ja się u niego leczę….

  2. A ja się leczę u najlepszego kardiologa sportowego bo u dr Gajdy i wiem, że warto, leczę się już od wielu wielu lat i nigdy nie żałowałam.

  3. Doktorze, dzisiaj jest pan najbardziej rozpoznawalnym lekarzem kardiologiem sportowym w Polsce. Gratuluję. Trenuję triatlon i pochodzę z Pułtuska. Miło mi było słyszeć kiedy podczas zawodów w Gdańsku po zasłabnięciu jednego zawodnika sędziowie zalecali mu gruntowne przebadanie się w PUŁTUSKU !!! – nie pamiętali Pana nazwiska ale chyba nie maw Pułtusku innego lekarza kardiologa sportowego.. Podobno jest tylko kilku takich specjalistów w Polsce a z nich tylko Pan robi sam pełną diagnostykę..
    Jeszcze raz gratuluję

    Marcin Kowalski

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.