Blog

Bar Okruszek będzie gotował dla naszych pacjentów

Bar OKRUSZEK – ceniony i znany ze smacznych posiłków przez mieszkańców ziemi pułtuskiej oraz turystów, będzie dostarczał całodobowe wyżywienie pacjentom Szpitala Powiatowego Gajd – Med sp. z o.o. Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w piątek 8 listopada 2019 r.

Wybrano ofertę pod względem finansowym droższą, którego kuchnia znajduje się 4 km od Pułtuska, ale kierownictwo spółki liczy, że posiłki będą smakowały naszym pacjentom, także tym wymagającym posiłków dietetycznych. W racjach pokarmowych zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia średnia dzienna wartość energetyczna jadłospisu dla diety ogólnej nie powinna być mniejsza niż 2450 kcal.

Szpital Powiatowy Gajda – Med sp. z o.o. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastrzegł m.in., że posiłki:
– należy przygotować z uwzględnieniem nowoczesnych zasad dietetyki zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia;
– zaplanowane w jadłospisie posiłki muszą dostarczać odpowiednią ilość energii i składników odżywczych.
– muszą zgodnie z normami żywienia dla chorych dorosłych i dzieci w wieku od 1 do 16 roku życia w szpitalach zawierać ilości produktów zalecanych w całodziennych normach żywienia;
– muszą być przygotowywane ze świeżych naturalnych produktów wysokiej, jakości, niedopuszczalne jest przygotowywanie posiłków z koncentratów obiadowych w proszku oraz konserw.

Cieszymy się, że swoją ofertę złożyła pułtuska firma i że blisko 900 tysięcy złotych, pozostanie na rynku lokalnym. Kierownictwo spółki, kierując się lokalnym patriotyzmem, zawsze chętnie wspierało środowiska lokalne. Z przyjemnością też korzysta z usług pułtuskich firm, dzielą się przychodami spółki.

Biuro Prasowe Grupy Gajda – Med 

 

15/11/2019 aktualności

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.