Cennik-before

Cenniki usług i badań medycznych GajdaMed

Aby zacząć przeszukać cennik po nazwach kliknij zakładkę cennika który chcesz przeszukać, nastęnie wciśnij (Ctrl + F), wpisz wyszukiwaną frazę a następnie przyciskaj (ENTER)

Lp. Świadczenie zdrowotne Cena
PORADY LEKARSKIE
Podstawowa Opieka Lekarska
1.1 Porada lekarza podstawowej opieki lekarskiej zdrowotnej 70,00 zł
1.2 Porada lekarza podstawowej opieki lekarskiej zdrowotnej (wizyta domowa) 90,00 zł
1.3 Kwalifikacja lekarska do szczepienia 35,00 zł
1.4 Badanie lekarskie- bilans zdrowia 40,00 zł
1.5 Badanie patronażowe lekarskie (wizyta domowa) 65,00 zł
Specjalistyka Ambulatoryjna
1.14 Porada lekarska w poradni chirurgii ogólnej 100,00 zł
1.15 Porada lekarska w poradni neurologicznej 100,00 zł
1.16 Porada lekarska w poradni otolaryngologicznej 100,00 zł
1.17 Porada lekarska w poradni reumatologicznej 100,00 zł
1.18 Porada lekarska w poradni pulmonologicznej 100,00 zł
1.19 Porada lekarska w poradni ginekologiczno-położniczej 100,00 zł
1.20 Porada lekarska w poradni alergologicznej 100,00 zł
1.21 Porada lekarska w poradni diabetologicznej 100,00 zł
1.22 Porada lekarska w poradni endokrynologicznej 100,00 zł
1.23 Porada lekarska w poradni gastroenterologicznej 100,00 zł
1.24 Porada lekarska w poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej 100,00 zł
1.25 Porada lekarska w poradni urologicznej 100,00 zł
1.26 Porada lekarska w poradni rehabilitacyjnej 100,00 zł
1.27 Porada lekarska w poradni kardiologicznej 100,00 zł
PORADY I USŁUGI PIELĘGNIARSKIE
Zabiegi diagnostyczno-terapeutyczne
2.1 Iniekcje domięśniowe, śródskórne, podskórne 10,00 zł
2.2 Iniekcje dożylnie 15,00 zł
2.3 Pobieranie materiału do badań diagnostycznych (bez kosztów badań) 10,00 zł
2.4 Badanie cukru we krwi glukometrem 5,00 zł
2.5 Zakładanie cewnika 20,00 zł
2.6 Zdejmowanie cewnika 20,00 zł
2.7 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi, tętna, oddechów, temperatury 6,00 zł
2.8 Szczepienie dziecka (bez badania lekarskiego) 10,00 zł
2.9 Inhalacje 10,00 zł
Zabiegi diagnostyczno-terapeutyczne w domu pacjenta
2.10 Iniekcje domięśniowe, śródskórne, podskórne 12,00 zł
2.11 Iniekcje dożylnie 18,00 zł
2.12 Kroplowy wlew dożylny 25,00 zł
2.13 Pobieranie materiałów do badań diagnostycznych (bez kosztów badań) 15,00 zł
2.14 Badanie cukru we krwi glukometrem 6,00 zł
2.15 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi, tętna, oddechów, temperatury 5,00 zł
2.16 Zakładanie cewnika u kobiety 15,00 zł
2.17 Stawianie baniek 20,00 zł
Usługi higieniczno-pielęgnacyjne w domu pacjenta
2.18 Pielęgnowanie ran (opatrunki, odleżyny, odparzenia) 25,00 zł
2.19 Zmiana drobnych opatrunków 20,00 zł
2.20 Realizacja recepty 15,00 zł
2.21 Wizyta patronażowa 20,00 zł
DIAGNOSTYKA
Różne
4.1 Cytologia ( z pobraniem materiału) 30,00 zł
4.3 Badanie ECHO 100,00 zł
4.4 Badanie EKG (bez opisu) – (z opisem) 50,00 zł
4.6 Badanie Holtera (EKG) 100,00 zł
4.7 Badanie Holtera (RR) 100,00 zł
4.8 Próba wysiłkowa 200,00 zł
Badania radiologiczne
Głowa
4.10 Czaszka AP i L 50,00 zł
4.11 Oczodoły 20,00 zł
4.12 Zatoki 22,00 zł
4.13 Żuchwa AP 20,00 zł
4.14 Żuchwa L 20,00 zł
4.15 Żuchwa skos 20,00 zł
4.16 Uszy w jednej projekcji 25,00 zł
4.17 Stawy skroniowo – żuchwowe 35,00 zł
4.18 Nos L 20,00 zł
4.19 Celowane na siodło 20,00 zł
4.20 Twarzoczaszka 20,00 zł
4.21 Zdjęcie osiowe czaszki 22,00 zł
4.22 Łuk jarzmowy jedna projekcja 20,00 zł
Klatka piersiowa
4.23 Klatka piersiowa PA 40,00 zł
4.24 Klatka piersiowa L 40,00 zł
4.25 Mostek 20,00 zł
4.26 Żebra 25,00 zł
4.27 Przełyk (ciało obce) 20,00 zł
4.28 Nosogardło 20,00 zł
Kręgosłup
4.29 C AP 25,00 zł
4.30 C L 25,00 zł
4.31 Czynnościowe kręgosłupa C 40,00 zł
4.32 Skosy C 40,00 zł
4.33 Celowane na ząb 20,00 zł
4.34 TH AP 27,00 zł
4.35 TH L 27,00 zł
4.36 LS AP 30,00 zł
4.37 LS L 30,00 zł
4.38 LS skosy (p projekcje) 50,00 zł
4.39 Odcinki celowane kręgosłupa jedna projekcja 25,00 zł
4.40 Kręgosłup cały na stojąco jedna projekcja 30,00 zł
4.41 Stawy krzyżowo-biodrowe AP 20,00 zł
4.42 Stawy krzyżowo-biodrowe skosy (2) 40,00 zł
4.43 Przejścia szyjno-piersiowy, piersiowo-lędźwiowy (jedna projekcja) 25,00 zł
4.44 Kość krzyżowa AP 20,00 zł
4.45 Kość krzyżowa boczne 20,00 zł
Kończyna górna
4.46 Wiek kostny 25,00 zł
4.47 Ręka AP 20,00 zł
4.48 Ręka skos 20,00 zł
4.49 Ręce prawa i lewa 2×2 projekcje 60,00 zł
4.50 Palce ręki AP i L 22,00 zł
4.51 Nadgarstek AP 20,00 zł
4.52 Nadgarstek L 20,00 zł
4.53 Porównawcze nadgarstków AP 30,00 zł
4.54 Nadgarstek celowane na kość łódeczkowatą 32,00 zł
4.55 Przedramię AP 20,00 zł
4.56 Przedramię L 20,00 zł
4.57 Łokieć AP 20,00 zł
4.58 Łokieć L 20,00 zł
4.59 Porównawcze łokci AP 30,00 zł
4.60 Łokcie prawy i lewy 2×2 projekcje 60,00 zł
4.61 Kość ramienna AP 20,00 zł
4.62 Kość ramienna L 20,00 zł
4.63 Kość ramienna przez klatkę piersiową 25,00 zł
4.64 Bark jedna projekcja 25,00 zł
4.65 Łopatka jedna projekcja 20,00 zł
4.66 Obojczyk 20,00 zł
Jama brzuszna
4.67 Jama brzuszna 30,00 zł
4.68 Miednica 30,00 zł
4.69 Jama brzuszna 3 projekcje (niedrożność) 55,00 zł
Kończyna dolna
4.70 Staw biodrowy AP (jedne) 30,00 zł
4.71 Staw biodrowy osiowe 20,00 zł
4.72 Staw biodrowy w pozycji żabki 26,00 zł
4.73 Kość udowa AP 25,00 zł
4.74 Kość udowa L 25,00 zł
4.75 Podudzie AP 20,00 zł
4.76 Podudzie L 20,00 zł
4.77 Staw kolanowy AP 20,00 zł
4.78 Staw kolanowy L 20,00 zł
4.79 Stawy kolanowe prawy i lewy 2×2 projekcje 60,00 zł
4.80 Rzepki prawa i lewa osiowe 30,00 zł
4.81 Rzepka L 20,00 zł
4.82 Staw skokowy AP 20,00 zł
4.83 Staw skokowy L 20,00 zł
4.84 Stawy skokowe prawy i lewy 2×2 projekcje 60,00 zł
4.85 Stopa AP 20,00 zł
4.86 Stopa L 20,00 zł
4.87 Stopy prawa i lewa 2×2 projekcje 60,00 zł
4.88 Pięta L 20,00 zł
4.89 Osiowe pięty 20,00 zł
USG
4.102 USG przezciemiączkowe 100,00 zł
4.104 USG tarczycy 60,00 zł
4.108 USG ginekologiczne 60,00 zł
4.109 USG ciąży 60,00 zł
4.111 Badanie przepływów żylnych, tętnic 120,00 zł
4.113 USG jamy brzusznej 60,00 zł
4.114 USG jamy brzusznej +USG tarczycy 100,00 zł
4.117 USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej 60,00 zł
4.119 USG układu moczowego 60,00 zł
4.122 USG układu moczowego z oceną zalegania 60,00 zł
TRANSPORT SANITARNY
7.1 Pomoc doraźna – usługa ponadstandardowa 140,00 zł
7.2 Transport karetką 3,00 zł za 1 km + 15,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
8.1 Jedna strona kopii dokumentacji medycznej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) 0,80 zł
8.2 Jedna strona wyciągu lub odpisu 7,50 zł
8.3 Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, w przypadku gdy dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej 1,60 zł
8.4 Dodatkowa opłata za przygotowanie kserokopii dokumentacji medycznej dla firm ubezpieczeniowych – uznaniowa, bez związku z ustawową opłatą za kserokopię i ilością stron 200-300 zł

Aby zacząć przeszukać cennik po nazwach kliknij zakładkę cennika który chcesz przeszukać, nastęnie wciśnij (Ctrl + F), wpisz wyszukiwaną frazę a następnie przyciskaj (ENTER)

Nazwa badania Kod ICD Symbol Materiał Czas oczekiwania na wynik
(dni robocze)
Cena PLN Stabilność materiału Uwagi
BADANIA PODSTAWOWE I SPECJALISTYKA
Analityka lekarska
Mocz- badanie ogólne + osad A01 MOCZ Mocz poranny 1 15,80
Białko w dobowej zbiórce moczu A07 TP-DM DZM 1 10,00
Białko w moczu A07 BIALK-M Mocz 1 10,00
Glukoza w dobowej zbiórce moczu A15 GLU-DM DZM 1 10,00
Glukoza w moczu A15 GLUKO-M Mocz 1 10,00
Białko Bence-Jonesa BRAK BBJ Mocz 1 55,00 mocz poranny
Kalprotektyna w kale (ilościowo) KALP-IL kał 10 90,00 próbka wielkości śliwki lub materiał pobrany do specjalnego zestawu Nowość
Kalprotektyna KALPROT kał (próbka wielkości orzecha laskowego) 1 85,00 próbka wielkości orzecha laskowego
Kał – badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych BRAK KAL-BO kał (próbka wielkości orzecha laskowego) 5 14,00 próbka wielkości orzecha laskowego
Kał- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) BRAK KA-PAS kał (próbka wielkości orzecha laskowego) 3 15,90 próbka wielkości orzecha laskowego
Kał- Helikobakter pylori w kale U15 HEL-KAL kał (próbka wielkości orzecha laskowego) 1 27,00 próbka wielkości orzecha laskowego
Kamień moczowy -analiza składu KAM-MO Kamień moczowy 6 41,00
Liczba Addisa ADDIS DZM 1 23,00
Owsiki w wymazie okołoodbytniczym BRAK OWSIKI Preparat celofanowy,wymaz na szkiełku zabezpiczony folią 1 20,00 preparat celofanowy, wymaz na szkiełku zabezpieczony folią
Test ciążowy L46 TCIAZO Mocz 1 20,00
Test metaboliczny w moczu BRAK T-META Mocz 10 47,00
Ameba BRAK AMEBA Kał poprany do specjalnego pojemnika 3 49,00 Pobrany do specjalnego pojemnika
Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA X13 LAMBLIE kał (próbka wielkości orzecha laskowego) 5 39,00 próbka wielkości orzecha laskowego
Bilans tłuszczowy w kale BRAK BILTLU Kał z 3 dób 10 118,00 Wykonać zbiórkę kału z 3 kolejnych dób. Po zakończeniu zbiórki kał zważyć, wymieszać i do badania dostarczyć 1 g kału. Podać całkowitą wagę zbiórki kału
Wykrywanie krwi utajonej w kale KREW-UT kał (próbka wielkości orzecha laskowego) 1 21,00 próbka wielkości orzecha laskowego
Hematologia
Leukocyty – liczba LEUKOCY Krew EDTA 1 14,00
Limfocyty CD4 i CD8 CD4-CD8 Krew EDTA, materiał musi dotrzeć do podwykonawcy tego samego dnia przed 11, sugerowane pobranie w punkcie na Stępińskiej 14 380,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium
Morfologia z rozmazem automatycznym C53 MORF Krew EDTA 1 15,80
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi C32 ROZMAZ Krew EDTA 1 15,00
Odczyn Biernackiego C59 OB Krew EDTA/ krew cytrynian 1 10,80
Oznaczanie odsetka retikulocytów C69 RETI Krew EDTA 1 16,00
Eozynofilia BRAK EOZYNOF (wymaz z nosa) 1 15,00 Materiał pobrać na suchą wymazówkę, rozprowadzić na szkiełku podstawowym. Zaznaczyć po odwrotnej stronie szkiełka miejsce naniesienia materiału. Przesłać w pudełku jak na cytologię
Płytki krwi – liczba PLYTKI Krew pełna pobrana na cytrynian 1 15,00 opisać probówkę PŁYTKI
Test FLAER – badanie przesiewowe FLAER krew pełna ( 2 ml) 6 296,00 Nowość
Ultraczułe badanie leukocytów – FLAER/CD24 granulocyty LEU-FLG Krew żylna (EDTA) 4 492,00 Nowość
Ultraczułe badanie leukocytów – FLAER/CD14 monocyty LEU-FLM Krew żylna (EDTA) 4 482,00 Nowość
Test EMA (cytometryczna analiza zaburzeń w białkach cytoszkieletu erytrocytów we wrodzonych anemiach hemolitycznych TESTEMA Krew żylna (EDTA) 3 398,00 Nowość
Wykrywanie p/ciał granulocytarnych met. aglutynacji (GAT) GAT Krew żylna, surowica 30 183,00 Nowość
Dehydrogenaza glukozo 6 fosforanu G6PD Krew żylna (EDTA) 14 360,00 Nowość
Serolologia grup krwi
Grupa krwi, Rh E67 GRUPA Krew EDTA 1 35,00
Przeciwciała odpornościowe – test przesiewowy E83 ALLO Krew EDTA 1 30,00
Identyfikacja p/c odpornościowych SGK RCKIK Krew na skrzep (nie mniej niż 6 ml) + krew EDTA 5 200,00
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) E17 BTA Krew EDTA 1 22,00
Wpis grupy do dokumentu GRUPA-D 1 27,00
Wpis grupy do krew karty BRAK KARTA 3 45,00
Koagulologia
Antytrombina III (aktywność) ATROM-3 Osocze cytrynianowe, Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. 1 42,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium
APTT – Czas kaolinowo – kefalinowy G11 APTT Osocze cytrynianowe 1 12,80
APC – oporność na aktywne białko C BIALCOP Osocze cytrynianowe, Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w punkcie pobrań Alab, Stępińska. 14 129,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium
PT- Czas protrombinowy /wskaźnik Quicka, INR/ G21 PT Osocze cytrynianowe 1 12,80
D-dimery G49 D-DIMER Osocze cytrynianowe 1 45,00
Fibrynogen G53 FIBR Osocze cytrynianowe 1 18,80
Białko C G05 BIAL-C osocze cytrynianowe. Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. 11 98,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium
Białko S BIAL-S osocze cytrynianowe. Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. 14 98,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium
Czynnik V CZV osocze cytrynianowe. Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. 10 100,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium
Czynnik von Willebranda WILLEBR osocze cytrynianowe, surowica. Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. 10 100,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium
Czynnik von Willebranda (antygen) WILL-AG osocze (cytrynian), 10 165,00 Nowość
Inhibitor czynnika IX INH-IX osocze cytrynianowe. Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. 6 485,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium
Krążacy antykoagulant Tocznia LA Osocze cytrynianowe, Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. 1 119,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium
Alfa-2-antyplazmina (aktywność) G01 A2ANTYP osocze cytrynianowe 10 89,00
Plazminogen G79 PLAZMIN Surowica, temp lodówki, dostarczyć w dniu pobrania 7 88,00 Przechowywać w temp. Lodówki. Pilnie dostarczyć do laboratorium
Czas trombinowy (TT) w osoczu G75 TT osocze cytrynianowe . Parametr wybitnie niestabilny, 1 11,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium
Biochemia kliniczna (enzymy, substraty, witaminy, hormony)
Albumina w surowicy I09 ALB Surowica 1 16,00
Aldolaza I13 ALDOLAZ Surowica 7 35,00
Alfa 1 – antytrypsyna I65 ANTYTRP Surowica, kał 10 58,00
Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) N26 OROZOM Surowica 10 55,00
Alfa-1-mikroglobulina w moczu BRAK A1MIKM Mocz 10 58,00
Alfa-2-makroglobulina w DZM M91 A2MAKM DZM 10 100,00
Alfa-2-makroglobulina w surowicy M91 A2MAKS Surowica 10 58,00
Aminotransferaza alaninowa (ALT) I17 ALT Surowica 1 14,50
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) I19 AST Surowica 1 14,50
Amylaza trzustkowa w surowicy I27 AMYTR Surowica 1 16,00
Amylaza w moczu AMYL-M Mocz 1 16,00
Amylaza w surowicy I25 AMYL Surowica 1 16,00
Amyloid A A-AMYL surowica, 1 ml 10 49,00 Nowość
Apolipoproteina A1 (APO A1) I71 APO-A1 Surowica 10 dni 58,00
Apolipoproteina A2 (APO A2) I73 APO-A2 Surowica 10 dni 79,00
Apolipoproteina B (APO B) I67 APO-B Surowica 10 dni 58,00
Arylosulfataza A BRAK ARYLO-A Surowica/mocz 10 dni 70,00
ASO (test ilościowy) BRAK ASO-IL Surowica 1 27,00
Bar w krwi lub surowicy BRAK BA-S krew pełna 10 104,00 Pobrać do specjalnej probówki (plastikowa, bez dodatków)
Bar w moczu BRAK BA-M Mocz 10 104,00 Tylko w plastikowym pojemniku
Beryl BRAK BE Surowica 10 104,00
Beta – Cross Laps – marker resorpcji kostnej BRAK CROSS-L Surowica 6 90,00
Beta-2-mikroglobulina M92 B2-MIK Surowica 12 79,00
Beta-2-mikroglobulina w moczu M92 B2-MIKM DZM 10 65,00
Beta-karoten M13 B-KAROT Surowica 10 151,00 Materiał chronić przed światłem
Białko całkowite I77 TP Surowica 1 12,80
Białko C-reaktywne CRP-hs (wysokiej czułości) CRP-HS Surowica 1 30,00
Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe I81 CRP-IL Surowica 1 21,80
Białko NMP w moczu NMP22U mocz 10 ml 10 89,00 Nowość
Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE) BRAK BI-MON Surowica, DZM 10 220,00
Białko S-100B (Test Sangtec 100) I82 S-100B surowica 12 114,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium.
Białko wiążace Witaminę D w moczu (VDBP) BRAK VDBPM Mocz 12 115,00
Białko wiążace Witaminę D w surowicy (VDBP) BRAK VDBPS Surowica 12 115,00
Bilirubina bezpośrednia w surowicy I87 BIL-D Surowica 1 11,00 Materiał chronić przed światłem
Bilirubina całkowita w surowicy I89 BIL-T Surowica 1 12,80 Materiał chronić przed światłem
Bilirubina pośrednia w surowicy I91 BIL-P Surowica 1 4,00 Materiał chronić przed światłem
Bizmut w moczu BRAK BI-M Mocz 10 104,00
Bizmut we krwi BRAK BI-S Krew EDTA 10 104,00
Brom w surowicy BRAK BR-S Surowica 10 103,00
C1q składnik dopełniacza C1Q Surowica 10 55,00
C3 składnik dopełniacza K75 C3 Surowica 2 60,00
C4 składnik dopełniacza K77 C4 Surowica 2 60,00
Całkowita aktywność dopełniacza CH50 CH50 Surowica – czynnik wysoce niestabilny, surowica transportowana w zamrożeniu! 16 190,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium.
Ceruloplazmina I95 CERULOP Surowica 11 65,00
Chlorki w moczu CL-M Mocz 1 11,00
Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej I97 CL-DM DZM 1 11,00
Chlorki w surowicy I97 CL Surowica 1 12,00
Cholesterol całkowity I99 CHOL Surowica 1 12,80
Cholesterol HDL w surowicy K01 HDL Surowica 1 12,80
Cholesterol LDL – wyliczany BRAK LDL-WYL 1 4,00
Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony K03 LDL Surowica 1 18,00 nowa niższa cena
Cholinoesteraza K93 CHOLIN Surowica 10 31,00
Chromogranina A BRAK CHROMO Surowica 10 140,00
Cynk w moczu K15 ZN-M Mocz, 10 56,00
Cynk w nasieniu K15 ZN-N Nasienie 10 50,00 Zaleca się unikanie kontaktów seksualnych przynajmniej na 48 godzin przed pobraniem materiału
Cynk w surowicy K15 ZN Surowica 10 55,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium.
Cystatyna C K16 CYST-C Surowica 10 58,00
Cystyna K19 CYSTYNA /DZM 10 60,00
Cytryniany w moczu CYTR Mocz 14 88,00
Cytryniany w DZM CYTR-DM DZM 14 88,00
Cytryniany w nasieniu BRAK CYTR-N Nasienie 10 79,00 Zaleca się unikanie kontaktów seksualnych przynajmniej na 48 godzin przed pobraniem materiału. Parametr niestabilny – należy oddać w PP przy Laboratorium.
Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość K21 RF-IL Surowica 1 23,80
Czynnik reumatoidalny RF IgA K21 RF-IGA Surowica 10 130,00 Nowość
Czynnik reumatoidalny RF IgG K21 RF-IGG Surowica 21 59,00
Czynnik reumatoidalny RF IgM K21 RF-IGM Surowica 5 59,00
Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH) K31 GLDH Surowica 1 24,00
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) K33 LDH Surowica 1 12,80
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20) BRAK C14-C20 Surowica 10 346,00 Zamrozić po odwirowaniu i odciągnięciu. Transportować w zamrożeniu
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) BRAK C22-C26 Surowica 10 346,00 Zamrozić po odwirowaniu i odciągnięciu. Transportować w zamrożeniu
Enzym konwertujący angiotensyny (ACE) (K89) K89 ACE Surowica 10 44,00 Na min. 4 tyg. przed pobraniem odstawić blokery/inhibitory ACE
ELF test wykonywany w celu oceny stapnia zwłóknienia wątroby ELF Surowica 1 560,00
Badania biochemiczne FMF TESTFMF surowica, 1 ml 10 184,00 wymagane specjalne skierowanie Nowość
Pakiet – badania biochemiczne FMF + ocena PAK-FMF surowica, 1 ml 10 384,00 wymagane specjalne skierowanie Nowość
Ferrytyna L05 FERR Surowica 1 39,00
Fluor w surowicy I15 F-S Surowica 10 76,00
Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna L13 ALP-K Surowica 6 39,00
Fosfataza alkaliczna (ALP) L11 ALP Surowica 1 12,80
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) L15 ACP Surowica 4 20,00 Po odwirowaniu i odciągnięciu materiału, zakwasić kwasem octowym0,8mol/l
Fosfataza kwaśna sterczowa ((PAP) L17 ACP-S Surowica 4 31,00 Po odwirowaniu i odciągnięciu materiału, zakwasić kwasem octowym0,8mol/l
Fosfor nieorganiczny w moczu P-M Mocz 1 12,00
Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej L23 P-DM DZM 1 12,00
Fosfor nieorganiczny w surowicy L23 P Surowica 1 12,80
Fruktoza w nasieniu L25 FRU-N Nasienie 10 65,00 Zaleca się unikanie kontaktów seksualnych przynajmniej na 48 godzin przed pobraniem materiału. Parametr niestabilny – należy oddać w PP przy Laboratorium. Przez 30 minut przechowywac nasienie w temp. 25-30 st.C
Fruktoza w osoczu L25 FRU-O Osocze FLUOREK 10 65,00
Fruktozamina L27 FRUKT Surowica 5 35,00
Galaktoza w moczu L29 GALAK-M Mocz 10 62,00
Galaktoza we krwi L29 GALAK Osocze FLUOREK 10 71,00 Krew powinna być pobrana 3-60 min. Po spożyciu bogatych w galaktozę produktów żywnościowych
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) L31 GGTP Surowica 1 15,90
Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) I83 SHBG Surowica 1 67,00
Glukoza L43 GLU Osocze FLUOREK, surowica 1 11,00
Haptoglobina BRAK HAPTOG Surowica 10 50,00
Hemoglobina glikowana (HbA1c) L55 HBA1C Krew EDTA 1 39,00
Hemoglobina płodowa (F) HEM-PL Krew żylna (EDTA) 8 77,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium i natychmiastowe przesłanie materiału do IHIT w Warszawie Nowość
Homocysteina L62 HOMOCYS surowica, Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. W razie koniecznosci transportować jak najszybciej w lodzie. 1 76,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium.
Immunoglobulina D w surowicy IGD surowica (0,5 ml) 10 55,00 Nowość
Immunoglobulina Ig M w surowicy L95 IGM Surowica 1 27,00
Immunoglobulina IgA w surowicy L85 IGA Surowica 1 27,00
Immunoglobulina IgA podklasy IgA1 i IgA2 IGA1A2 Surowica 10 106,00 Nowość
Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy L89 IGE Surowica 1 29,00
Immunoglobulina IgG w surowicy L93 IGG Surowica 1 27,00
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 L93 IGG-1 Surowica 10 80,00
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 L93 IGG-2 Surowica 10 80,00
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 L93 IGG-3 Surowica 12 80,00
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 L93 IGG-4 Surowica 10 80,00
Inhibina B BRAK INHIB Surowica 12 207,00
Inhibitor C1 esterazy L96 INHIBC1 Surowica 10 145,00
Jod w DZM M07 JOD-DZM DZM 10 279,00
Jod w surowicy M07 JOD-S Surowica 10 279,00
Kadm w moczu P43 CD-M Mocz 10 104,00
Kadm we krwi P43 CD Krew EDTA 10 104,00
Karnityna w surowicy BRAK KARNI-S Surowica 10 76,00
Kinaza kreatynowa (CK) M18 CK Surowica 1 22,00
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. CK-MB Surowica 1 33,00
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) masa CK-MBM Surowica 1 27,00
Kobalt w moczu M25 CO-M Mocz 10 104,00
Kobalt we krwi M25 CO Krew EDTA 10 104,00
Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej M27 KOPR-DM DZM 4 79,00 DZM przeprowadzać i przechowywać w zaciemnieniu
Kreatynina w moczu M37 KREA-M Mocz 1 12,00
Klirens kreatyniny endogennej BRAK KLIR Surowica/DZM 1 24,00
Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej M37 KREA-DM DZM 1 12,00
Kreatynina w surowicy M37 KREA Surowica 1 12,80
Kwas foliowy M41 KWFOL Surowica 1 33,00
Kwas metylomalonowy KWMMA Mocz 14 350,00 Po dostarczeniu do laboratorium mocz zamrozić
Kwas mlekowy M11 KWMLEKO Osocze FLUOREK 1 15,00
Kwas moczowy w moczu URIC-M Mocz 1 12,00
Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej M45 URIC-DM DZM 1 12,00
Kwas moczowy w surowicy M45 URIC Surowica 1 12,90
Kwasy Żółciowe M53 KWZOLC Surowica 5 31,00
Lipaza M67 LIPAZA Surowica 1 29,00
Lipoproteina a – Lp(a) M69 LP-A Surowica 10 53,00
Lipoproteina x – Lp(x) LP-X Surowica 4 53,00
Lit M73 LIT Surowica 1 34,00
Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu M83 KAPPM-F Mocz, DZM 10 199,00
Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy M83 KAPPS-F Surowica 10 199,00
Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu M85 LAMBM-F Mocz, DZM 10 199,00
Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy M85 LAMBS-F Surowica 10 199,00
Magnez w moczu MG-M Mocz 1 14,00
Magnez w moczu ze zbiórki dobowej M87 MG-DM DZM 1 14,00
Magnez w surowicy M87 MG Surowica 1 16,00
Mangan w moczu M93 MN-M Mocz 10 104,00
Mangan we krwi M93 MN Krew EDTA 10 104,00
Miedź w dobowej zbiórce moczu G68 CU-DM DZM 10 53,00
Miedź w moczu G68 CU-M Mocz 10 64,00
Miedź w surowicy BRAK CU Surowica 10 41,00 Parametr wysoce niestabilny, wskazane pobranie w PP przy Laboratorium
Mikroalbuminuria BRAK MIKRALB Mocz/DZM 1 47,00
Mioglobina MIOGL Surowica 2 31,00
Mocznik w moczu UREA-M Mocz 1 12,00
Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej N13 UREA-DM DZM 1 12,00
Mocznik w surowicy N13 UREA Surowica 1 12,90
Molibden we krwi MO krew żylna (EDTA); krew żylna (heparyna 1 ml) 10 199,00 Nowość
Mukopolisacharydy w moczu MUKOPOL Mocz 26 150,00 Materiał należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium i zamrozić
Neopteryna N19 NEOPTE Surowica 10 104,00 Materiał należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium i zamrozić
Neopteryna w moczu N19 NEOPT-M Mocz 10 104,00 Materiał należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium i zamrozić
Normetanefryna w DZM BRAK NORME-M DZM 10 123,00 O ile to możliwe na ok. 1 tydzień przed badaniem odstawić leki; na ok. 3 dni przed badaniem unikać kawy, nikotyny, bananów, serów, orzechów, czekolady, jaj. Materiał należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium i zamrozić
Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) T47 NORTR Surowica 10 89,00 Materiał pobrać bezpośrednio przed podaniem następnej dawki leku. Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium
NSE (enolaza swoista dla neuronów) BRAK NSE Surowica 12 144,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium
NT-proBNP (N-terminalny propept. natriuret. t.B) N24 NT-PBNP Surowica 2 144,00
Odczyn Waaler-Rose BRAK WAALER Surowica 1 15,00
PAPP-A (Ciażowe osoczowe białko A) I84 PAPP-A Surowica 4 80,00
Peptyd Natriuretyczny Typu B N34 BNP Osocze 3 100,00
Porfiryny metodą ilościową N41 PORF-IL DZM 12 300,00
Porfiryny w erytrocytach N41 PORF-ER Krew EDTA 10 350,00
Porfiryny w osoczu (widmo fluorescencji) PORF-OS Osocze Heparynowe parametr niestabilny – wskazane pobranie w pp przy Laboratorium 10 66,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium. Materiał chronić przed światłem zmian materiału
Potas w moczu K-M Mocz 1 15,00
Potas w moczu ze zbiórki dobowej N45 K-DM DZM 1 15,00
Potas w surowicy N45 K Surowica 1 15,00
Prealbumina N47 PREALB Surowica 4 64,00
Preklampsja PREEK surowica 2 410,00 Nowość
Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP) BRAK PINP Krew EDTA 12 135,00
Profil aminokwasów BRAK AMINOKW Surowica/ mocz, osocze EDTA 10 151,00 Materiał dostarczyć jak najszybciej do Laboratorium. Po dostarczeniu do laboratorium – materiał zamrozić
Profil kwasów organicznych metodą GC/MS BRAK KWORGA Mocz 10 220,00 Materiał dostarczyć jak najszybciej do Laboratorium. Po dostarczeniu do laboratorium – materiał zamrozić
Prokolagen typu III BRAK PROKO3 Surowica 12 104,00
Protoporfiryna cynkowa N60 CYNKOPR Krew EDTA 12 250,00
Proteinogram -elektroforeza białek moczu I79 PROTEIN Mocz 2 29,00
Proteinogram – elektorforeza lipoprotein BRAK LP-ELEK Surowica 2 45,00
Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram) I79 PROTEIN Surowica 2 29,00
Profil cytokin stanu zapalnego- IL-1β , IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α. PCYTZA Krew na heparynę litową / transport materiału w temperaturze 20-25oC do 24 h 15 260,00 Nowość
Próba Mayera BRAK PRMAY Mocz 5 58,00
Pyrylinks – D K53 PYRYL-D Mocz 12 94,00 Po dostarczeniu do laboratorium mocz zamrozić. Próbkę chronic przed światłem
Rozpuszczalny receptor transferyny STfR O28 STFR Surowica 1 114,00
Rozpuszczalny receptor interleukiny 2 IL2-REP Surowica 10 94,00 Nowość
Selen O31 SE Surowica 10 104,00
Selen w moczu O31 SE-M Mocz 10 104,00
Sód w moczu NA-M Mocz 1 15,00
Sód w moczu ze zbiórki dobowej O35 NA-DM DZM 1 15,00
Sód w surowicy O35 NA Surowica 1 15,00
Szczawiany O39 SZCZ Mocz 10 44,00 Po dostarczeniu do laboratorium mocz zakwasić 6M HCL do pH=2
Szczawiany w DZM O39 SZCZ-DM DZM 10 95,00 Po dostarczeniu do laboratorium mocz zakwasić 6M HCL do pH=2
TNF alfa (surowica) – cytokina prozapalna M09 TNF-A Surowica 12 110,00 Pararmetr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium
Transferyna O43 TRANSF Surowica 1 33,00
Triglicerydy O49 TG Surowica 1 12,80
Troponina I O59 TROP-I Surowica 1 35,00
Troponina T O61 TROP-T Surowica 1 35,00
Trzustkowa elastaza 1 w kale K83 ELASTAK Kał 10 123,00 Materiał dostarczyć jak najszybciej do Laboratorium. Po dostarczeniu do Laboratorium – materiał zamrozić. Kał bardzo płynny i miękki nie nadaje się do badania.
Trzustkowa elastaza 1 w surowicy K83 ELASTAS Surowica 10 104,00
TIBC – Całkowita zdolność wiązania żelaza O93 TIBC Surowica 1 18,00
UIBC – utajona zdolność wiązania żelaza BRAK UIBC Surowica 1 11,00
Wapń w moczu CA-M Mocz 1 11,00
Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej O77 CA-DM DZM 1 11,00
Wapń całkowity w surowicy O77 CA Surowica 1 12,00
Wapń zjonizowany CA++ Surowica 1 21,00 dodane nowe badanie
Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) BRAK WAZO Osocze EDTA,Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. 10 179,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium. Materiał należy pobierać na czczo
Witamina 25(OH)D Total O87 WIT-DTO Surowica 3 66,00
Witamina A (retinol) w surowicy O81 WIT-A Surowica 12 83,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium. Materiał chronić przed światłem.
Witamina B1 (Tiamina) BRAK WIT-B1 Krew EDTA 12 120,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium. Materiał chronić przed światłem.
Witamina B12 O83 WIT-B12 Surowica 1 42,00
Witamina B6 BRAK WIT-B6 Osocze EDTA/ mat. w lodzie 12 158,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium. Materiał chronić przed światłem.
Witamina D3 (1,25(OH)2D3) O87 WIT-D3 Surowica 12 160,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium. Materiał przechowywać w chłodzie.
Witamina E BRAK WIT-E Surowica 12 96,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium. Materiał chronić przed światłem.
Wolne kwasy tłuszczowe O92 WKT Surowica 10 126,00 Po dostarczeniu do Laboratorium surowicę odciągnąć i zamrozić
Złoto w surowicy BRAK AU Surowica 12 104,00
Żelazo w surowicy (O95) O95 FE Surowica 1 17,00 Na kilka dni przed badaniem nie przyjmować preparatów żelaza
Hormony/ markery nowotworowe
17 – hydroksysterydy w DZM M17 -17OHKS DZM 20 145,00
17 – ketosterydy w DZM L23 -17-KS DZM 22 110,00
17 – OH progesteron L79 17-OHPG Surowica 3 39,00 Materiał jak najszybciej odciągnąć, przechowywać w chłodzie
ACTH – hormon adrenokortykotropowy L63 ACTH osocze EDTA. Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. W razie koniecznosci transportować jak najszybciej w lodzie. 3 43,00 Pararmetr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium. Badanie wykonać rano, przed pobraniem Pacjent powinien unikać stresu.
Adrenalina w DZM I05 ADREDZM DZM. Mocz należy zakwasić: na każde 1000ml DZM
10ml 10%HCl (optymalne ph 2-5)
10 100,00 Mocz należy zakwasić 10 ml 1M HCL. W celu zamówienia kwasu – skontaktować się z Laboratorium.
Adrenalina w osoczu (Epinefryna) I05 ADRE-O Osocze EDTA 10 100,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium.
Aldosteron I15 ALDOST surowica, pobranie rano 8:00-9:00, stężenie zleży od pozycji ciała (stojąca, leżąca). Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. W razie koniecznosci transportować jak najszybciej w lodzie. 12 62,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium. Materiał należy pobierać na czczo w godzinach 8:00-9:00 (należy zanotować pozycję ciała – stojąca, leżąca oraz godzinę pobrania). O ile to możliwe, leki hipotensyjne podać 8 godz. przed pobraniem oraz odstawić leki z grupy antagonistów aldosteronu na ok. 4 tyg. przed pobraniem.
Aldosteron – wolny w moczu O95 FALDOM Mocz 10 104,00 Mocz podczas zbiórki przechowywać w lodówce. Po dostarczeniu do Laboratorium – mocz zamrozić
Alfa – fetoproteina (AFP) L07 AFP Surowica 1 35,00
Androstendion I31 ANDRO Surowica 4 50,00
Anty-Mullerian hormon (AMH) BRAK AMH Surowica 10 207,00 Materiał przechowywać w lodówce
Antygen raka płaskonabłonkowego SCC I59 SCC Surowica 14 103,00
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa L46 B-HCG Surowica 1 35,00
B-HCG – wolna podjednostka B-HCG P35 F-BHCG Surowica 4 104,00
Gonadotropina kosmówkowa w surowicy – Total L47 HCG Surowica 1 35,00
C – peptyd N33 C-PEP surowica. Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. W razie koniecznosci transportować jak najszybciej w lodzie. 3 41,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium.
C – telopeptyd i kolagenu – ICTP BRAK ICTP Surowica 12 115,00
CA – 50 BRAK CA-50 Surowica 10 100,00
CA 125 I41 CA125 Surowica 1 45,00
CA 15-3 I43 CA15-3 Surowica 1 39,00
CA 19-9 I45 CA19-9 Surowica 4 39,00
CA 72-4 I49 CA72-4 Surowica 10 88,00
Całkowita trójjodotyronina (T3) O51 T3 Surowica 1 21,00
Całkowita tyroksyna (T4) O67 T4 Surowica 1 21,00
CEA – Antygen karcinoembrionalny I53 CEA Surowica 1 39,00
Cyfra 21-1 I51 CYF21-1 Surowica 10 81,00
Dehydroepiandrosteron (DHEA) K25 DHEA Surowica 7 69,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium. Materiał należy pobierać na czczo. Przyjmowanie preparató DHEA może mieć wpływ na wynik badania
Dihydrotestosteron (DHT) BRAK DHT Surowica 10 62,00
Dopamina w DZM BRAK DOPADZM DZM. Mocz należy zakwasić: na każde 1000ml DZM
10ml 10%HCl (optymalne ph 2-5)
10 157,00 Mocz należy zakwasić 10 ml 1M HCL. W celu zamówienia kwasu – skontaktować się z Laboratorium. O ile to możliwe, na ok. 1 tydzień przed badaniem odstawic leki. Na ok. 3 dni przed badaniem unikać kawy, nikotyny, bananów, serów, orzechów, czekolady i jaj
Dopamina w osoczu(HPLC) DOPAMIN osocze 1 ml 10 112,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium. O ile to możliwe, na ok. 1 tydzień przed badaniem odstawic leki. Na ok. 3 dni przed badaniem unikać kawy, nikotyny, bananów, serów, orzechów, czekolady i jaj oraz sytuacji stresowych. Materiał należy pobierać po około 30 minutowym spoczynku. Nowość
Erytropoetyna K91 ERYTPOE Surowica 10 65,00 Parametr posiadający swój tryb dobowy. Wskazane pobieranie w godzinach 8-10
Estradiol (E2) K99 E2 Surowica 1 35,00
Estriol wolny BRAK ESTR-TP Surowica 3 49,00
Estron (E1) BRAK ESTRON Surowica 10 73,00
FGF-23 FGF-23 Osocze EDTA 30 295,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium.
Folikulotropina (FSH) L65 FSH Surowica 1 35,00 Należy zanotować dzień cyklu.
Gastryna L33 GASTRYN Surowica 10 95,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium. Na 24 godziny przed pobraniem nie przyjmować leków zobojętniających kwas żołądkowy, blokerów H2, leków anycholinergicznych, nie pić kawy
Glukagon L41 GLUKAG Osocze EDTA 12 98,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium.
Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna) O79 ADH Osocze EDTA 10 152,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium.
Hormon wzrostu (hGH) L71 HGH Surowica 5 34,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium.
Insulina L97 INS Surowica 1 33,00 Materiał pobierać na czczo w godzinach porannych, min. 10-12 godzin po ostatnim posiłku.
Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedyna C)
O32 IGF Surowica 12 95,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium.
Katecholaminy w moczu (adrenalina, noradrenalina)
KATECHO mocz z DZM, zakwaszony HCL 24 223,00 Mocz zakwasić 10 ml 1M HCL. W celu zamówienia kwasu skontaktować się z laboratorium. Na 2 dni przed zbiórka oraz w jej trakcie nie jeść: bananów, serków waniliowych, pieczywa cukierniczego, ciast, czekolady, kawy, owoców cytrusowych, dużych ilości warzyw, orzechów włoskich. Jeśli pacjent przyjmuje leki, należy je wymienić na skierowaniu
Katecholaminy w osoczu (adrenalina, noradrenalina)
KATCH-O Osocze EDTA,Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. 10 151,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium. Przed pobraniem unikać sytuacji stresowych. O ile to możliwe na ok. 1 tydzień przed badaniem odstawić leki. Na ok. 3 dni przed badaniem unikać kawy, nikotyny, bananow, serów, orzechów, czekolady, jaj
Kalcytonina M11 KALCYT surowica. Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. W razie koniecznosci transportować jak najszybciej w lodzie. 7 65,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium. Materiał pobierać w godzinach porannych. Przed pobraniem pacjent powinien unikać stresu.
Kortyzol M31 KORT Surowica 1 39,00
Kortyzol w moczu M31 KORT-M Mocz 2 39,00
Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej M31 KORT-DM DZM 2 39,00
Kortyzol w ślinie KORT-SL ślina 12 110,00
Kortyzol wolnyw moczu M33 FKORTDM Mocz 10 50,00
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM M39 5HIADZM DZM 10 73,00 Mocz zakwasić 10 ml 1M HCL. W celu zamówienia kwasu skontaktować się z laboratorium. Po dostarczeniu materiału do Laboratorium, mocz należy zamrozić.
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM M51 ALA-M DZM 10 151,00 Materiał należy przechowywać w zaciemnieniu.
Kwas homowanilinowy w DZM M43 MVADZM DZM 10 152,00 Mocz zakwasić 10 ml 6M HCL. W celu zamówienia kwasu skontaktować się z laboratorium. O ile to możliwe na ok. 1 tydzień przed badaniem odstawić leki. Na 3 dni przed pobraniem unikać kawy, herbaty, nikotyny, bananów, serów, orzechów, czekolady, jaj
Kwas hydroksymasłowy M49 KWHYDR Surowica 1 58,00
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM M47 VMADZM DZM 12 115,00 Mocz zakwasić 10 ml 6M HCL. W celu zamówienia kwasu skontaktować się z laboratorium.Po dostarczeniu do laboratorium – materiał zamrozić. O ile to możliwe na ok. 1 tydzień przed badaniem odstawić leki. Na 3 dni przed pobraniem unikać kawy, herbaty, nikotyny, bananów, serów, orzechów, czekolady, jaj
Leptyna M62 LEPTYNA Surowica 10 220,00
Ludzkie białko z komórek nabłonkowych najądrza (HE4) HE4 Surowica 1 80,00
Luteotropina (LH) L67 LH Surowica 1 33,00 Zanotuj dzień cyklu
Makroprolaktyna N59 M-PRL Surowica 10 90,00
Metanefryna w DZM BRAK MET-DM DZM 10 151,00 Mocz należy zakwasić 10 ml 1M HCL. W celu zamówienia kwasu należy skontaktować się z laboratorium.
Metanefryna w osoczu BRAK MET-O Osocze EDTA 10 151,00 Na ok. 1 tydzień przed badaniem odstawić leki. Na ok. 3 dni przed badaniem unikać kawy, nikotyny, bananów, serów, orzechów, czekolady, jaj
Metoksykatecholaminy w DZM M99 MKAT-DM DZM 10 135,00 Mocz zakwasić 10 ml 6M HCL. W celu zamówienia kwasu należy skontaktować się z laboratorium. Leki mogące podwyższać wynik: inhibitory MAO, katecholaminy, alfa-metydopa, Labetalok, Dopegyt, tetracykliny, benzodiazepiny, kwas askorbinowy
Noradrenalina (N21) N21 NORADRE osocze EDTA 10 123,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy laboratorium
Noradrenalina w DZM (N21) N21 NORADZM DZM 10 123,00 O ile to możliwe na ok. 1 tydzień przed badaniem odstawić leki; na ok. 3 dni przed badaniem unikać kawy, nikotyny, bananów, serów, orzechów, czekolady, jaj. Materiał należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium i zamrozić
Osteokalcyna N27 OSTEOK surowica, Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. W razie koniecznosci transportować jak najszybciej w lodzie. 10 95,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy laboratorium. Ze względu na tryb dobowy materiał pobierać w godzinach 8:00-9:00
Parathormon PTH N29 PTH surowica, osocze EDTA. Ze względu na rytm dobowy wskazane pobranie rano. 1 39,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy laboratorium. Materiał pobierać w godzinach porannych, na czczo
Profil steroidowy w moczu (metoda GC/MS) BRAK PROF-ST Mocz, DZM 63 350,00 Do skierowania należy dołączyć specjalne skierowanie. W przypadku kobiet miesiączkujących badanie powinno być wykonywnane między 7 a 9 dniem cyklu.
Progesteron N55 PRG Surowica 1 35,00
Proinsulina N57 PRO-INS Krew EDTA 12 152,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy laboratorium
Prokalcytonina PCT (N58) N58 PCT Surowica 1 159,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy laboratorium
Prolaktyna (PRL) N59 PRL Surowica 1 35,00
PRISCA2 T-PODWO Surowica 10 240,00 Wykonywane tylko na zlecenie lekarza. Do zlecenia należy dołączyć wypełnione przez ginekologa specjalne skierowanie. Materiał pobrać jak najszybciej (max do 12 godz) od wykonania USG
PRISCA3 T-POTRO Surowica 10 205,00 Wykonywane tylko na zlecenie lekarza. Do zlecenia należy dołączyć wypełnione przez ginekologa specjalne skierowanie. Materiał pobrać jak najszybciej (max do 12 godz) od wykonania USG
PSA całkowity I61 TPSA Surowica 1 39,00 Nie zaleca się wykonywania badania w okresie 3 tyg. po zabiegu na gruczole
PSA wolny I63 FPSA Surowica 1 54,00 Nie zaleca się wykonywania badania w okresie 3 tyg. po zabiegu na gruczole
Renina w osoczu O27 RENINA osocze EDTA. Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. W razie koniecznosci transportować jak najszybciej w lodzie. 12 114,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy laboratorium. Na skierowaniu zanotować pozycję pobrania
Serotonina w DZM O33 SERO-DM DZM 12 123,00
Serotonina w Osoczu O33 SEROT-O Osocze EDTA 12 123,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy laboratorium. Na 3 dni przd pobraniem należy zrezygnować z: ananasów, bakłażanów, awokado, bananów, czerwonej porzeczki, melonów, mimirabelek, agrestu, pomodorów, orzechów włoskich, śliwek oraz takich leków jak: chlopromazyna oraz paracetamol
Serotonina w surowicy O33 SEROT Surowica 12 123,00 Parametr wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy laboratorium. Na 3 dni przd pobraniem należy zrezygnować z: ananasów, bakłażanów, awokado, bananów, czerwonej porzeczki, melonów, mirabelek, agrestu, pomodorów, orzechów włoskich, śliwek oraz takich leków jak: chlopromazyna oraz paracetamol
Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) K27 DHEA-S Surowica 1 45,00
Test ROMA (Ca125+HE4+raport) TESTROM Surowica 1 119,00
Testosteron O41 TESTOST Surowica 1 30,00
Testosteron wolny O41 TEST-F Surowica 12 65,00 Materiał przechowywać w lodówce
TPA – tkankowy antygen polipeptydowy I55 TPA Surowica 12 165,00
TPS – tkankowy swoisty antygen polipeptydowy I57 TPS Surowica 10 80,00
Tyreoglobulina O65 TYREO Surowica 4 45,00
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji L69 TSH Surowica 1 28,00 Ze względu na tryb dobowy pobierać w godzinach porannych
Wolna trijodotyronina (FT3) O55 FT3 Surowica 1 28,90
Wolna tyroksyna (FT4) O69 FT4 Surowica 1 28,90
Wolne kortykoidy w DZM WKOR DZM 14 140,00 Leki mogące powdwyższać wynik: pochodne sterydowe (np. Spironolakton), Topimarat (lek przeciwpadaczkowy)
Przeciwciała i autoprzeciwciała
Atypowe przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofili BRAK A-ANCA Surowica 4 75,00
BLOT MYOSITIS BLOT-M Surowica 10 116,00
Campylobacter – p/c IgA S53 ACSA-A Surowica 12 99,00
Campylobacter – p/c IgG S51 ACSA-G Surowica 12 99,00
P/c przeciw Candida albicans klasy IgA CAN-IGA Surowica (specjalna probówka biochemiczna bez dodatków) / transport materiału w temperaturze 4-8°C 10 130,00
P/c przeciw Candida albicans klasy IgG CAN-IGG Surowica (specjalna probówka biochemiczna bez dodatków) / transport materiału w temperaturze 4-8°C 10 130,00
P/c przeciw Candida albicans klasy IgM CAN-IGM Surowica (specjalna probówka biochemiczna bez dodatków) / transport materiału w temperaturze 4-8°C 10 140,00
P/c ANA panel ENA O21 ANA-ENA Surowica 10 83,00
P/c antyfosfolipidowe klasy IgM i IgG N89 ANFOS Surowica 6 101,00
P/c antyhistonowe (AHA) N85 A-HIST Surowica 10 76,00
P/c antykardiolipinowe klasy IgA N89 AKAR-A Surowica 5 47,00
P/c antykardiolipinowe klasy IgG N89 AKAR-G Surowica 3 47,00
P/c antykardiolipinowe klasy IgM N89 AKAR-M Surowica 3 47,00
P/c antyrybosomalne BRAK A-ARYB Surowica 10 76,00
P/c antytyreoglobulinowe (ATG) O18 ATG Surowica 1 39,00
P/ciała Ascaris lumbricoides (Glista ludzka) BRAK AL-G Surowica 10 52,00
P/c CANCA ( PR-3) N69 CANCA Surowica 4 41,00
P/c PANCA (MPO) BRAK PANCA Surowica 4 39,00
P/c onkoneuronalne BRAK PC-ONKO Surowica 10 200,00
P/c przeciwScl – 70 BRAK ASCL-70 Surowica 10 62,00
P/c przeciw aktynie BRAK A-ACTIN Surowica 10 76,00
P/c przeciw akwaporynie 4 BRAK AQP4 Surowica 10 200,00
P/c przeciw amfifizynie BRAK A-AMFIF Surowica 10 100,00
P/c przeciw anty SRP BRAK SRP Surowica 12 158,00
P/c przeciw antygenom łożyska BRAK PCLOZYS Surowica 24 150,00
P/c przeciw Aspergillus W09 PCASPER Surowica 14 62,00
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgA BRAK B2GLIKA Surowica 10 199,00
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG BRAK B2GLIKG Surowica 5 129,00
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM BRAK B2GLIKM Surowica 5 129,00
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG – IgM BRAK B2GLIKO Surowica 14 177,00
P/c przeciw błonie kom. hepatocytów (LMA) BRAK PCKOHEP Surowica 12 76,00
P/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych(anty-GBM) N67 AGBM Surowica 14 104,00
P/c przeciw błonie podstawnej nabłonka BRAK A-EBM Surowica 10 76,00
P/c przeciw błonie podstawnej pęcherzyków płucnych BRAK A-PECHP Surowica 10 76,00
P/c przeciw centromerom BRAK ACENTR Surowica 10 124,00
P/c przeciw CV2 (CRMP5) BRAK A-CV2 Surowica 10 100,00
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (aCCP) N66 PCCYTRU Surowica 2 62,00
P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a N71 PCCAST Surowica 12 104,00
P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) N75 DS-DNA Surowica 5 44,00
P/c przeciw ENA U1-RNP BRAK ENA-U1 Surowica 10 76,00
P/c przeciw endomysialne IgA N79 ENDO-A Surowica 10 76,00
P/c przeciw endomysialne IgG N79 ENDO-G Surowica 10 76,00
P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) BRAK IA2 Surowica 10 104,00
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig G BRAK AFOS-G Surowica 12 135,00
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M BRAK AFOS-M Surowica 12 135,00
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG BRAK AFOS Surowica 12 270,00
Przeciwciała przeciw fosfolipazie A2 PLA2R surowica, 1 ml 10 100,00 Nowość
P/c przeciw GAD (p/c p. dekarbosylazie kwasu glutaminowego) BRAK PCGAD Surowica 12 130,00
P/c przeciw gangliozydowe GM-1 BRAK GM-1 Surowica 10 404,00
Przeciwciała przeciw Giardia lamblia IgG ALAMIGG surowica 10 55,00 Nowość
Przeciwciała przeciw Giardia lamblia IgM ALAMIGM surowica 10 55,00 Nowość
P/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny Ig A N83 AGLI-A Surowica 5 72,00
P/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny Ig G N81 AGLI-G Surowica 5 72,00
P/c przeciw insulinowe (IAA) N87 IAA Surowica 10 98,00
P/c przeciw jajnikowe BRAK AOA Surowica 10 153,00
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Hu) BRAK A-AHU Surowica 10 123,00
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ma) BRAK A-AMA Surowica 10 123,00
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ri) BRAK A-ARI Surowica 10 123,00
P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano) O21 ANA Surowica 10 49,00
PROFIL ANA/ENA BLOT (Profil podstawowy) O21 PROFANA Surowica 10 150,00
P/c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) N77 SSDNA Surowica 12 65,00
P/c przeciw JO – 1 BRAK JO-1ENA Surowica 10 62,00
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Yo) BRAK A-AYO Surowica 10 100,00
P/c przeciw kanalikom dróg żółciowych BRAK PCKANAL Surowica 12 117,00
P/c przeciw keratynowe (AKA) BRAK AKA Surowica 12 60,00
P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki N99 PCZETRZ Surowica 12 80,00
P/c przeciw komórkom jąder Leydiga PCLEY Surowica 20 150,00 Nowość
P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka N95 PCKOMOK Surowica 12 80,00
P/c przeciw komórkom Purkinjego (anty-Tr) BRAK PCPURKI Surowica 12 138,00
P/c przeciw komórkom szpiczaka BRAK PCPLAZM Surowica 14 76,00
P/c przeciw komórkom ślinianek BRAK PCSLIN Surowica 12 73,00
P/c przeciw komórkom śródbłonka naczyń (AECA) BRAK AECA Surowica 12 83,00
P/c przeciw korze nadnerczy (N63) N63 P-NADNE Surowica 12 80,00
P/c przeciw LC-1 BRAK LC-1 Surowica 12 120,00
P/c przeciw MAG BRAK AMAG Surowica 12 200,00
P/c przeciw MI-2 BRAK MI-2 Surowica 12 200,00
P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) N91 PCMG Surowica 10 65,00
P/c przeciw mięśniom poprzecznie prazkowanym N93 PC-PRAZ Surowica 10 103,00
P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) BRAK LKM Surowica 10 80,00
P/c przeciw mitochondrialne (AMA) O05 AMA Surowica 10 62,00
P/c przeciw mitochondrialne AMA-ETI O05 AMA-ETI Surowica 10 53,00 Parametr wymaga szybkiej obróbki. Wskazane pobranie w PP przy laboratorium
P/c przeciw mitochondrialne AMA-M2 O05 AMA-M2 Surowica 10 49,00
P/c przeciw mitochondrialne podklasy M2, M4, M9 O05 AMA-SUB Surowica 10 132,00
P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego BRAK A-NAJEG Surowica 10 76,00
P/c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA) BRAK A-KANZ Surowica 10 88,00
P/c przeciw naskórkowej międzykomórkowej substancji
BRAK PCNMS Surowica 12 76,00
P/c przeciw oskórkowym grzebieniom nerkowym BRAK PCOGN Surowica 12 76,00
P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) O09 ATPO Surowica 1 37,00
P/c przeciw plemnikowe BRAK PCPLEMN Surowica 12 88,00
P/c przeciw płytkowe BRAK PC-PLYT Surowica 10 80,00
P/c przeciw płytkowe heparyno-zależne PCPL-HE Surowica 10 1 031,00
P/c przeciw PM-1 BRAK A-PM-1 Surowica 10 76,00
P/c przeciw receptorowi acetylocholiny BRAK PCACETY Surowica 10 153,00
P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) O15 TRAB Surowica 1 110,00
P/c przeciw receptorowi NMDA PC-NMDA Surowica, PMR 14 94,00 Nowość
P/c przeciw retikulinie (ARA) O17 PCARA Surowica 12 145,00
P/c przeciw rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA)
BRAK PCSLA Surowica 10 120,00
P/c przeciw sarkolemie BRAK A-SARK Surowica 10 76,00
P/c przeciw sercowe klasy IgG N95 PCSERC Surowica 12 123,00
P/c przeciw SM BRAK A-AGSM Surowica 10 62,00
P/c przeciw Sm/RNP (Ribosomal RNP) BRAK ASM-RNP Surowica 16 64,00 Parametr wymaga szybkiej obróbki. Wskazane pobranie w PP przy laboratorium
P/c przeciw SS-A/Ro BRAK ASS Surowica 10 62,00
P/c przeciw titinie, MGT-30 BRAK MGT Surowica 14 169,00
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA) BRAK PC-TGAA Surowica 5 85,00
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG (tTG Ig G) BRAK PC-TGAG Surowica 5 85,00
P/c przeciw wirusowi odry IgM i IgG BRAK ODRA Surowica 10 248,00
P/c przeciw wyspom trzustkowym N99 PCWTRZ Surowica 12 138,00
Przeciwciała przeciw chlamydii psittaci IgA BRAK CHL-PIA Surowica 10 201,00
Przeciwciała przeciw chlamydii psittaci IgG BRAK CHL-PIG Surowica 10 201,00
Przeciwciała przeciw chlamydii psittaci IgM BRAK CHL-PIM Surowica 10 201,00
Przeciwciała przeciw drożdżom piekarskim (Saccharomyces cerevisiae, ASCA) (pakier ASCA w klasie: IgA i IgG ASCA-AG Surowica 10 120,00
Przeciwciała przeciwko swoistej kinazie tyrozyny (MuSK) MUSK Surowia 14 177,00
SSB (La) SSB Surowia 10 62,00
Test immunoblot (ANA/ENA BLOT) ANABLOT Surowia 10 101,00
Immunoserologia chorób zakaźnych
Adenowirus – p/c przeciw adenowirusom w surowicy F09 PCADENO Surowica 10 62,00
Adenowirus – p/c przeciw adenowirusomIgG w surowicy PCADENG Surowica 1 ml 10 41,00 Nowość
Adenowirus – p/c przeciw adenowirusomIgM w surowicy PCADENM Surowica 1 ml 10 41,00 Nowość
Anaplazmoza (zakażenie Anaplasma phagocytophilum) – przeciwciała IgG ANAPLG surowica, 1 ml 10 150,00 Nowa niższa cena
Anaplazmoza (zakażenie Anaplasma phagocytophilum) – przeciwciała IgM ANAPLM surowica, 1 ml 10 160,00 Nowa niższa cena
Ameba – p/c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej BRAK PCAMEB Surowica 12 62,00
Babesia microti – p/c IgG BABES-G surowica (1ml) 10 201,00 Nowość
Babesia microti – p/c IgM BABES-M surowica (1ml) 10 201,00 Nowość
Bąblowica (Echinococcus multilocularis) – p/c EM2 X05 PCBABEM Surowica 10 350,00
Bąblowica (Echinococcus) – p/c IgG met. Western-Blot X05 PCBABGW Surowica 9 350,00
Bąblowica – p/c met. ELISA X05 PCBABLO Surowica 11 100,00
Błonnica – p/c IgG BRAK BLONIC Surowica 14 130,00
Borelioza – p/c IgG met. immunoenzymatyczną S21 BOREL-G Surowica 3 51,00
Borelioza – p/c IgG met. Western-Blot S21 BORWB-G Surowica 9 151,00
Borelioza – p/c IgM met. immunoenzymatyczną S21 BOREL-M Surowica 3 51,00
Borelioza – p/c IgM met. Western-Blot S21 BORWB-M Surowica 9 151,00
Brucelloza – odczyn aglutynacyjny Wrighta BRAK BRU-OA Surowica 17 53,00 Wymagane podanie adresu pacjenta
Brucelloza – odczyn wiązania dopełniacza (OWD) BRAK BRU-OWD Surowica 17 343,00 Wymagane podanie adresu pacjenta
Brucella p/c Ig A S39 BRU-A Surowica 14 69,00
Brucella p/c Ig G BRAK BRU-G Surowica 14 69,00
Brucella p/c Ig M S43 BRU-M Surowica 14 104,00
C3 – czynnik nefrytyczny C3-NEF surowica (1ml) 10 88,00 Nowość
Campylobacter – p/c IgA S53 ACSA-A Surowica 12 99,00
Campylobacter – p/c IgG S51 ACSA-G Surowica 12 99,00
Chlamydia trachomatis – p/c IgA S71 CHLT-A Surowica 12 61,00
Chlamydia trachomatis – p/c IgG S73 CHLT-G Surowica 12 61,00
Chlamydia trachomatis – p/c IgM S75 CHLT-M Surowica 12 61,00
Chlamydiophila pneumoniae – p/c IgA S63 CHLP-A Surowica 12 61,00
Chlamydiophila pneumoniae – p/c IgG S67 CHLP-G Surowica 12 61,00
Chlamydiophila pneumoniae – p/c IgM S65 CHLP-M Surowica 12 61,00
CMV – wirus cytomegalii awidność p/c IgG F22 CMV-GA Surowica 1 127,00
CMV – wirus cytomegalii p/c IgG F19 CMV-G Surowica 1 44,00
CMV – wirus cytomegalii p/c IgM F23 CMV-M Surowica 1 44,00
Coxackie – p/c przeciw wirusom Coxackie BRAK COXAC Surowica 18 88,00 Wymagane podanie adresu pacjenta
Cryptococcus neoformans antygen CRYPTOC Surowica, mocz 14 91,00
EBV – wirus Epsteina Barr – test lateksowy (mononukleoza) BRAK MONO-LX Surowica 1 23,00
EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleoza) F48 EBV-G Surowica 3 64,00
EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza) F50 EBV-M Surowica 3 64,00
EBV – wirus Epsteina Barr antygen jądrowy p/c IgG (mononukleoza) A-EBNAG Surowica 14 59,00 Nowość
Enterowirus – p/c IgG F29 ENT-IGG Surowica 8 80,00 Wymagane podanie adresu pacjenta
Enterowirus – p/c IgM F28 ENT-IGM Surowica 8 80,00 Wymagane podanie adresu pacjenta
Grypa – poziom p/c w kierunku 3 szczepów wirusa grypy typu/podtypu A(H1N1), A(H3N2) i B BRAK AH1N1PC Surowica 16 120,00
Grypa – p/c IgA GRY-AA Surowica 10 99,00 Nowość
Grypa A – p/c IgG F75 GRY-A-G Surowica 11 53,00 Wymagane podanie adresu pacjenta
Grypa A – p/c IgM F76 GRY-A-M Surowica 11 53,00 Wymagane podanie adresu pacjenta
Grypa B – p/c IgG F80 GRY-B-G Surowica 11 53,00 Wymagane podanie adresu pacjenta
Grypa B – p/c IgM F81 GRY-B-M Surowica 11 53,00 Wymagane podanie adresu pacjenta
HAV – p/c przeciw HAV IgM (WZW typu A) V27 AHAVM Surowica 9 55,00
HAV – p/c przeciw HAV total (WZW typu A) V28 AHAV Surowica 5 65,00
HBc – p/c przeciw HBc IgM (WZW typu B) V33 AHBC-M Surowica 5 79,00
HBc – p/c przeciw HBc total (WZW typu B) V31 AHBC-T Surowica 1 73,00
HBe – antygen HBe (WZW typu B) V35 HBE-AG Surowica 9 74,00
HBe – p/c przeciw HBe (WZW typu B) V38 AHBE Surowica 9 68,00
HBs – antygen HBs (WZW typu B) V39 HBSAG Surowica 1 23,00
HBs – p/c przeciw HBs (WZW typu B) V42 AHBS Surowica 1 35,00
HBs antygen – test potwierdzenia (WZW typu B) V41 HBS-CON Surowica 3 49,00
HCV – p/c przeciw HCV (WZW typu C) V48 AHCV Surowica 1 35,00
HCV – p/c przeciw HCV test potwierdzenia metodą RecomLine (WZW typu C) (V53) V53 HCV-RB Surowica 12 250,00
HDV – p/c przeciw HDV (WZW typu D) V58 PCWZWD Surowica 12 100,00
Helicobacter pylori – p/c IgG U12 HELI-G Surowica 1 33,00
HIV – wirus HIV test potwierdzenia met. Western Blott F90 HIV-WB Surowica, osocze EDTA 14 370,00
HIV – wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) F91 AHIV Surowica 1 40,00
HSV – wirus opryszczki p/c IgM met. EIA F65 HSV-IGM Surowica 12 88,00
HSV – wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG met. EIA F64 HSV-IGG Surowica 7 88,00
Jad kiełbasiany BRAK JKIELB Surowica 12 248,00 Badanie wymaga specjalnego opracowania materiału
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – p/c IgG F84 KZM-IGG Surowica 10 124,00
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – p/c IgM F85 KZM-IGM Surowica 10 129,00
Koci pazur – p/c IgG BRAK KOTP-G Surowica 10 150,00 Nowa niższa cena
Koci pazur – p/c IgM BRAK KOTP-M Surowica 10 160,00 Nowa niższa cena
Krztusiec – p/c IgA (Bordetella pertussis) S05 KRZT-A Surowica 12 65,00
Krztusiec – p/c IgG (Bordetella pertussis) S07 KRZT-G Surowica 12 65,00
Krztusiec – p/c IgM (Bordetella pertussis) S09 KRZT-M Surowica 12 65,00
Legionella – antygen w moczu met. ELISA U18 LEG-AT Mocz 12 115,00
Legionella – p/c IgA BRAK LEG-IGA Surowica 11 188,00 Należy podać adres pacjenta
Legionella – p/c IgG U16 LEG-IGG Surowica 11 199,00 Należy podać adres pacjenta
Legionella – p/c IgM U17 LEG-IGM Surowica 11 199,00 Należy podać adres pacjenta
Leptospiroza – p/c IgG U24 LEPTO-G Surowica 10 98,00
Leptospiroza – p/c IgM U25 LEPTO-M Surowica 10 140,00
Listerioza U26 LISTER Surowica 12 90,00 Wymagane podanie adresu pacjenta
Malaria IOB serologia MAL-IOB Surowica 14 85,00
Malaria – rozmaz grubej kropli MAL-GK Krew EDTA 5 90,00 Materiał pobrać z opuszki palca bezpośrednio na co najmniej dwa szkiełka mikroskopowe, uzyskując dwa rodzaje rozmazów tzw. grubą kroplę krwi oraz cienki rozmaz
Malaria – rozmaz podstawowy MAL-RP Krew EDTA 5 90,00 Materiał pobrać z opuszki palca bezpośrednio na szkiełko mikroskopowe, uzyskując cienki rozmaz
Mycoplazma pneumoniae – p/c IgA U39 MYC-A Surowica 10 69,00
Mycoplazma pneumoniae – p/c IgG U41 MYC-G Surowica 9 61,00
Mycoplazma pneumoniae – p/c IgM U43 MYC-M Surowica 9 61,00
Odczyn Widala Widal Surowica 14 155,00 Wymagane podanie adresu pacjenta
Paragrypa typ 1-3 – p/c IgA PAGRY-A Surowica 10 100,00 Nowość
Paragrypa – p/c IgG BRAK PAGRY-G Surowica 9 125,00 Wymagane podanie adresu pacjenta
Paragrypa – p/c IgM BRAK PAGRY-M Surowica 9 125,00 Wymagane podanie adresu pacjenta
Paragrypa – p/c IgM i IgG BRAK PARAGRY Surowica 9 157,00 Wymagane podanie adresu pacjenta
Parwowirus B19 przeciwciała klasy IgG (F35) F35 PCPAREG Surowica 7 90,00
Parwowirus B19 przeciwciała klasy IgM (F35) F35 PCPAREM Surowica 7 90,00
Parwowirus B19- p/c IgM i IgG met. ELISA F35 PCPARWO Surowica 7 165,00
Pneumocystis jiroveci (carinii) – p/c IgM, IgG met. IIF BRAK PNEUMO Surowica 11 140,00
P/c przeciwko Salmonella paratyphi B SAL-PB surowica (1ml) 10 45,00 Nowość
P/c przeciwko Salmonella typhimurium SAL-T surowica (1ml) 10 45,00 Nowość
P/c przeciwko Salmonella typhi – antygen O SAL-TO surowica (1ml) 10 45,00 Nowość
P/c przeciwko Salmonella typhi – antygen H SAL-TH surowica (1ml) 10 45,00 Nowość
P/c przeciwko Salmonella enteritidis SAL-ENT surowica (1ml) 10 45,00 Nowość
P/c przeciwko żółtej febrze IgG FEBRA-G surowica (1ml) 10 114,00 Nowość
P/c przeciwko żółtej febrze IgM FEBRA-M surowica (1ml) 10 114,00 Nowość
P/c przeciw wściekliźnie Rabies RABIES surowica (1ml) 10 201,00 Nowość
P/c przeciw wirusowi Polio PCPOLIO surowica (1ml) 10 602,00 Nowość
POLIO – typowanie wirusa BRAK POLIO Surowica 11 400,00
Produkcja energii (cykl kwasu cytrynowego) PRDENG Mocz, 10 ml 10 390,00 Nowość
RSV – p/c IgG V16 RSV-IGG Surowica 11 120,00
RSV – p/c IgM V17 RSV-IGM Surowica 11 140,00
Rubella (różyczka ) – awidność p/c IgG BRAK RUB-GA Surowica 14 125,00 Wymagane podanie adresu pacjenta
Rubella (różyczka ) – p/c IgG V21 RUB-G Surowica 1 41,00
Rubella (różyczka ) – p/c IgM V24 RUB-M Surowica 1 41,00
S-metylotransferaza tiopuryny S-METIO Krew pełna (EDTA); 2 ml 10 109,00 Nowość
Schistosoma (Przywra) przeciwciała BRAK PRZYWRA Surowica 250,00
Serodiagnostyka salmonelozy – odczyn immunoenzymatyczny (ELISA), p/c IgA, IgG i IgM BRAK SAL-AGM Surowica 10 174,00
Serodiagnostyka turalemii – od.aglutynacji probów. U02 TULAREM Surowica 10 75,00
Serologia kiły TPHA WR-TPHA Surowica 10 49,00
Świnka – p/c IgG F94 SWIN-G Surowica 12 120,00
Świnka – p/c IgM F93 SWIN-M Surowica 12 120,00
Test kiłowy – potwierdzenia (FTA, FTA-ABS) BRAK FTA Surowica 8 45,00
Test kiłowy – przesiewowy (WR) BRAK WR Surowica 1 15,00
Toxocara canis IgG X33 TOXOKAR Surowica 9 88,00
Toxoplazma gondi – awidność p/c IgG X49 TOX-GAP Surowica 1 108,00
Toxoplazma gondi – p/c IgA X39 TOX-A Surowica 11 145,00
Toxoplazma gondi – p/c IgG X41 TOX-G Surowica 1 35,00
Toxoplazma gondi – p/c IgM X45 TOX-M Surowica 1 35,00
Trichinella spiralis p/c IgG (włośnica) X53 TRICHIN Surowica 14 153,00
Varicella Zoster – p/c IgG w surowicy (ospa i półpasiec)
V68 VZV-IGG Surowica 12 145,00
Varicella Zoster – p/c IgM w surowicy (ospa i półpasiec)
V69 VZV-IGM Surowica 12 145,00
Wągrzyca (Taenia solium)- p/c met. ELISA BRAK WAGRZYC Surowica 12 199,00
Wągrzyca (Taenia solium) – test potwierdzania met. Western-Blot BRAK WAGRZWB Surowica 14 435,00
Wskaźniki detoksykacji organizmu WSKDET Mocz, 10 ml 10 390,00 Nowość
Yersinia – p/c IgA U89 YER-A Surowica 12 65,00
Yersinia – p/c IgG U87 YER-G Surowica 12 65,00
Yersinia – p/c IgM U88 YER-M Surowica 12 65,00
P/c przeciw Mycoplasma hominis i p/Ureaplasma urealyticum IgG/IgA/IgM (jakościowo) PC-MYUR Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 255,00 Nowość
P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgA – met. Western Blot YERAWB Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 166,00 Nowość
P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgG – met. Western Blot YERGWB Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 166,00 Nowość
P/c przeciw Babesia sp. (B. microti, B. equi i B. bovis) IgG i IgM BABS-GM Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 535,00 Nowość
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty Borrelia burgdorferi IgG met. immunoblot KKIIGG Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 192,00 Nowość
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty Borrelia burgdorferi IgM met. immunoblot KKIIGM Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 192,00 Nowość
Test Western Blot – Borrelia IgE (antygeny rekombinowane) BORWB-E Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 192,00 Nowość
P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgG met.ELISA YEREN-G Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 75,00 Nowość
P/c przeciw Babesia divergens (w klasie IgG) BABDI-G Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 115,00 Nowość
P/c przeciw Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgG – test potwierdzenia (Western Blot) CHLGWB Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 261,00 Nowość
P/c przeciw Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgA – test potwierdzenia (Western Blot) CHLAWB Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 261,00 Nowość
P/c przeciw Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgM – test potwierdzenia (Western Blot) CHLMWB Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 261,00 Nowość
Toxoplasma gondii – test potwierdzenia (IIF) IgG + IgA + IgM TOX-IIF Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 192,00 Nowość
Toxoplazmoza – met. Western Blot (IgG, IgM, ocena awidności IgG) – całościowa ocena fazy zakażenia TOX-WB Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 699,00 Nowość
P/c przeciw Camylobacter jejuni i C. coli – IgG, IgA i IgM PC-CAMP Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 319,00 Nowość
P/c przeciw Bartonella sp. (B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. clerridgeaie, B. grahami, B. doshiae) w klasie IgG met. ELISA PCBAR-G Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 420,00 Nowość
Malaria – p/c IgG + IgM PCPLAS Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 128,00 Nowość
P/c przeciw Entamoeba histolytica w klasie IgG i IgM PCENTAG Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 192,00 Nowość
Toxocara IgG Western Blot TOXOCWB Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 280,00 Nowość
Toxocara canis – IgA TOXOKAA Surowica; osocze (EDTA); 1,5 ml 8 dni 90,00 Nowość
Trombomodulina TROMBO Osocze (cytrynian), 1 ml 10 dni 170,00 Nowość
Nagalaza NAGAL Surowica; 2 ml 10 dni 450,00 Nowość
Interleukina 10 IL-10 Surowica; 2 ml 10 dni 133,00 Nowość
Ocena odsetka komórek CD3- CD57+ CD3/57 Krew pełna (EDTA); Krew pełna (heparyna), 1 ml 2 dni 110,00 Materiał wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium Nowość
P/c przeciw kompleksowi heparyna-PF4 HEP-PF4 Surowica; 2 ml 5 dni 1 030,00 Nowość
Borrelia met. Elispot BOR-ES Krew żylna (CPDA) sugerowany kontakt z dziłem CS 10 720,00 Pobranie do specjalnej probówki Nowość
Chlamydia pneumoniae met. Elispot CHP-ES Krew żylna (CPDA) sugerowany kontakt z dziłem CS 10 420,00 Pobranie do specjalnej probówki Nowość
Chlamydia trachomatis met Elispot CHT-ES Krew żylna (CPDA) sugerowany kontakt z dziłem CS 10 420,00 Pobranie do specjalnej probówki Nowość
CMV met Elispot CMV-ES Krew żylna (CPDA) sugerowany kontakt z dziłem CS 10 420,00 Pobranie do specjalnej probówki Nowość
EBV met. Elispot EBV-ES Krew żylna (CPDA) sugerowany kontakt z dziłem CS 10 570,00 Pobranie do specjalnej probówki Nowość
Ehlichia met. Elispot EHR-ES Krew żylna (CPDA) sugerowany kontakt z dziłem CS 10 420,00 Pobranie do specjalnej probówki Nowość
Yersinia met. Elispot YER-ES Krew żylna (CPDA) sugerowany kontakt z dziłem CS 10 420,00 Pobranie do specjalnej probówki Nowość
Aktywność reninowa osocza AKT-REN Osocze (EDTA); 1,5 ml 10 150,00 Materiał wysoce niestabilny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium Nowość
Toksykologia/leki
Acebutolol – badanie jakościowe w moczu BRAK ACEBU-M Mocz 1 98,00
Alkaloidy tropanowe – badanie jakościowe w moczu BRAK ALKTR-M Mocz 1 98,00
Alkohol etylowy P31 ETYL Surowica/mocz 1 33,00 Nie przemywać miejsca wkłucia alkoholem
Glikol etylenowy GLIKOL Surowica 12 158,00
Alkohol metylowy METANOL Krew EDTA/krew hepar./surowica 1 113,00
Amfetamina – test narkotyczny w moczu AMFET Mocz 12 39,00
Arabinitol ARABIN Mocz 2 200,00
Amiodaron T03 AMIODAR Surowica 10 80,00
Baklofen BAKLOF Mocz 5 128,00
Barbiturany w moczu P13 BARB-M Mocz 5 39,00
Barbiturany w surowicy P13 BARB Surowica 4 34,00
Benzodiazepiny w moczu BENZ-M Mocz 1 39,00
Benzodiazepiny w surowicy BRAK BENZ Surowica 2 29,00
Chlorprotexen – badanie jakościowe w moczu BRAK CHLOR-M Mocz 1 60,00
Chrom w moczu P19 CR-M Mocz 10 104,00
Chrom we krwi P19 CR-S Krew EDTA/krew hepar. 10 104,00
Cyklosporyna T11 CYKLOSP Krew EDTA 4 118,00
Digoksyna T17 DIGOKS Surowica 2 108,00 Pobrać 6-8 godzin po podaniu leku
Fenobarbital T25 PHNB Surowica 1 94,00
Fenol w moczu (metabolity benzenu) P81 FENOL-M Mocz 10 73,00
Fenotiazyny FENOTIA Mocz 12 59,00
Fenytoina T27 FENYTO Surowica 12 76,00
Fluoksetyna – badanie jakościowe w moczu BRAK FLUOK-M Mocz 1 84,00
Fluor w moczu P35 F-M Mocz 10 88,00
Glin P39 AL Surowica 10 89,00
Glin w moczu P39 AL-M Mocz 12 89,00
Haloperidol – badanie jakościowe w moczu BRAK HALOP-M Mocz 1 84,00
Hemineuryna – badanie jakościowe w moczu BRAK HEMIN-M Mocz 1 84,00
Hydroksyzyna – badanie jakościowe w moczu BRAK HYDRK-M Mocz 1 98,00
Ibuprofen – badanie jakościowe w moczu BRAK IBUPR-M Mocz 1 98,00
Imipramina – badanie jakościowe w moczu BRAK IMIPR-M Mocz 1 54,00
Kanabinoidy (THC) THC Mocz 1 39,00
Karbamazepina T33 KARBAM Surowica 4 59,00
Klomipramina w moczu KLOMI-T mocz 1 98,00 Nowość
Kodeina – badanie jakościowe w moczu BRAK KODEI-M Mocz 1 98,00
Kofeina – badanie jakościowe w moczu BRAK KOFEI-M mocz 1 98,00
Kwas hipurowy w moczu KW-HIPO mocz 10 138,00 Nowość
Kwas trójchlorooctowy w moczu R03 KWTRCHL Mocz 10 135,00
Kwas mykofenolowy KWMYKOF Surowica, osocze EDTA, parametr niestabilny, wskazane pobraniew punkcie Stępińska 14 200,00 Parametr wysoce niestabliny. Wskazane pobranie w PP przy Laboratorium
Kwas walproinowy T59 WALPRO Surowica 1 45,00 Pobrać przed podaniem kolejnej dawki leku
Lamitrin BRAK LAMITRI Surowica 14 89,00
Mianseryna – badanie jakościowe w moczu BRAK MIANS-M Mocz 1 98,00
Methadon P57 METHA Mocz 2 49,00
Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP) BRAK NARKOT Mocz 1 37,00
Nikiel w moczu P69 NI-M Mocz 10 104,00
Nikiel we krwi P69 NI Krew EDTA 10 104,00
Ołów w moczu P71 PB-M Mocz 10 58,00
Ołów we krwi P71 PB Krew EDTA 10 58,00
Paracetamol w surowicy PARACET Surowica 1 165,00
Propafenon PROPA Surowica, czynnik niestabilny – sugerowane pobranie w punkt Stępińska 4 200,00
Rapamycyna BRAK RAPAMYC Krew EDTA 5 174,00 Pobrać przed podaniem kolejnej dawki leku
Rodanki – badanie ilościowe w krwi BRAK RODANKI Krew heparyn. 1 113,00
Rozpuszczalniki organiczne – badanie jakościowe w krwi BRAK ROZPORG Krew heparyn. 1 158,00
Rtęć w moczu P89 HG-M Mocz 10 104,00
Rtęć we krwi P89 HG Krew EDTA 10 104,00
Salicylany w moczu P91 SALIC-M Mocz 5 68,00
Salicylany w surowicy P91 SALIC Surowica 5 67,00
Sertralina – badanie jakościowe w moczu BRAK SERTR-M Mocz 1 98,00
Sulfonamidy – badanie jakościowe w moczu BRAK SULFO-M Mocz 1 54,00
Sulpiryd – badanie jakościowe w moczu BRAK SULPI-M Mocz 1 98,00
Teofilina T55 THEO Surowica 12 92,00
Tianeptyna – badanie jakościowe w moczu BRAK TIANE-M Mocz 1 98,00
Topiramat (Topamax) BRAK TOPAMA Surowica 10 207,00
Tramadol – badanie jakościowe w moczu BRAK TRAMA-M Mocz 1 98,00
Trójcykliczne antydepresanty TCA TCA Surowica, mocz 3 45,00
Wankomycyna VANCO Surowica 10 45,00 Pobrać przed podaniem kolejnej dawki leku
Zopiklon – badanie jakościowe w moczu BRAK ZOPIK-M Mocz 1 84,00
Pakiety badań toksykologicznych
Biomarkery konsumpcji alkoholu BKALK1 S, M 5 199,00 Próbkę chronić przed światłem
Biomarkery konsumpcji alkoholu BKALK2 W-włosy 5 549,00 Pęczek włosów szerokości ołówka ucięty tuż przy skórze, w odstępie czasu około 1 miesiąca (min.1 tyg. )od zażycia substancji. Pobranie w czasie krótszym niż optymalny może skutkować uzyskaniem fałszywie ujemnych wyników. Materiał należy przesłać do laboratorium w woreczku strunowym opisanym „Toksykologia”
Biomarkery konsumpcji alkoholu BKALK3 S, M, PJU-płyn z jamy ustnej 5 209,00 Materiał chronić przed światłem. W przypadku materiału PJU – płyn z jamy ustnej materiał pobrać do specjalnego zestawu
Biomarkery konsumpcji alkoholu BKALK4 S 5 149,00 Materiał chronić przed światłem
Skryning substancji psychoaktywnych (57 związków) PSYCHO1 PJU-płyn z jamy ustnej 5 299,00 Materiał chronić przed światłem. Pobrać do specjalnego zestawu
Skryning substancji psychoaktywnych (60 związków) PSYCHO2 S 5 299,00 Materiał chronić przed światłem
Skryning leków (general unknown) LEKISK1 M 5 299,00 Materiał chronić przed światłem
Pigułki gwałtu – płynne ekstazy EKSTAZ2 S, M 5 199,00 Materiał chronić przed światłem
Metabolity metadonu META-M S 5 149,00 Materiał chronić przed światłem
BUP/NBUP BUP-W S 5 149,00 Materiał chronić przed światłem
Opiaty i opioidy OPIATYP S, M,PJU-płyn z jamy ustnej 5 209,00 Materiał chronić przed światłem. W przypadku materiału PJU – płyn z jamy ustnej materiał pobrać do specjalnego zestawu
Monitorowanie terapii lekami:trójcykliczne antydepresanty TCATDM S 5 249,00 Materiał chronić przed światłem
Monitorowanie terapii lekami:antydepresanty ADETDM1 S 5 299,00 Materiał chronić przed światłem
Monitorowanie terapii lekami:antydepresanty ADETDM2 S 5 299,00 Materiał chronić przed światłem
Monitorowanie terapii lekami:leki przeciwpadaczkowe PADTDM1 S 5 249,00 Materiał chronić przed światłem
Monitorowanie terapii lekami:leki przeciwpadaczkowe PADTDM2 S 5 299,00 Materiał chronić przed światłem
Monitorowanie terapii lekami:leki przeciwpadaczkowe PADTDM3 S 5 299,00 Materiał chronić przed światłem
Monitorowanie terapii lekami:leki przeciwpadaczkowe PADTDM4 S 5 199,00 Materiał chronić przed światłem
Monitorowanie terapii lekami:zonisamid ZONITDM S 5 119,00 Materiał chronić przed światłem
Monitorowanie terapii lekami:psychostymulanty PSSYTDM S 5 249,00 Materiał chronić przed światłem
Monitorowanie terapii lekami:antypsychotyki (neuroleptyki) NLETDM2 S 5 249,00 Materiał chronić przed światłem
Monitorowanie terapii lekami:antypsychotyki (neuroleptyki) NLETDM1 S 5 299,00 Materiał chronić przed światłem
Monitorowanie terapii lekami:benzodiazepiny BENZTDM S 5 299,00 Materiał chronić przed światłem
Monitorowanie terapii lekami:leki antyarytmiczne AARYTDM S 5 199,00 Materiał chronić przed światłem
Monitorowanie terapii lekami:immunosupresanty ISUTDM1 S 5 129,00 Materiał chronić przed światłem
Monitorowanie terapii lekami:immunosupresanty
ISUTDM2 K-EDTA 5 249,00 Materiał chronić przed światłem
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE
Układ wydalniczy
Posiew moczu (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych) 77 P-MOCZ mocz 1-4 dni 42,90 Materiał dostarczyć w jałowym pojemniku
Górne drogi oddechowe
Posiew z górnych dróg oddechowych podstawowy (procedura obejmuje posiew w kierunku Streptococcus pyogenes (paciorkowiec ropotwórczy)) 78 P-GDO wymaz z gardła, migdałków podniebiennych 2-4 dni 31,00 Pobrać na podłoże Amiesa/Stuarta
Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony (procedura obejmuje posiew w kierunku potencjalnie patogennych bakterii tlenowych) 78 P-GDOR wymaz z gardła, wymaz z nosogardła 2-4 dni 45,00 Pobrać na podłoże Amiesa/Stuarta
Posiew z nosa podstawowy (procedura obejmuje posiew w kierunku Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty)) 78 P-NOS wymaz z nosa 2-4 dni 31,00 Pobrać na podłoże Amiesa/Stuarta
Posiew z nosa rozszerzony (procedura obejmuje posiew w kierunku potencjalnie patogennych bakterii tlenowych) 78 P-NOSR wymaz z nosa 2-4 dni 45,00 Pobrać na podłoże Amiesa/Stuarta
Posiew z jamy ustnej (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych) 78 P-JU wymaz z jamy ustnej 2-6 dni 33,00 Pobrać na podłoże Amiesa/Stuarta
Posiew materiału z przewodu słuchowego zewnętrznego (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych) 78 P-UCHO wymaz z przewodu słuchowego zewnętrznego 2-4 dni 33,00 Pobrać na podłoże Amiesa/Stuarta
Posiew materiału z ucha środkowego, zatok (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych) 78 P-UCHR aspirat, wydzielina ropna z ucha środkowego, zatok do 7 dni 61,00 Pobrać na podłoże Amiesa/Stuarta
Aspergillus – antygen W01 ASPE-AT surowica, do 14 dni 225,00
Candida – antygen W17 CAND-AT surowica do 14 dni 94,00
Grypa A/B szybki test – test immunochromatograficzny GRYP-AB wymaz z gardła 1 50,00 Pobrać na wymazówki z końcówkami ze sztucznego jedwabiu lub dakronu bez agaru
Chlamydophila pneumoniae – wykrywanie antygenu (wykrywanie antygenu metodą immunofluorescencji) S59 CHLP-AT wymaz z gardła do 7 dni 88,00 Pobrać na specjalną szpatułkę (dłuższą) i naklepać na niebieskie szkiełko z oczkiem. Nie utrwalać – materiał pozostawić do wyschnięcia
Dolne drogi oddechowe
Posiew materiałów z dolnych dróg oddechowych (plwocina, wydzielina oskrzelowa) – metoda jakościowa (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych) 78 P-DDO plwocina 2-4 dni 40,00 Pobrac do jałowego pojemnika
Układ pokarmowy
Posiew kału ogólny, wymaz z odbytu (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych) 78 P-KAL-O kał 2-4 dni 50,00 Pobrać do jałowego pojemnika z łopatką
Posiew na obecność pałeczek Salmonella i Shigella (SS) (posiew na podłoża selektywne) 78 P-SS kał 2-4 dni 33,00 Pobrać do jałowego pjemnika. Wymagany jest adres pacjenta, oraz oświadczenie, że w przypadku uzyskania wyników dodatnich zgadza się on na dopłatę i wysłanie badania do SANEPIDU w celu identyfikacji szczepu
Posiew kału na obecność Escherichia coli enteropatogennych (EPEC) (posiew na podłoża selektywne) 78 P-ECOLI kał 2-4 dni 45,00 Pobrać do jałowego pojemnika z łopatką
Posiew kału na obecność pałeczek Yersinia (posiew na podłoża selektywne) 78 P-YERS kał 2-4 dni 49,00 Pobrać do jałowego pjemnika. Wymagany jest adres pacjenta, oraz oświadczenie, że w przypadku uzyskania wyników dodatnich zgadza się on na dopłatę i wysłanie badania do PZH w celu identyfikacji szczepu
Posiew kału na obecność Campylobacter (posiew na podłoża selektywne) 78 P-CAMP kał 3-6 dni 100,00 Pobrać do jałowego pojemnika z łopatką lub na podłoże Amies z węglem
Test przesiewowy w kierunku Clostridium difficile (wykrywanie enzymu GDH metodą immunoenzymatyczną) CLOSGDH kał 1-2 dni 60,00 Pobrać do jałowego pojemnika z łopatką
Wykrywanie toksyn A i B Clostridium difficile (wykrywanie toksyny A i B met. immunoenzymatyczną) S81 CLOS-AB kał 1-2 dni 80,00 Pobrać do jałowego pojemnika z łopatką
Posiew kału na obecność Clostridium difficile (posiew na podłoża selektywne) PB-CLOS kał 3-7 dni 41,00 Pobrać do jałowego pojemnika z łopatką
Badanie na obecność Rota-, Adenowirusów (wykrywanie wirusów met. immunochromatograficzną) F37 AROTA kał 1-2 dni 30,00 Pobrać do jałowego pojemnika z łopatką
Badanie na obecność Norovirusów (wykrywanie wirusów met. immunochromatograficzną) NORO-AG kał 1-2 dni 90,00 Pobrać do jałowego pojemnika z łopatką
Identyfikacja szczepu SS w SANEPID (identyfikacja serologiczna, dopłata do badania P-SS jeśli wymagana jest identyfikacja szczepu w SANEPID) BRAK IDE-SAN szczep bakteryjny uzyskany z posiewu 7-10 dni 174,00
Badanie kału na nosicielstwo BRAK NOSICIE kał na wymazówce 7-10 dni 48,00 Próbki dostarczyć po zakończeniu zbiórki z 3 kolejnych dni. Pobrany materiał może być przechowywane na podłożu transportowym (otrzymanym w WSSE) do 72 h od pobrania pierwszej z nich w chłodnym miejscu; Wymagane podanie adresu pacjenta
Narząd wzroku
Posiew materiału z oka/spojówek (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych) 78 P-OKO wymaz z oka, spojówki 2-4 dni 40,00 Pobrać na podłoże Amiesa/Stuarta z cienką wymazówką na drucie
Skóra / tkanka podskórna
Posiew ze zmiany trądzikowej (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych) 78 P-ZMST wymaz ze zmiany trądzikowej 7-10 dni 64,00 Pobrać na podłoże Amiesa/Stuarta
Posiew wymazu ze skóry (nosicielstwo) (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych) 78 P-SKORA wymaz ze skóry nie zmienionej chorobowo 2-4 dni 40,00 Pobrać na podłoże Amiesa/Stuarta
Posiew ze zmiany skórnej (skóra, zmiany powierzchowne) (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych) 78 P-ZMS wymaz z rany, wymaz z miejsca operowanego 2-4 dni 40,00 Pobrać na podłoże Amiesa/Stuarta
Posiew wymazu z rany (zmiany głębokie, oparzenia, zmiany ropne) (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych) 78 P-RANA wymaz z rany,ropa do 7 dni 64,00 Pobrać na podłoże Amiesa/Stuarta
Układ moczowo – płciowy
Posiew materiału z dróg moczowo płciowych (kanał szyjki macicy, pochwa, cewka moczowa, napletek) (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych) 78 P-DMP wymaz 2-6 dni 47,00 Pobrać na podłoże Amiesa/Stuarta
Badanie wydzieliny z pochwy w kierunku Vaginozy VAGINOZ wydzielina z pochwy 2-3 dni 33,00 Pobrać na szkiełko podstawowe
Stopień czystości pochwy (ocena preparatu) BRAK POCH-B wydzielina z pochwy 2-3 dni 33,00 Pobrać na szkiełko podstawowe
Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (ocena preparatu) BRAK TRICHO wydzielina z pochwy 1-2 dni 33,00 Wymazówkę zanużyć w specjalnym bulionie TRICH
Posiew nasienia (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych) 78 P-NASTL nasienie 2-4 dni 40,00 Pobrać do jałowego pojemnika
Posiew na obecność Streptococcus agalactiae (procedura obejmuje posiew w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS)) 78 P-DMPS wymaz z pochwy i wymaz z odbytu 2-4 dni 45,00 Pobrać na podłoże Amiesa/Stuarta
Posiew na obecność Neisseria gonorrhoeae (procedura obejmuje posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae) 78 P-NEISS wymaz/wydzielina z cewki moczowej,wydzielina z szyjki macicy 2-4 dni 39,00 Pobrac na podłoże Portagerm. Wymagany jest adres pacjenta
Chlamydia trachomatis – wykrywanie antygenu (wykrywanie antygenu metodą immunofluorescencji) CHLT-AT wymaz z cewki moczowej, szyjki macicy do 7 dni 61,00
Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. (hodowla, identyfikacja, ocena ilosciowai oznaczenie lekowrażliwości) 78 P-MYCU wymaz z cewki moczowej, pochwy, szyjki macicy 2-5 dni 65,00 Wymazówkę umieścić w podłożu R1
Płyny ustrojowe
Posiew krwi tlenowy (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych) 78 P-KREW krew do 8 dni 50,00
Posiew krwi beztlenowy (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii beztlenowych) 78 PB-KREW krew do 8 dni 50,00
Posiew innych płynów ustrojowych (płyn z opłucnej, z otrzewnej, płyn stawowy itp.) (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych) 78 P-PJC aspirat, wymaz do 7 dni 30,00
Inne posiewy
Badanie kontrolne mleka P-MLEKO mleko matki do 7 dni 40,00 Pobrać do jałowego pojemnika
Badanie na nosicielstwo patogenów alarmowych P-ALARM materiały wskazane przez lekarza na skierowaniu do 10 dni 30,00 Pobrać na podłoże Amiesa/Stuarta
Posiew na obecność bakterii beztlenowych (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii beztlenowych) BRAK PB-… materiały wskazane przez lekarza na skierowaniu do 7 dni 41,00
Badanie na nosicielstwo MRSA 78 P-MRSA materiały wskazane przez lekarza na skierowaniu 2-4 dni 35,00 Pobrać na podłoże Amiesa/Stuarta
Posiew na obecność grzybów drożdżopodobnych (procedura obejmuje posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych) 78 P-GRZYB materiały wskazane przez lekarza na skierowaniu 2-6 dni 23,00 Pobrać na podłoże Amiesa/Stuarta. W przypadku gdy pacjent życzy sobie aby w przypadku wyniku dodatniego wykonać MYKOGRAM należy to wyraźnie zapisac na skierowaniu
Posiew na obecność dermatofitów (procedura obejmuje ocenę preparatu i posiew na podłożach bakteriologicznych) 78 P-DERMA zeskrobiny, opiłki paznokci,owłosiona skóra głowy
do 4 tygodni
65,00 Materiał powinien być pobrany przez lekarza dermatologa, lub przez odpowiednio przeszkolony personel w wyznaczonych PP (w celu uzyskania odpowiednich instukcji należy skontaktować się z Lokalnym Działem Obsługi)
Sporal A (posiew w celu oceny skuteczności sterylizacji)Cena netto- badanie Sporal jest zawsze opodatkowane 23 % . 78 SPOR-A wskaźnik testu po sterylizacji 8 dni 45,00
Sporal S (posiew w celu oceny skuteczności sterylizacji) Cena netto- badanie Sporal jest zawsze opodatkowane 23 % . 78 SPOR-S wskaźnik testu po sterylizacji 8 dni 18,00
ATTEST (posiew w celu oceny skuteczności sterylizacji) Cena netto- badanie Sporal jest zawsze opodatkowane 23 % . 78 SPOR-SZ wskaźnik testu po sterylizacji 3 dni 45,00
Diagnostyka gruźlicy
Diagnostyka gruźlicy – preparat w kierunku prątków (ocena preparatu) 13 TBC-PR materiał właściwy dla miejsca zakażenia 2-5 dni 28,00
Diagnostyka gruźlicy – posiew w kierunku prątków met. Konwencjonalną (posiew na obecność prątków) 78 TBC-PBK materiał właściwy dla miejsca zakażenia 8-12 tyg. 49,00
Diagnostyka gruźlicy – posiew w kierunku prątków met. automatyczną (krew, PMR) (posiew na obecność prątków) 78 TBC-AU krew, 6-8 tyg. 190,00
Bad. w kierunku gruźlicy met.biologii molekularnej U37 TBC-GEN materiał właściwy dla miejsca zakażenia 12 dni 300,00
QuantiFERON-TB (ELISA) BRAK TBC-QFE krew pobr. do kompletu 3 specjalnych probówek 2 dni 240,00 Do pobrania materiału wymagany specjalny zestaw
BADANIA ALERGOLOGICZNE
Testy alergologiczne
Phadiatop met. Uni CAP. (test przesiewowy potwierdzający bądź wykluczający alergię atopową) L91 PHAD Surowica 3 47,00
Tryptaza TRYPTAZ Surowica 10 112,00
Panele alergologiczne
Panel alergenów pokarmowy – mąka i mięso (10 alergenów) Mąka pszenna (f4), Mąka żytnia (f5), Mąka owsiana (f7), Ryż (f9), Wieprzowina (f26), Wołowina (f27), Kurczak (f83), Gluten (f79), Dorsz (f3), Krewetka (f24) PN-PM10 Surowica 5 110,00
Panel alergenów pokarmowy – warzywa (10 alergenów) Sezam (f10), Soja (f14), Pietruszka (f86), Pomidor (f25), Marchewka (f31), Ziemniak (f35), Seler (f85), Papryka (f46), Ogórek (f244), Kukurydza (f29) PN-PW10 Surowica 5 110,00
Panel alergenów pokarmowy – nabiał i orzechy (10 alergenów) Białko jaja kurzego (f1), Mleko krowie (f2), Żółtko jaja kurzego (f75), Kazeina (f78), Orzech ziemny (f13), Orzech włoski (f259), Orzech laskowy (f17), Migdał (f20), Kakao (f73), Glutaminian (f336) PN-PN10 Surowica 5 110,00
Panel alergenów pokarmowy – owoce (10 alergenów) Truskawka (f44), Jabłko (f49), Kiwi (f84), Banan (f92), Brzoskwinia (f95), Wiśnia (f97), Oliwka (f122), Morela (f237), Arbuz (f329), Mix cytrusów (fs32) PN-PO10 Surowica 5 110,00
Panel alergenów wziewny – alergeny domowe (10 alergenów) Mix roztoczy: D1, D2 (ds1), Mix piór E85, E111 (es2), Karaluch – Karaczan prusak (i6), Odchody gołębie (e7), Penicillium notatum/Penicillium chrysogenum (m1) Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Candida albicans (m6) Alternaria alternata (m6), Trichophyton metagrophytes (37) PN-WH10 Surowica 5 110,00
Panel alergenów wziewny – drzewa (10 alergenów) Klon jesionolistny (t1), Olcha (t2), Brzoza (t3), Leszczyna pospolita (t4), Buk (t5), Dąb (t7), Jesion Wyniosły (t15), Wierba iwa (t12), Topola (t14), Sosna (t16) PN-WD10 Surowica 5 110,00
Panel alergenów wziewny – trawy i chwasty (10 alergenów) Tomka wonna (g1), Kupkówka pospolita (g3), Tymotka łąkowa (g6), Żyto (g12), Ambrozja bylicolistna (w1), Bylica pospolita (w6), Babka Lancetowata (w9), Komosa biała (w10), Pokrzywa (w103), Rzepak (w203) PN-WT10 Surowica 5 110,00
Panel alergenów wziewny – zwierzęta (10 alergenów) Kot (e1), Pies (e2), Koń (e3), Świnka morska (e6), Mysz (e71), Naskórek szczura (e73), Królik (e82), Chomik (e84), Mix sierści (es7), Mix piór ptaków ozdobnych (es172) PN-WZ10 Surowica 5 110,00
Panel alergenów wziewnych – 20 alergenówTomka wonna (g1), Kupkówka pospolita (g3), Tymotka łąkowa(g6), Żyto (g12), Olcha (t2), Brzoza (t3), Leszczyna (t4), Dąb (t7), Ambrozja (w1), Bylica (w6), Babka Lancetowata (w9), Dermatophagoides ptyeronysssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), Kot (e1), Pies (e2), Koń (e3), Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6) L91 PN-WZ20 Surowica 5 184,00
Panel alergenów pokarmowych – 20 alergenówBiałko jaja (f1), Żółtko jaja (f75), Mleko krowie (f2), Drożdże (f45), Mąka pszenna (f4), Maka żytnia (f5), Ryż (f9), Soja (f14), Orzech ziemny (f13), Orzech laskowy (f17), Migdał (f20), Jabłko (f49), Kiwi (f84), Morela (f237), Pomidor (f25), Marchew (f31), Ziemniak (f35), Seler (f85), Dorsz (f3), Krewetka (f23) L91 PN-PO20 Surowica 5 184,00
Panel alergenów pediatryczny/mieszany -27 alergenówMieszanka Traw (gx), Brzoza (t3), Bylica (w6), Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2,), Kot (e1), Pies (e2), Koń (e3), Cladosporium herbarum (m2),Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6), Białko jaja (f1), Żółtko jaja (f75), Mleko krowie(f2), Dorsz (f3), Alfa-laktoalbumina (f76),Beta-laktoglobulina (f77), Kazeina (f78), BSA (e204),Mąka pszenna (f4), Ryż (f9), Soja (f14), Orzeszki ziemne (f13), Orzech laskowy (f17),Marchew (f31),Ziemniak (f35),Jabłko (f49) L91 PN-PED Surowica 5 184,00
Mieszanki alergenów
Chwasty: W1 ambrosia elatior, W6 bylica pospolita, W7 margerytka, W8 mniszek lekarski, W12 nawłoć pospolita L91 WX-5 Surowica 10 47,00
Drzewa późne: T1 klon, T3 brzoza brodawkowata, T5 buk, T7 dąb, T10 orzech L91 TX-6 Surowica 3 41,00
Drzewa wczesne: T2 olcha, T4 leszczyna, T8 wiąż, T12 wierzba, T14 topola L91 TX-5 Surowica 3 41,00
Guma arabska (F297) IgE swoiste (L91) L91 F-297 Surowica 15 47,00
Mąki: F7 owies, F5 żyto, F4 pszenica, F8 kukurydza, F11 gryka L91 FX-2 Surowica 10 47,00
Mieszanka alergenów: E1 sierść kota, E5 sierść psa, E6 świnka morska naskórek, E87 chomik naskórek L91 EX-2 Surowica 10 47,00
Mieszanka alergenów: E1 sierść kota, E3 sierść konia, E4 sierśc krowy, E5 sierść psa L91 EX-1 Surowica 10 47,00
Mieszanka alergenów: E215 pióra gołębia, E70 pióra gęsi, E85 pióra kury, E86 pióra kaczki L91 EX-6 Surowica 10 47,00
Mieszanka alergenów: E3 sierść konia, E4 sierśc krowy, E8 naskórek norki, E82 naskórek królika, E81 naskórek/sierść owcy L91 EX-3 Surowica 10 47,00
Mieszanka alergenów: E70 pióra gęsi, E86 pióra kaczki L91 EX-4 Surowica 10 47,00
Mieszanka alergeny domowe 4 (HX4) (L91) L91 HX-4 Surowica 15 47,00
Mieszanka kurzu domowego: H2 Holister (kurz domowy), D1 roztocze kurzu domowego, D2 roztocze mączne, I6 karaluch L91 HX-2 Surowica 3 47,00
Mieszanka kurzu domowego (Bencard) (H3)- IgE spec. L91 H-3 Surowica 10 47,00
Mieszanka pleśni: M1 Penicillum notatum, M2 Cladosporium herbarum, M3 Aspergillus fumigatus, M5 Candida albicans, M6 Alternaria alternata,M8 Helminthosporium halodes L91 MX-2 Surowica 3 47,00
Mieszanka pleśni: M1 Penicillum notatum, M2 Cladosporium herbarum, M3 Aspergillus fumigatus, M6 Alternaria alternata L91 MX-1 Surowica 10 47,00
Mieszanka pyłków traw: G3 kupkówka pospolita, G4 kostrzewa łąkowa, G5 życica trwała, G8 wiechlina łąkowa L91 GX-3 Surowica 10 47,00
Mieszanka przypraw 3 (SX3) (L91) L91 SX-3 Surowica 15 47,00
Mięso drobiowe: F57 kaczka,F235 gęś, F83 kurczak, F284 indyk L91 FX-12 Surowica 10 47,00
Mięso: F26 wieprzowina, F27 wołowina, F88 baranina/jagnięcina L91 FX-8 Surowica 10 47,00
Pokarmy dziecięce: F1 białko jaja, F2 mleko krowie, F3 dorsz atlantycki, F4 mąka pszenna, F13 orzech laskowy, F14 soja L91 FX-5 Surowica 3 45,00
Pyłki kwiatów: W30 tulipan, W35 geranium, W7 margerytka, W8 mniszek lekarski, W12 nawłoć pospolita L91 WDX-5 Surowica 14 47,00
Pyłki kwiatów: W7 margerytka, W17 aster, W22 chryzantemy, W23 dalia L91 WX-4 Surowica 10 47,00
Pyłki zbóż: G12 żyto, G14 owies, G15 pszenica, G18 jęczmień, G20 kukurydza L91 GDX-4 Surowica 10 47,00
Pyłki ziołowe: W6 bylica pospolita, W9 babka lancetowata, W10 komosa biała, W20 pokrzywa zwyczajna L91 WX-3 Surowica 10 47,00
Pyłki ziołowe: W9 babka lancetowata, W10 komosa biała, W11 salsola kali L91 WX-2 Surowica 10 47,00
Sery: F82 pleśniowe, F150 edamer, F81 chedar, F70 szwajcarski L91 FX-11 Surowica 10 47,00
Skorupiaki / ryby: F3 dorsz, F24 krewetka, F41 łosoś, F37 małż jadalny, F40 tuńczyk L91 FX-3 Surowica 14 47,00
Trawy późne: G1 tomka wonna, G5 życica trwała, G7 trzcina pospolita, G12 pyłki żyta, G13 kosówka wełnista L91 GX-4 Surowica 3 41,00
Trawy wczesne: G3 kupkówka pospolita, G4 kostrzewa łąkowa, G5 życica trwała, G6 tymotka łąkowa, G8 wiechlina łąkowa L91 GX-1 Surowica 3 41,00
Warzywa: F12 groch, F31 marchew, F15 fasola, F35 ziemiak L91 FDX-5 Surowica 10 47,00
Warzywa: F25 pomidor, F38 szpinak, F216 kapusta, F218 papryka L91 FX-6 Surowica 10 47,00
Komponenty alergenowe
Komponenty mleka
Alfa laktoalbumina (F76) – IgE swoiste L91 F-76 Surowica 10 41,00
Beta laktoglobulina (F77) – IgE swoiste L91 F-77 Surowica 3 41,00
Kazeina (F78) – IgE swoiste L91 F-78 Surowica 3 41,00
Komponenty jajka
Ovalbumin (F232) – IgE swoiste (L91) L91 F-232 Surowica 14 41,00
Ovomucoid (F232) – IgE swoiste (L91) L91 F-233 Surowica 14 41,00
Komponenty brzozy
rBet v1 PR-10 L91 T-215 Surowica 10 47,00
rBet v2 Profilln L91 T-216 Surowica 10 47,00
rBet v4 L91 T-220 Surowica 10 47,00
rBet v6 L91 T-225 Surowica 10 47,00
rBet v2, rBet v4 L91 T-221 Surowica 10 47,00
Komponenty – żywność pochodzenia roślinnego
RTri a 19 Pszenica, omega- 5 gliadyna IgE swoiste L91 F-416 Surowica 10 47,00
RBer e 1 Orzech brazylijski IgE swoiste L91 F-354 Surowica 10 47,00
RAra h 8 PR-10 Orzech ziemny IgE swoiste L91 F-352 Surowica 10 47,00
RGly m 4 Soja IgE swoiste L91 F-353 Surowica 10 47,00
RApi g 1.01 PR-10 Seler IgE swoiste L91 F-417 Surowica 10 47,00
RPru p 1 PR-10 Brzoskwinia IgE swoiste L91 F-419 Surowica 10 47,00
RPru p 4 Profilin Brzoskwinia IgE swoiste L91 F-421 Surowica 10 47,00
RPru p 3 LTP Brzoskwinia IgE swoiste L91 F-420 Surowica 10 47,00
RAra h 1 Orzech ziemny IgE swoiste L91 F-422 Surowica 10 47,00
RAra h 2 Orzech ziemny IgE swoiste L91 F-423 Surowica 10 47,00
RAra h 3 LTP Orzech ziemny IgE swoiste L91 F-424 Surowica 10 47,00
RAra h 9 LTP Orzech ziemny IgE swoiste L91 F-427 Surowica 10 47,00
RCor a 1 PR-10 Orzech laskowy IgE swoiste L91 F-428 Surowica 10 47,00
RAct d PR-10 Kiwi IgE swoiste L91 F-430 Surowica 10 47,00
Rcor a 8 LTP Orzech laskowy IgE swoiste L91 F-425 Surowica 10 47,00
RTri a 14 Pszenica zwyczajna IgE swoiste L91 F-433 Surowica 10 47,00
NGly m 5 Soja, beta – konglicynina IgE swoiste L91 F-431 Surowica 10 47,00
NGly m 6 Soja , glicynina IgE swoiste L91 F-432 Surowica 10 47,00
NCor a 9 Orzech laskowy IgE swoiste L91 F-440 Surowica 10 47,00
RCor a 14 Orzech laskowy IgE swoiste L91 F-439 Surowica 10 47,00
NGliadyn Pszenica , gliadyna IgE swoiste L91 F-98 Surowica 10 47,00
RAna o 3 Orzech nerkowca IgE swoiste L91 F-443 Surowica 10 47,00
RJug r 1 Orzech włoski IgE swoiste L91 F-441 Surowica 10 47,00
RJug r 3 Orzech włoski IgE swoiste L91 F-442 Surowica 10 47,00
Komponenty – naskórek i białka zwierzęce
RCan f 1 Pies IgE swoiste L91 E-101 Surowica 10 47,00
RCan f 2 Pies IgE swoiste L91 E-102 Surowica 10 47,00
NBos d 6 mleko,albumina w surowicy IgE swoiste L91 E-204 Surowica 10 47,00
NCan f 3 Dog Pies, albumina w surowicy IgE swoiste L91 E-221 Surowica 10 47,00
NSus a świnia, albumina w surowicy IgE swoiste L91 E-222 Surowica 10 47,00
RFel d kot IgE swoiste L91 E-228 Surowica 10 47,00
NFel d 2 kot, albumina w surowicy IgE swoiste L91 E-220 Surowica 10 47,00
RCan f 5 ( plus r Can 1,2,3) pies IgE swoiste L91 E-226 Surowica 10 47,00
REqu c 1 koń IgE swoiste L91 E-227 Surowica 10 47,00
RFel d kot IgE swoiste L91 E-228 Surowica 10 47,00
Komponenty – żywność pochodzenia zwierzęcego
RCyp c 1 karp IgE swoiste L91 F-355 Surowica 10 47,00
RGad c 1 dorsz IgE swoiste L91 F-426 Surowica 10 47,00
Komponenty – pyłki chwastów
NSal k 1 Solanka kolczysta IgE swoiste L91 W-232 Surowica 10 47,00
RPar j 2 LTP Parietaria lekarska IgE swoiste L91 W-211 Surowica 10 47,00
NArt v 1 Bylica pospolita IgE swoiste L91 W-231 Surowica 10 47,00
NArt v 3 LTP Bylica pospolita IgE swoiste L91 W-233 Surowica 10 47,00
NAmb a 1 Ambrozja bylicolistna IgE swoiste L91 W-230 Surowica 10 47,00
Komponenty – alergeny zawodowe
RHev b 1 Lateks IgE swoiste L91 K-215 Surowica 10 47,00
RHev b 11 Lateks IgE swoiste L91 K-224 Surowica 10 47,00
RHev b 3 Lateks IgE swoiste L91 K-217 Surowica 10 47,00
RHev b 5 Lateks IgE swoiste L91 K-218 Surowica 10 47,00
RHev b 6.01 Lateks IgE swoiste L91 K-219 Surowica 10 47,00
RHev b 6.02 Lateks IgE swoiste L91 K-220 Surowica 10 47,00
RHev b 8 Lateks IgE swoiste L91 K-221 Surowica 10 47,00
RHev b 9 Lateks IgE swoiste L91 K-222 Surowica 10 47,00
NAsp o 21 Alfa- amylaza IgE swoiste L91 K-87 Surowica 10 47,00
Alkalase Bacillus spp. IgE swoiste L91 K-205 Surowica 10 47,00
NAna c 2 Ananas IgE swoiste L91 K-202 Surowica 10 47,00
Savinase Bacillus spp IgE swoiste L91 K-206 Surowica 10 47,00
NSus s IgE swoiste L91 K-213 Surowica 10 47,00
NCar p 1 Papaja IgE swoiste L91 K-201 Surowica 10 47,00
Maxatase Bacillus licheniformis IgE swoiste L91 K-204 Surowica 10 47,00
NGal d 4 Lizozym IgE swoiste L91 K-208 Surowica 10 47,00
Komponenty – roztocza
NDer p 1 Roztocze kurzu domowego IgE swoiste L91 D-202 Surowica 10 47,00
RDer p 2 Roztocze kurzu domowego IgE swoiste L91 D-203 Surowica 10 47,00
RDer p 10 Roztocze kurzu domowego, tropomiozyna IgE swoiste L91 D-205 Surowica 10 47,00
Komponenty – jady
RApi m 1 Pszczoła miodna, Fosfolipaza A2 IgE swoiste L91 I-208 Surowica 10 47,00
RVesa v 5 Osa pospolita IgE swoiste L91 I-209 Surowica 10 47,00
RPol d 5 IgE swoiste L91 I-210 Surowica 10 47,00
RVes v 1 Osa pospolita , Fosfolipaza A1 IgE swoiste L91 I-211 Surowica 10 47,00
Komponenty – pleśnie i inne mikroorganizmy
RAsp f 1 Aspergillus fumigatus IgE swoiste L91 M-218 Surowica 10 47,00
RAsp f 2 Aspergillus fumigatus IgE swoiste L91 M-219 Surowica 10 47,00
RAsp f 3 Aspergillus fumigatus IgE swoiste L91 M-220 Surowica 10 47,00
RAsp f 4 Aspergillus fumigatus IgE swoiste L91 M-221 Surowica 10 47,00
RAsp f 6 Aspergillus fumigatus IgE swoiste L91 M-222 Surowica 10 47,00
RAlt a 1 Alternaria alternata IgE swoiste L91 M-229 Surowica 10 47,00
Komponenty – pyłki traw
RPhl p 1 Tymotka łąkowa IgE swoiste L91 G-205 Surowica 10 47,00
RPhl p 1 , r Phl p 5 b Tymotka łąkowa IgE swoiste L91 G-213 Surowica 10 47,00
RPhl 5b Tymotka łąkowa IgE swoiste L91 G-215 Surowica 10 47,00
RPhl p 11 Tymotka łąkowa IgE swoiste L91 G-211 Surowica 10 47,00
RPhl p 12 Tymotka łąkowa IgE swoiste L91 G-212 Surowica 10 47,00
RPhl p 2 Tymotka łąkowa IgE swoiste L91 G-206 Surowica 10 47,00
RPhl p 6 Tymotka łąkowa IgE swoiste L91 G-209 Surowica 10 47,00
RPhl p 7 Tymotka łąkowa IgE swoiste L91 G-210 Surowica 10 47,00
RPhl p 7, rPhl p 12 Tymotka łąkowa IgE swoiste L91 G-214 Surowica 10 47,00
NPhl p 4 Tymotka łąkowa IgE swoiste L91 G-208 Surowica 10 47,00
NCyn d 1 Trawa bermudzkaIgE swoiste L91 G-216 Surowica 10 47,00
Komponenty – różne
MUXF3 CCD Bromelaina IgE swoiste L91 O-214 Surowica 10 47,00
Alergeny pojedyńcze
Acarus siro (D70) – IgE swoiste L91 D-70 Surowica 10 41,00
Akrylan (B1) – IgE swoiste L91 B-1 Surowica 10 41,00
Alfa laktoalbumina (F76) – IgE swoiste L91 F-76 Surowica 10 41,00
Alternaria alternata (M6) – IgE swoiste L91 M-6 Surowica 3 41,00
Ambrosia elatior (W1) – IgE swoiste L91 W-1 Surowica 10 41,00
Amoxycylina (C6) – IgE swoiste L91 C-6 Surowica 10 41,00
Ampicylina(C5) – IgE swoiste L91 C-5 Surowica 10 41,00
Artikaina(C68) – IgE swoiste L91 C-68 Surowica 10 41,00
Aspergillus fumigatus (M3) – IgE swoiste L91 M-3 Surowica 3 41,00
Babka lancetowata (W9) – IgE swoiste L91 W-9 Surowica 10 41,00
Banan (F92) – IgE swoiste L91 F-92 Surowica 3 41,00
Baranina (F88) – IgE swoiste L91 F-88 Surowica 10 41,00
Bawełna (O1) – IgE swoiste L91 O-1 Surowica 10 41,00
Beta laktoglobulina (F77) – IgE swoiste L91 F-77 Surowica 3 41,00
Białko jajka (F1) – IgE swoiste L91 F-1 Surowica 3 41,00
Brokuł(F260) – IgE swoiste L91 F-260 Surowica 14 41,00
Brzoskwinia (F95) – IgE swoiste L91 F-95 Surowica 3 41,00
Brzoza (T3) – IgE swoiste L91 T-3 Surowica 3 41,00
Buk (T5) – IgE swoiste L91 T-5 Surowica 14 41,00
Burak czerwony (F319) – IgE swoiste L91 F-319 Surowica 14 41,00
Bylica pospolita (W6) – IgE swoiste L91 W-6 Surowica 3 41,00
Candida ablicans (M5) – IgE swoiste L91 M-5 Surowica 10 41,00
Cebula (F-48) – IgE swoiste L91 F-48 Surowica 10 41,00
Chironomus Thummi (I73) – IgE swoiste L91 I-73 Surowica 10 41,00
Cielęcina (F-165) – IgE swoiste L91 F-165 Surowica 14 41,00
Cladosporium cladosporides(M32) – IgE swoiste
L91 M-32 Surowica 14 41,00
Cladosporium fulvumM17) – IgE swoiste L91 M-17 Surowica 14 41,00
Cladosporium herbarum (M2) – IgE swoiste L91 M-2 Surowica 3 41,00
Cynamon (S8) – IgE swoiste L91 S-8 Surowica 14 41,00
Cynodon palczasty (trawa) (G2) – IgE swoiste
L91 G-2 Surowica 10 41,00
Cyprys(T222) – IgE swoiste L91 T-222 Surowica 4 41,00
Cytryna (F208) – IgE swoiste L91 F-208 Surowica 14 41,00
Czekolada (F52) – IgE swoiste L91 F-52 Surowica 10 41,00
Czereśnia (F242) – IgE swoiste L91 F-242 Surowica 14 41,00
Czosnek świeży(F47) – IgE swoiste L91 F-47 Surowica 14 41,00
Dąb (T7) – IgE swoiste L91 T-7 Surowica 10 41,00
Diclofenac(C79) – IgE swoiste L91 C-79 Surowica 10 41,00
Dorsz (F3) – IgE swoiste L91 F-3 Surowica 3 41,00
Drożdże (F45) – IgE swoiste L91 F-45 Surowica 10 41,00
Fasola (F15) – IgE swoiste L91 F-15 Surowica 10 41,00
Fikus (K81) – IgE swoiste L91 K-81 Surowica 10 41,00
Fosfolipaza A(I11) – IgE swoiste L91 I-11 Surowica 14 41,00
Gentamycyna(C60) – IgE swoiste L91 C-60 Surowica 10 41,00
Giez koński (I-4) – IgE swoiste L91 I-4 Surowica 14 41,00
Glista ludzka (P1) – IgE swoiste L91 P-1 Surowica 3 41,00
Gluten (F79) – IgE swoiste L91 F-79 Surowica 3 41,00
Grapefruit (F209) – IgE swoiste L91 F-209 Surowica 14 41,00
Groch (F12) – IgE swoiste L91 F-12 Surowica 10 41,00
Gruszka (F94) – IgE swoiste L91 F-94 Surowica 10 41,00
Gryka (F11) – IgE swoiste L91 F-11 Surowica 10 41,00
Grzyby, pieczarki (F127) – Ige swoiste L92 F-127 Surowica 14 47,00 Nowość
Helminthosporium halodes (M8) – IgE swoiste
M-8 Surowica 15 41,00 Nowość
Herbata (F222) – IgE swoiste L91 F-222 Surowica 14 41,00
Ibuprofen(C78) – IgE swoiste L91 C-78 Surowica 10 41,00
Indyk (F284) – IgE swoiste L91 F-284 Surowica 10 41,00
Insulina ludzka (C73) – IgE swoiste L91 C-73 Surowica 10 41,00
Insulina wieprzowa (C70) – IgE swoiste L91 C-70 Surowica 10 41,00
Jabłko (F49) – IgE swoiste L91 F-49 Surowica 3 41,00
Jad komara (I71) – IgE swoiste L91 I-71 Surowica 3 41,00
Jad osy (I3) – IgE swoiste L91 I-3 Surowica 3 41,00
Jad pszczoły (I1) – IgE swoiste L91 I-1 Surowica 3 41,00
Jad szerszenia (I75) – IgE swoiste L91 I-75 Surowica 10 41,00
Jajko całe (F245) – IgE swoiste L91 F-245 Surowica 3 41,00
Jesion (T15) – IgE swoiste L91 T-15 Surowica 14 41,00
Jęczmień (F6) – IgE swoiste L91 F-6 Surowica 10 41,00
Kakao (F93) – IgE swoiste L91 F-93 Surowica 3 41,00
Karaluch – prusak (I6) – IgE swoiste L91 I-6 Surowica 10 41,00
Karp (F119) – IgE swoiste L91 F-119 Surowica 14 41,00
Kawa (F221) – IgE swoiste L91 F-221 Surowica 10 41,00
Kazeina (F78) – IgE swoiste L91 F-78 Surowica 3 41,00
Kiwi (F84) – IgE swoiste L91 F-84 Surowica 10 41,00
Klon (T1) – IgE swoiste L91 T-1 Surowica 10 41,00
Komosa biała (W10) – IgE swoiste L91 W-10 Surowica 10 41,00
Koperek (F277) – IgE swoiste L91 F-277 Surowica 14 41,00
Kosmówka wełniana (G13) – IgE swoiste L91 G-13 Surowica 10 41,00
Kostrzewa łąkowa (G4) – IgE swoiste L91 G-4 Surowica 10 41,00
Krab (F23) – IgE swoiste L91 F-23 Surowica 10 41,00
Krewetka (F24) – IgE swoiste L91 F-24 Surowica 10 41,00
Kryptomeria japońska (T17) – IgE swoiste L91 T-17 Surowica 10 41,00
Kupkówka pospolita (G3) – IgE swoiste L91 G-3 Surowica 10 41,00
Kurczak (F83) – IgE swoiste L91 F-83 Surowica 3 41,00
Kurz domowy (H1) – IgE swoiste L91 H-1 Surowica 3 41,00
Kwas acetylosalicylowy (C51) IgE swoiste L91 C-51 Surowica 10 41,00
Laktoza (B312) – IgE swoiste L91 B-312 Surowica 10 41,00
Latex (K82) – IgE swoiste L91 K-82 Surowica 3 41,00
Lepidoglyphus destructor (D71) – IgE swoiste
L91 D-71 Surowica 10 41,00
Leszczyna (T4) – IgE swoiste L91 T-4 Surowica 3 41,00
Lidokaina(C82) – IgE swoiste L91 C-82 Surowica 10 41,00
Lipa(T208) – IgE swoiste L91 T-208 Surowica 4 41,00
Łosoś (F41) – IgE swoiste L91 F-41 Surowica 10 41,00
Mak (F224) – IgE swoiste L91 F-224 Surowica 14 41,00
Malina (F343) – IgE swoiste L91 F-343 Surowica 14 41,00
Małż jadalny (F37) – IgE swoiste L91 F-37 Surowica 10 41,00
Mandarynka (F302) – IgE swoiste L91 F-302 Surowica 14 41,00
Marchew (F31) – IgE swoiste L91 F-31 Surowica 3 41,00
Mąka kukurydziana (F8) – IgE swoiste L91 F-8 Surowica 10 41,00
Mąka pszenna (F4) – IgE swoiste L91 F-4 Surowica 3 41,00
Mepiwakaina(C88) – IgE swoiste L91 C-88 Surowica 10 41,00
Mięso królika(F213) – IgE swoiste L91 F-213 Surowica 14 41,00
Migdał (F20) – IgE swoiste L91 F-20 Surowica 14 41,00
Miód (F247) – IgE swoiste L91 F-247 Surowica 14 41,00
Mleko gotowane UHT(F231) – IgE swoiste L91 F-231 Surowica 14 41,00
Mleko kozie(F300) – IgE swoiste L91 F-300 Surowica 14 41,00
Mleko krowie (F2) – IgE swoiste L91 F-2 Surowica 3 41,00
Mleko surowe(F116) – IgE swoiste L91 F-116 Surowica 14 41,00
Mniszek lekarski (W8) – IgE swoiste L92 W-8 Surowica 14 47,00 Nowość
Morela(F237) – IgE swoiste L91 F-237 Surowica 14 41,00
Mrówka(I70) – IgE swoiste L91 I-70 Surowica 14 41,00
Musztarda (F89) – IgE swoiste L91 F-89 Surowica 10 41,00
Naskórek chomika (E84) – IgE swoiste L91 E-84 Surowica 10 41,00
Naskórek królika (E82) – IgE swoiste L91 E-82 Surowica 10 41,00
Naskórek owcy (E81) – IgE swoiste L91 E-81 Surowica 10 41,00
Naskórek psa (E2) – IgE swoiste L92 E-2 Surowica 10 41,00
Naskórek szczura(E87) – IgE swoiste L91 E-87 Surowica 10 41,00
Naskórek świnki morskiej (E6) – IgE swoiste L91 E-6 Surowica 10 41,00
Nawłoć pospolita (W12) – IgE swoiste L91 W-12 Surowica 10 41,00
Neomycyna(C95) – IgE swoiste L91 C-95 Surowica 10 41,00
Odchody gołębia (E7) – IgE swoiste L91 E-7 Surowica 10 41,00
Odchody papugi(E97) – IgE swoiste L91 E-97 Surowica 10 41,00
Ogórek (F244) – IgE swoiste L91 F-244 Surowica 3 41,00
Olcha (T2) – IgE swoiste L91 T-2 Surowica 3 41,00
Orzech leszczyny (F17) – IgE swoiste L91 F-17 Surowica 3 41,00
Orzech pistacjowy (F203) – IgE swoiste L91 F-203 Surowica 14 41,00
Orzech włoski (F256) – IgE swoiste L91 F-256 Surowica 3 41,00
Ovalbumin (F232) – IgE swoiste (L91) L91 F-232 Surowica 14 41,00
Ovomucoid (F232) – IgE swoiste (L91) L91 F-233 Surowica 14 41,00
Orzech ziemny (F13) – IgE swoiste L91 F-13 Surowica 3 41,00
Owies (F7) – IgE swoiste L91 F-7 Surowica 10 41,00
Owies(G14) – IgE swoiste L91 G-14 Surowica 14 41,00
Papryka(F218) – IgE swoiste L91 F-218 Surowica 14 41,00
Parietaria lekarska (W19) – IgE swoiste L91 W-19 Surowica 10 41,00
Paracetamol (C85) – IgE swoiste L91 C-85 Surowica 15 41,00 Nowość
Penicilium notatum (M1) – IgE swoiste L91 M-1 Surowica 10 41,00
Penicylina G (C1) – IgE swoiste L91 C-1 Surowica 10 41,00
Penicylina V(C2) – IgE swoiste L91 C-2 Surowica 10 41,00
Pieprz (S07) – IgE swoiste L91 S-07 Surowica 10 41,00
Pieprz czarny (F280) – IgE swoiste L91 F-280 Surowica 10 41,00
Pierze mieszane (E25) – IgE swoiste L92 E-25 Surowica 10 41,00
Pierze (pióra gęsi) (E70) – IgE swoiste L91 E-70 Surowica 10 41,00
Pietruszka (F86) – IgE swoiste L91 F-86 Surowica 10 41,00
Pióra (EX5) L91 EX-5 Surowica 10 41,00
Pióra kaczki (E86) – IgE swoiste L91 E-86 Surowica 10 41,00
Pióra kanarka (E201) – IgE swoiste L91 E-201 Surowica 10 41,00
Pióra kurze (E85) – IgE swoiste L91 E-85 Surowica 10 41,00
Pióra papugi(E213) – IgE swoiste L91 E-213 Surowica 10 41,00
Pióra papużki falistej (E78) – IgE swoiste L91 E-78 Surowica 10 41,00
Pokrzywa zwyczajna (W20) – IgE swoiste L91 W-20 Surowica 10 41,00
Pomarańcza (F33) – IgE swoiste L91 F-33 Surowica 3 41,00
Pomidor (F25) – IgE swoiste L91 F-25 Surowica 3 41,00
Por (F66) – IgE swoiste L91 F-66 Surowica 10 41,00
Porzeczka czerwona i czarna(F171) – IgE swoiste
L91 F-171 Surowica 14 41,00
Pstrąg (F204) – IgE swoiste L91 F-204 Surowica 14 41,00
Pszenica (G15) – IgE swoiste L91 G-15 Surowica 10 41,00
Pył z młockarni(B4) – IgE swoiste L91 B-4 Surowica 10 41,00
Pył z siana(B7) – IgE swoiste L91 B-7 Surowica 10 41,00
Pył ze słomy (B23) – IgE swoiste L91 B-23 Surowica 10 41,00
Rak(F320) – IgE swoiste L91 F-320 Surowica 14 41,00
Roztocze kurzu domowego (D1) – IgE swoiste
L91 D-1 Surowica 10 41,00
Roztocze mączne (D2) – IgE swoiste L91 D-2 Surowica 10 41,00
Ryż (F9) – IgE swoiste L91 F-9 Surowica 3 41,00
Seler (F85) – IgE swoiste L91 F-85 Surowica 3 41,00
Ser cheddar (F81) – IgE swoiste L91 F-81 Surowica 10 41,00
Ser pleśniowy(F82) – IgE swoiste L91 F-82 Surowica 14 41,00
Sierść konia (E3) – IgE swoiste L91 E-3 Surowica 10 41,00
Sierść kota (E1) – IgE swoiste L91 E-1 Surowica 10 41,00
Sierść krowy (E4) – IgE swoiste L91 E-4 Surowica 10 41,00
Sierść psa (E5) – IgE swoiste L91 E-5 Surowica 10 41,00
Soja (F14) – IgE swoiste L91 F-14 Surowica 3 41,00
Sosna (T16) – IgE swoiste L91 T-16 Surowica 10 41,00
Szpinak (F214) – IgE swoiste L91 F-214 Surowica 14 41,00
Śliwka (F255) – IgE swoiste L91 F-255 Surowica 10 41,00
Terylen(B25) – IgE swoiste L91 B-25 Surowica 10 41,00
Tomka wonna (G1) – IgE swoiste L91 G-1 Surowica 3 41,00
Topola (T14) – IgE swoiste L91 T-14 Surowica 10 41,00
Truskawka (F44) – IgE swoiste L91 F-44 Surowica 3 41,00
Trzcina pospolita (G7) – IgE swoiste L91 G-7 Surowica 10 41,00
Tulipan (W30) – IgE swoiste L91 W-30 Surowica 10 41,00
Tuńczyk (F40) – IgE swoiste L91 F-40 Surowica 10 41,00
Tymotka łąkowa (G6) – IgE swoiste L91 G-6 Surowica 3 41,00
Tyrophagus putrescientiae (D72) – IgE swoiste
L91 D-72 Surowica 10 41,00
Wełna owcza nieprzetworzona (B21) – IgE swoiste
L91 B-21 Surowica 10 41,00
Wełna owcza przetworzona (B20) – IgE swoiste
L91 B-20 Surowica 10 41,00
Wiechlina łąkowa (G8) – IgE swoiste L91 G-8 Surowica 3 41,00
Wieprzowina (F26) – IgE swoiste L91 F-26 Surowica 10 41,00
Wierzba (T12) – IgE swoiste L91 T-12 Surowica 10 41,00
Winogrona(F259) – IgE swoiste L91 F-259 Surowica 14 41,00
Wołowina (F27) – IgE swoiste L91 F-27 Surowica 10 41,00
Wrzos(W31) – IgE swoiste L91 W-31 Surowica 14 41,00
Ziarno sezamu(F10) – IgE swoiste L91 F-10 Surowica 14 41,00
Ziemniak (F35) – IgE swoiste L91 F-35 Surowica 10 41,00
Żółtko jajka (F75) – IgE swoiste L91 F-75 Surowica 3 41,00
Życica trwała (G5) – IgE swoiste L91 G-5 Surowica 3 41,00
Żyto (F5) – IgE swoiste L91 F-5 Surowica 3 41,00
Żyto/pyłki (G12) – IgE swoiste L91 G-12 Surowica 10 41,00
BADANIA GENETYCZNE
Diagnostyka molekularna zakażeń dróg moczowo-płciowego
Diagnostyka molekularna zakażeń wirusami hepatotropowymi
HBV-DNA – jakościowo (Wykrywanie DNA wirusa HBV metodą Real Time-PCR) HBV-DNA surowica lub osocze EDTA 10 139,00 Pobrany materiał transportować do 72 godzin od pobrania
HBV-DNA – ilościowo (Ilościowe oznaczanie DNA wirusa HBV metodą Real Time-PCR (ilościowo-poziom wiremii)) HBV-WIR surowica lub osocze EDTA 10 249,00 Pobrany materiał transportować do 72 godzin od pobrania
HBV-oporność na lamiwudynę (Wykrywanie muacji warunkujących oporność wirusa HBV na lamiwudynę (hybrydyzacja)) HBV-LAM krew pobrana na EDTA 10 419,00 Pobrany materiał transportować do 72 godzin od pobrania
HBV- oporność na entekawir+ lamiwudynę+ adefowir+ telbiwudynę+ tenofowir (Wykrywanie mutacji warunkujących oporność wirusa HBV) HBV-ENT krew pobrana na EDTA, surowica 14 590,00 Pobrany materiał transportować do 72 godzin od pobrania
HBV-genotypowanie (Oznaczanie genotypu wirusa HBV (hybrydyzacja)) HBV-GEN krew pobrana na EDTA 10 420,00 Pobrany materiał transportować do 72 godzin od pobrania
HCV-RNA – jakościowo (Wykrywanie RNA wirusa HCV metodą Real Time-PCR (jakościowo) HCV-PCR surowica lub osocze EDTA 10 149,00 Pobrany materiał transportować do 72 godzin od pobrania
HCV-RNA – ilościowo (Ilościowe oznaczanie RNA wirusa HCV metodą Real Time-PCR (ilościowo-poziom wiremii) HCVWIR surowica lub osocze EDTA 10 249,00 Pobrany materiał transportować do 72 godzin od pobrania
HCV-genotypowanie (Oznaczanie genotypu wirusa HCV (hybrydyzacja) HCV-GEN surowica lub osocze EDTA 10 249,00 Pobrany materiał transportować do 72 godzin od pobrania
HAV RNA -jakościowo (Wykrywanie RNA wirusa HAV) HAV-PCR kał 1 gram 10 320,00 Pobrany materiał transportować do 72 godzin od pobrania
HEV RNA- jakościowo (WZW typu E, Wykrywanie RNA wirusa HEV) HEV-PCR krew pobrana na EDTA 10 420,00 Pobrany materiał transportować do 72 godzin od pobrania
Diagnostyka molekularna zakażeń dróg moczowo-płciowych
HPV-wykrywanie DNA i różnicowanie wirusa- 37 genotypów (6,11,16,18,26,31,33,35,39,40,42,45,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,81,82,83,84,IS39, CP6108) HPV-GEN wymaz z szyjki macicy (wymaz pobierać na podłoże płynne PreservCyt® lub Cobas) 10 189,00 Pobierać na podłoże płynne PreservCyt® lub Cobas
Wykrywanie DNA 12 wysokoonkogennych typów wirusa HPV, wykrywane genotypy: 16, 18, 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (badanie jakościowe, bez genotypowania) HPV-HR wymaz z szyjki macicy (wymaz pobierać na podłoże transportowe-różowe) 10 139,00 Pobierać na podłoże transportowe-różowe
HPV-RNA (Oznaczenie obecności mRNA onkogenów E6/E7 wirusa HPV (16,18,31,33 i 45) HPV-RNA wymaz z szyjki macicy (wymaz pobierać na podłoże płynne PreservCyt® lub Cobas) 28 299,00 Pobierać na podłoże płynne PreservCyt® lub Cobas
Chlamydia trachomatis – jakościowo (Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis metodą Real Time-PCR) PCR-CHT wymaz z szyjki macicy, wymaz z cewki moczowej, mocz, nasienie, wymaz z worka spojówkowego oka (wymazy pobierać na podłoże transportowe-różowe) 10 69,00 Pobierać na podłoże transportowe-różowe
Neisseria gonorrhoeae – jakościowo (Wykrywanie DNA Neisseria gonorrhoeae metodą Real Time-PCR) NGO-PCR wymaz z szyjki macicy, wymaz z cewki moczowej (wymazy pobierać na podłoże transportowe-różowe) 10 159,00 Pobierać na podłoże transportowe-różowe
Toxoplasma gondi – jakościowo (Wykrywanie DNAToxoplasma gondi met. PCR) TOX-PCR krew pobrana na EDTA, krew pępowinowa, płyn owodniowy, łozysko, PMR 12 220,00
Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma sp. – jakościowo (Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma sp. metodą Real Time-PCR) MCU-MLX wymaz z szyjki macicy, wymaz z cewki moczowej, mocz, nasienie (wymazy pobierać na podłoże transportowe-różowe) 10 199,00 Pobierać na podłoże transportowe-różowe
Pakiet MCU-HPV: HPV-HR/Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma sp.- jakościowo (Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma sp. metodą Real Time-PCRoraz wykrywanie DNA 12 wysookonkogennych typów wirusa HPV) MCU-HPV wymaz z szyjki macicy (wymazy pobierać na podłoże transportowe-różowe) 10 299,00 Pobierać na podłoże transportowe-różowe
Pakiet MCU-HSV: HSV typ 1 oraz 2/Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma sp. – jakościowo (Wykrywanie DNA HSV typ 1 oraz 2/Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma sp. metodą Real Time-PCR) MCU-HSV wymaz szyjki macicy (wymazy pobierać na podłoże transportowe-różowe) 10 299,00 Pobierać na podłoże transportowe-różowe
Parwowirus B19 – Wykrywanie DNA Parwowirusa B19
PAR-PCR osocze EDTA 10 169,00
Metylowana septyna 9 DNA badanie stosowane przy wczesnym rozpoznawaniu raka jelita M-SEPT9 krew CPDA 10 669,00 Wymaga pobrania na specjalny zestaw Nowość
Diagnostyka molekularna zakażeń układu oddechowego
Chlamydophila pneumoniae/ Mycoplasma pneumoniae jakościowo (Wykrywanie DNA Chlamydophila pneumoniae oraz Mycoplasma pneumoniae metodą Real Time-PCR) CHP-MLX wymaz z gardła i z nosa, plwocina 10 79,00 Pobierać na podłoże transportowe-różowe
Grypy A i B oraz A/H1N1 -RNA – jakościowo (Wykrywanie RNA i różnicowanie wirusa grypy A i B oraz podtypowanie wirusa w kierunku A/H1N1 metodą Real Time-PCR) AH1N1 wymaz z gardła i z nosa 4 169,00 Wymazówki z materiałem umieścić w jałowej probówce
Pneumocystis jiroveci-DNA – jakościowo (Wykrywanie DNA Pneumocystis jiroveci metodą Real Time-PCR) PNE-DNA wymaz z gardła i z nosa, plwocina 10 119,00 Pobierać na podłoże transportowe-różowe
Bordetella pertussis-DNA- jakościowo (Wykrywanie DNA Bordetella pertusis (krztusiec) met. PCR) KRZ-PCR wymaz z nosa z głebokiego pobrania 10 240,00 Przechowywać i transportować w max. 24h
Mycobacterium tuberculosis complex-diagnostyka gruźlicy – wykrywanie DNA M. tuberculosis complex TBC-GEN materiał właściwy dla miejsca zakażenia 10 300,00
Legionella pneumophila – test genetyczny LEG-PCR plwocina, 10 240,00 Przechowywać i transportować w max. 24h
Diagnostyka molekularna zakażeń ogólnoustrojowych
HSV-typ 1 i 2 – DNA- jakościowo (Wykrywanie DNA oraz różnicowanie typów 1 i 2 wirusa HSV metodą Real Time-PCR) HSV-PCR wymaz z miejsc chorobowo zmienionych (różowe podłoże transportowe) 10 169,00 Pobierać na podłoże transportowe-różowe
CMV- DNA-jakościowo (Wykrywanie DNA wirusa CMV metodą Real Time-PCR (jakościowo) CMV-PCR krew EDTA, osocze, surowica, mocz 10 159,00 Przechowywać i transportować w max. 72h
CMV-DNA- ilosciowo (Ilościowe oznaczanie DNA wirusa CMV metodą Real Time-PCR) CMV-WIR krew EDTA, osocze, surowica 10 269,00 Przechowywać i transportować w max. 72h
EBV-DNA – jakościowo (Wykrywanie DNA wirusa EBV metodą Real Time-PCR (jakościowo) EBVPCRJ krew EDTA, osocze, surowica 10 159,00
EBV-DNA – ilościowo (Ilościowe oznaczanie DNA wirusa EBV metodą Real Time-PCR) EBVPCRI krew EDTA, osocze, surowica 10 269,00 Przechowywać i transportować w max. 72h
Herpeswirus człowieka typu 6 wykrywanie DNA met. PCR. HHV-6 krew EDTA 12 115,00 Przechowywać i transportować w max. 72h
Herpeswirus człowieka typu 8 wykrywanie DNA met. PCR HHV8 krew EDTA 12 338,00 Przechowywać i transportować w max. 72h
HIV RNA – ilościowo (poziom wiremii) HIV-WIR krew EDTA 12 410,00 Przechowywać i transportować w max. 72h
HIV weryfikacja met.PCR (jakościowo) HIV-PCR Surowica 12 410,00 Przechowywać i transportować w max. 72h
Wirus BK (poliomawirus) met. PCR BK-WIRU krew EDTA, mocz(2 ml) 12 210,00 Przechowywać i transportować w max. 72h
Wirus JC (poliomavirus) met. PCR JC-WIRU krew EDTA 12 210,00 Przechowywać i transportować w max. 72h
Candida albicans DNA – jakościowo (Wykrywanie DNA Candida albicans met. PCR) CAN-PCR krew EDTA 10 220,00 Przechowywać i transportować w max. 72h
Borrelia burgdorferi DNA – jakościowo (Wykrywanie DNA Borelia burgdorferi met. PCR) BOR-PCR krew EDTA, mocz 10 340,00 Przechowywać i transportować w max. 72h
Diagnostyka genetyczna przyczyn bezpłodności
AZF- Badanie mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y (badanie 6 loci) AZF krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 12 375,00 Przechowywać i transportować w max. 72h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
Kariotyp – Badanie cytogenetyczne (kariotyp) limfocytów krwin obwodowej KARIOT krew pobrana na heparynę (+deklaracja świadomej zgody) 28 600,00 Przechowywać i transportować w max. 24 h. Pobierać od poniedziałku do czwartku. Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
CFTR – Badanie 290 mutacji w genie CFTR, w tym 8 najczęsciej identyfikowanych w niepłodnosci męskiej CFTR krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 12 540,00 Przechowywać i transportować w max. 72h. Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
Diagnostyka chorób uwarunkowanych genetycznie i inne badania
Alfa-1-atytrypsyna genotyp ANTYTRG krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 10 220,00 Przechowywać i transportować w max. 72h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
HLA-B27 – badanie diagnostyczne w zesztywniającym zapaleniu kręgosłupa HLAB27 krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 14 190,00 Przechowywać i transportować w max. 24h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
HLA-Cw6- badanie genetyczne w diagnostyce łuszczycy HLACW6 krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 10 205,00 Przechowywać i transportować w max. 72h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
HLA-DQ2/DQ8 – badanie genetyczne w diagnostyce celiakii (glutenozależna choroba trzewna) HLADQ2 krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 14 270,00 Przechowywać i transportować w max. 72h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
Hemochromatoza – badanie mutacji w genie HFE HFE krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 14 514,00 Przechowywać i transportować w max. 72h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
CFTR – Badanie 290 mutacji w genie CFTR, w tym 8 najczęsciej identyfikowanych w niepłodnosci męskiej CFTR krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 12 540,00 Przechowywać i transportować w max. 72h. Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
IL28B-Interleukina 28B-genotyp (rs 12979860) IL-28B krew pobrana na EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 14 259,00 Przechowywać i transportować w max. 72h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
IL28B-Interleukina 28B -genotyp (rs 12979860 oraz rs 8099917) IL-28B2 krew pobrana na EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 14 329,00 Przechowywać i transportować w max. 72h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
PORON – Badaniepłci poronionego płodu PORON materiał histopatologiczny(+deklaracja świadomej zgody) 21 480,00 Przechowywać i transportować w max. 72h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
Zespół Gilberta-oznaczanie liczby powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1 GILB-Z krew pobrana na EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 14 210,00 Przechowywać i transportować w max. 24h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
Badania genetyczne w zakrzepicy
Leiden – Wykrywanie mutacji w genie czynnika V krzepnięcia krwi. LEYDENM krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 14 229,00 Przechowywać i transportować w max. 72h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
Protrombina – Wykrywanie mutacji w genie czynnika II krzepnięcia krwi (gen protrombiny). GEN-PT krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 14 229,00 Przechowywać i transportować w max. 72h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
Pakiet: Leiden+Protrombina – Wykrywanie mutacji typu Leiden w genie czynnika V krzepnięcia krwi oraz mutacjiw genie czynnika II krzepnięcia krwi (gen protrombiny). LEY-PT krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 14 299,00 Przechowywać i transportować w max. 72h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
MTHFR – Wykrywanie mutacji w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (gen MTHFR) MTHFR krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 14 229,00 Przechowywać i transportować w max. 72h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
MTHFR-2 – Wykrywanie obecnosci polimorfizmu MTHFR-2 krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 14 299,00 Przechowywać i transportować w max. 72h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne Nowość
Predyspozycje do chorób
BRCA-1 (Wykrywanie 3 mutacji w genie BRCA1 najczęściej występujących w populacji polskiej (C61G, 4153 delA, 5382insC) oraz 150 innych mutacji występujących w badanych obszarach genu. BRCA1 krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 21 495,00 Przechowywać i transportować w max. 72h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
BRCA-2 Badanie najczęściej występującej mutacji w geneie BRCA2 – 617delT. BRCA2 krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 21 255,00 Przechowywać i transportować w max. 72h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
APOE – Genotypowanie genu apolipoproteiny E (gen APOE) APOE-GE krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) 14 514,00 Przechowywać i transportować w max. 72h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
Farmakogenetyka (bio.logis)
Panel KLOPIDOGREL (PGS-KLO) – PGS.clopidogrel* (Genotypowanie CYP2C19) PGS-KLO krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) do 6 tygodni 600,00 Przechowywać i transportować w max. 48h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
Panel STATYNA (PGS-STA) – PGS.statine* (Genotypowanie SLCO1B1) PGS-STA krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) do 6 tygodni 600,00 Przechowywać i transportować w max. 48h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
Panel TAMOKSYFEN (PGSTAM) (Badanie genów: CYP2D6, CYP1A2, CYP2A6, CYP3A4 oraz CYP3A5) PGS-TAM krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) do 6 tygodni 1 249,00 Przechowywać i transportować w max. 48h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
Panele diagnostyczne (bio.logis)
Panel ZAPOBIEGAJ (PGS-ZAP) – PGS. prevention* (Badanie genów: ADH1, ALDH2, AAT, ADRB1, ADRB2, SOD2, AGT, AGTR1, HFE, MEFV, G6PD, SLC19A1, MTHFR, ALDOB, APOB, ATP7B, LCT, ACADM, NOD2, UGT1A1, CFTR, COL1A1, HBB, ACE, ACTN3, F2, F5, PAI1) PGS-ZAP krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) do 8 tygodni 1 249,00 Przechowywać i transportować w max. 48h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
Panel ODŻYWIANIE (PGS-ODZ) – PGS. nutrition* (Badanie genów: ADH1, ALDH2, HFE, LCT, G6PD, MTHFR, SLC19A1, ALDOB, ATP7B, SOD2, COL1A1, UGT1A1, HLA-DQ2 i DQ8, CYP1A2) PGS-ODZ krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) do 8 tygodni 1 249,00 Przechowywać i transportować w max. 48h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
Panel NOSICIELSTWO (PGS-NOS) – PGS. carrier* (Badanie genów: LCT, HFE, BLM, CFTR, HBB, ASPA, MEFV, G6PD, GJB2, GJB6, GBA, UGT1A1, SMPD1, ATP7B, HEXA, MTHFR, SLC19A1, HBB, NOD2, COL1A1) PGS-NOS krew EDTA (+deklaracja świadomej zgody) do 8 tygodni 1 390,00 Przechowywać i transportować w max. 48h . Wymagana świadoma zgoda na badania genetyczne
Panel ODDECHOWY. Wykrywanie materiału genetycznego 25 patogenów dróg oddechowych met. Real Time-PCR RESP25G wymaz 4 dni 599,00 Przechowywać i transportować w max. 72h Nowość
Panel HERPESWIRUSY wykrywanie obecności DNA wirusów: EBV/CMV/HHV6/HSV1/HSV2 metodą Real Time-PCR HERPESG krew EDTA 10 349,00 Przechowywać i transportować w max. 48h Nowość
Inne
Nieinwazyjne badanie prenatalne HARMONY Test. HARMONY krew EDTA(wyłącznie ze skierowaniem + deklaracja+ specjalny zestaw pobraniowy) 14 dni test dostępny w wybranych Punktach 1 890,00 Pobranie wymaga specjalnego zestawu. Wykonuje się jedynie na zlecenie lekarza który posiada podpisaną umowę z ALAB Laboratoria. Materiał pobierany w wybranych PP Nowość
Nieinwazyjne badanie prenatalne HARMONY Test – Wariant z badaniem płci dziecka
HAR-PLC
krew EDTA(wyłącznie ze skierowaniem + deklaracja+ specjalny zestaw pobraniowy) 14 dni test dostępny w wybranych Punktach 2 090,00 Nowość
Nieinwazyjne badanie prenatalne HARMONY Test – Wariant z badaniem płci dziecka i zaburzeń w ilości chromosomów płci HARPLCH krew EDTA(wyłącznie ze skierowaniem + deklaracja+ specjalny zestaw pobraniowy) 14 dni test dostępny w wybranych Punktach 2 190,00 Nowość
PCA3 mRNA ocena ryzyka raka prostaty (PCa) PCA3 Mocz(specjalny zestaw pobraniowy) 10 dni 1 967,00 Wymagane pobranie do specjalnego pojemnika, po stymulacji prostaty przez wykwalifikowanego urologa
DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ JELITOWYCH
FoodProfil – kompleksowadiagnostyka nadwrażliwości pokarmowej IgG – zależnej
FoodProfil 45 IgG ALER45 surowica 10 dni 490,00 Nowość
FoodProfil 88 IgG/IgG4 ALER88 surowica 10 dni 940,00 Nowość
FoodProfil 280 IgG/IgG4 ALER276 surowica 10 dni 1 590,00 Nowość
GastroProfil – diagnostyka dysbiozy jelit i nadwrażliwości pokarmowej (nieimmunologicznej)
ORGANIX GASTRO Pośredni test dysbiozy T-DYSB Mocz / transport maeriału w temperaturze 4-8°C / 4 dni 10 dni 390,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Test kompleksowy stanu funkcjonalności jelita – flora jelitowa (tlenowa i beztlenowa), efektywność trawienia (skład biochemiczny), elastaza trzustkowa, alfa 1 antytropsyna, kwasy żółciowe, kalpoprotektyna , sIgA T-JELIT Kał / transport materiału temperaturze 4-8°C / 2 dni 11 dni 900,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Beta- defensyny B-DEFEN Kał / transport w temperaturze 4-8°C / 3 dni 10 dni 99,00 Próbka kału wielkości śliwki Nowość
EPX Eozynofilowe białko X EPX Kał / transport w temperaurze 4-8°C / 3 dni 10 dni 99,00 Próbka kału wielkości śliwki Nowość
Endotoksyna – endotoksyna LPS; LPS w surowicy jako marker Silent Inflammation (cichego zapalenia) ENDOTOK Surowica (specjalna probówka biochemiczna bez dodatków) / transport materiału w temperaturze 4-8°C / 3 dni 10 dni 260,00 Wymaga pobrania do specjalnej probówki biochemiczna bez dodatków. Nie otwierać i nie odciągać surowicy. Materiał dostarczyć w probówce macierzystej Nowość
Zonulina ZONULIN Surowica (specjalna probówka biochemiczna bez dodatków) / transport materiału w temperaturze 4-8°C 10 dni 260,00 Nowość
Nietolerancje węglowodanów
Test nietolerancji fruktozy(test oddechowy,5 pomiarów) NIE-FRU powietrze 10 dni 140,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Test nietolerancji laktozy (test oddechowy, 5 pomiarów) NIE-LAK powietrze 10 dni 140,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Test nietolerancji sorbitolu ( test oddechowy, 5 pomiarów) NIE-SOR powietrze 10 dni 140,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Nietolerancja glutenu
P/c przeciw gliadynie i przeciw transglutaminazie tkankowej w klasach IgA i IgG AGL-A-G kał 10 dni 220,00 Próbka kału wielkości śliwki
Nietolerancje histaminy
Diaminoksydazy DIAMIN Surowica (specjalna probówka biochemiczna bez dodatków) / transport materiału w temperaturze 4-8°C / 3 dni 10 dni 200,00 Minimum 2 ml surowicy Nowość
Histamina w moczu HIST-M Mocz / transport materiału w temperaturze 4-8°C / 4 dni 10 dni 400,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Histamina w kale HIST-K Kał / transport materiału temperaturze 4-8°C / 10 dni 400,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
NeuroProfil – diagnostyka przyczyn objawów psychosomatycznych
ORGANIX NEURO Kompleksowy test neuroorganiczny ORG-NEU mocz 10 dni 590,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Hormony kobiece pakiet podstawowy estradiol, progesteron HORK-PP ślina 10 dni 240,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Hormony kobiece pakiet rozszerzonyDHEA, estradiol, progesteron, testosteron HORK-PR ślina 10 dni 440,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Hormony męskie pakiet podstawowyDHEA, testosteron HORM-PP ślina 10 dni 240,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Hormony męskie pakiet rozszerzonyDHEA, testosteron, estradiol HORM-PR ślina 10 dni 340,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Testosteronprofil dzienny wślinie(4 pomiary) TESTPDZ ślina 10 dni 440,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Kortyzol – profil dzienny w ślinie (7 pomiarów) KOR-PDZ ślina 10 dni 500,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Kortyzol – profil poranny w ślinie( 5 pomiarów) KOR-RAN ślina 10 dni 350,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Profil melatoniny w ślinie (3 pomiary) MELATON ślina 10 dni 780,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Neurotransmitery pakiet podstawowy noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina PP-NEUR mocz 10 dni 400,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Neurotransmitery pakiet rozszerzony kortyzol profil, DHEA, noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina PR-NEUR ślina + mocz 11 dni 1 050,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Neuro pakiet mikroelementów 1 – wit. B6, wapń, żelazo, potas, miedź, magnez, selen, cynk MIKROE1 krew na heparynę + 2x krew na EDTA 10 dni 460,00 Pobrać WSZYSTKIE materiały Nowość
Neuro pakiet mikroelementów 2 – Cr, Cu, Mg, Se, Zn, arginina, cysteina, glicyna, metionina, fenyloalanina, tryptofan MIKROE2 krew na heparynę + 3x krew na EDTA 10 dni 620,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Neuro pakiet mikroelementów 3- Ca, K, Mg, coenzym Q10 , Omega-3-index MIKROE3 krew na heparynę + 3x krew na EDTA 10 dni 480,00 Pobrać WSZYSTKIE materiały Nowość
Neuro pakiet mikroelementów- dzieci – Ca, I, K, Mg, Mn, Mo, Se, Zn, ferrytyna, wit. B6 MIKRODZ surowica + krew na heparynę + 2x krew na EDTA + mocz 11 dni 660,00 Pobrać WSZYSTKIE materiały Nowość
Pakiet witamin met. HPLCkwas foliowy ,wit. B6, wit. B12 WITAMIN surowica + krew na EDTA 10 dni 250,00 Pobrać WSZYSTKIE materiały Nowość
Pakiet metabolitów wit. B METWITB Mocz / transport materiału w temperaturze 4-8°C / 4 dni 10 dni 400,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Markery stresu i zaburzeń metabolizmu komórkowego
Stres oksydacyjny – pojemność antyoksydacyjna ImAnOx, produkty peroksydacji lipidów PeroX,8-hydroksy-2-deoksyguanozyna PKSTOKS Surowica (specjalna probówka biochemiczna bez dodatków) / transport materiału w temp. 2-8⁰C mocz poranny / transport temp. 4-8⁰C 10 dni 450,00 Nowość
Pojemność antyoksydacyjna ImAnOx PIMANOX Surowica (specjalna probówka biochemiczna bez dodatków) / transport materiału w temp. 2-8⁰C/ 5 dni 10 dni 150,00 Nowość
Produkty peroksydacji lipidów PeroX PPPEROX Surowica (specjalna probówka biochemiczna bez dodatków) / transport materiału w temp. 2-8⁰C / 5 dni 10 dni 150,00 Nowość
8-hydroksy-2-deoksyguanozyna 8-OHDG mocz poranny / transport materiału w temp. 4-8⁰C/ 7 dni 10 dni 250,00 Nowość
Stres azotowy – Cytrulina, Kwas metylomalonowy, Kwas nitrofenylooctowy PKSAZOT mocz poranny/ transport temp. 4-8⁰C / 7 dni 10 dni 350,00 Nowość
Nitrowana tyrozyna WSNITY krew EDTA/transport i przechowywanie w temp. pokojowa 4-5 dni 10 dni 170,00 Nowość
Wskaźnik kwas mlekowy/kwas pirogronowy WSMLPIR mocz poranny/ transport temp. 4-8⁰C/ 7 dni 10 dni 170,00 Nowość
Glutation GLUTAT krew EDTA / badanie dostępne tylko w Warszawie / po pobraniu natychmiast przekazać do Laboratorium Centralnego ! / 2 dni 10 dni 250,00 Nowość
T-cellspot® Candida T-CELLC specjalna probówka do pobrania CPT/ badanie dostępne tylko w Warszawie / po pobraniu natychmiast dostarczyć do Laboratorium Centralnego !/ 2 dni 10 dni 400,00 Nowość
Koenzym Q10 KOQ10 Surowica i krew EDTA /Stabilność: 2-8° C do 6 dni przechowywane w ciemności lubzamrożone w temperaturze -20°C przechowywane w ciemności 10 dni 140,00 Nowość
Kompleksowy test neuroorganiczny – Organix neuro ORG-NEU mocz / transport w temperaturze 4-8°C / 4 dni 10 dni 590,00 Wymaga pobrania do specjalnego zestawu Nowość
Acetylokarnityna ACEKAR Surowica (specjalna probówka biochemiczna bez dodatków / transport materiału w temperaturze 4-8°C 10 dni 160,00 Nowość
BADANIA PATOMORFOLOGICZNE
Cytologia ginekologiczna CYTOLOG Materiał cytologiczny z szyjki macicy 3-5 dni 44,00
Cytologia nieginekologiczna CYTOL-N Materiał cytologiczny: plwocina, mocz, płyny z jam ciała 3-5 dni 100,00
Cytologia płynna na podłożu SurePath CYT-PLN Materiał cytologiczny: materiałcytologiczny z szyjki macicy, plwocina, mocz, płyny z jam ciała 3-5 dni 100,00
Cytologia nieginekologiczna płynna na podłożu SurePath CYT-P-N Materiał cytologiczny: plwocina, mocz, płyny z jam ciała 7-10 dni 150,00 Nowość
Cytologia biopsja aspiracyjna cienkoigłowa CYT-BAC Materiał cytologiczny z biopsji aspiracyjnej 3-5 dni 100,00
Konsultacja nadesłanych preparatów CYT-KON Materiał cytologiczny 5-7 dni 100,00
Drobny materiał tkankowy (pierwsze naczynie) H-DROBN Materiał histopatologiczny: drobne zmiany skórne, materiał z endoskopii, wyskrobiny, wycinki z szyjki itp. 5-7 dni 100,00
Konsultacja nadesłanych preparatów – pojedyncze preparaty (1-2) H-KON-M Materiał histopatologiczny bez dodatkowych badań immunohistochemicznych 5-7 dni 100,00
Konsultacja nadesłanych preparatów – Liczne preparaty H-KON-D Materiał histopatologiczny bez dodatkowych badań immunohistochemicznych 3-5 dni 300,00
Badanie immunohistochemiczne receptorów estrogenowych (ER) H-IMER Wybrany 1 blok tkankowy 3-5 dni 150,00
Badanie immunohistochemicznereceptorów progesteronowych (PgR) H-IMPR Wybrany 1 blok tkankowy 3-5 dni 150,00
Badanie immunohistochemiczne receptorów HER2 H-IMHER Wybrany 1 blok tkankowy 14 250,00

Cennik wybranych badania z zakresu kardiologii sportowej:

   Nazwa badania                                                                      cena          
   Badanie do „książeczki sportowca”               100 zł
   Kardiolog sportowy (wizyta)               300 zł
   Echo serca               200 zł
   Próba wysiłkowa               300 zł
   USG jamy brzusznej               150 zł
   EKG                 50 zł
   Holter EKG               200 zł
   Holter RR               200 zł

Zapisz się na wizytę:
telefon: 664435181
mail: sport@gajdamed.pl