Cennik

Szanowni Pacjenci,
W związku ze zmianą cennika badań wykonywanych przez laboratorium obsługujące Grupę Gajda-Med jesteśmy zmuszeni skorygować ceny badań.
Zmiana cen jest od nas całkowicie niezależna i wg laboratorium adekwatna do ponoszonych przez nich kosztów.

Dyrektor d/s Medycznych
Jan Sadowski

Cenniki usług i badań medycznych GajdaMed

Aby zacząć przeszukiwanie cennika po nazwach, kliknij zakładkę cennika, który chcesz przeszukać, następnie wciśnij (Ctrl + F), wpisz szukaną frazę i przyciskaj (ENTER).

Lp. Świadczenie zdrowotne Cena
PORADY LEKARSKIE
Podstawowa Opieka Lekarska
1.1 Porada lekarza podstawowej opieki lekarskiej zdrowotnej 70,00 zł
1.2 Porada lekarza podstawowej opieki lekarskiej zdrowotnej (wizyta domowa) 90,00 zł
1.3 Kwalifikacja lekarska do szczepienia 35,00 zł
1.4 Badanie lekarskie- bilans zdrowia 40,00 zł
1.5 Badanie patronażowe lekarskie (wizyta domowa) 65,00 zł
Specjalistyka Ambulatoryjna
1.14 Porada lekarska w poradni chirurgii ogólnej 100,00 zł
1.15 Porada lekarska w poradni neurologicznej 100,00 zł
1.16 Porada lekarska w poradni otolaryngologicznej 100,00 zł
1.17 Porada lekarska w poradni reumatologicznej 100,00 zł
1.18 Porada lekarska w poradni pulmonologicznej 100,00 zł
1.19 Porada lekarska w poradni ginekologiczno-położniczej 100,00 zł
1.20 Porada lekarska w poradni alergologicznej 100,00 zł
1.21 Porada lekarska w poradni diabetologicznej 100,00 zł
1.22 Porada lekarska w poradni endokrynologicznej 100,00 zł
1.23 Porada lekarska w poradni gastroenterologicznej 100,00 zł
1.24 Porada lekarska w poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej 100,00 zł
1.25 Porada lekarska w poradni urologicznej 100,00 zł
1.26 Porada lekarska w poradni rehabilitacyjnej 100,00 zł
1.27 Porada lekarska w poradni kardiologicznej 100,00 zł
PORADY I USŁUGI PIELĘGNIARSKIE
Zabiegi diagnostyczno-terapeutyczne
2.1 Iniekcje domięśniowe, śródskórne, podskórne 10,00 zł
2.2 Iniekcje dożylnie 15,00 zł
2.3 Pobieranie materiału do badań diagnostycznych (bez kosztów badań) 10,00 zł
2.4 Badanie cukru we krwi glukometrem 5,00 zł
2.5 Zakładanie cewnika 20,00 zł
2.6 Zdejmowanie cewnika 20,00 zł
2.7 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi, tętna, oddechów, temperatury 6,00 zł
2.8 Szczepienie dziecka (bez badania lekarskiego) 10,00 zł
2.9 Inhalacje 10,00 zł
Zabiegi diagnostyczno-terapeutyczne w domu pacjenta
2.10 Iniekcje domięśniowe, śródskórne, podskórne 12,00 zł
2.11 Iniekcje dożylnie 18,00 zł
2.12 Kroplowy wlew dożylny 25,00 zł
2.13 Pobieranie materiałów do badań diagnostycznych (bez kosztów badań) 15,00 zł
2.14 Badanie cukru we krwi glukometrem 6,00 zł
2.15 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi, tętna, oddechów, temperatury 5,00 zł
2.16 Zakładanie cewnika u kobiety 15,00 zł
2.17 Stawianie baniek 20,00 zł
Usługi higieniczno-pielęgnacyjne w domu pacjenta
2.18 Pielęgnowanie ran (opatrunki, odleżyny, odparzenia) 25,00 zł
2.19 Zmiana drobnych opatrunków 20,00 zł
2.20 Realizacja recepty 15,00 zł
2.21 Wizyta patronażowa 20,00 zł
DIAGNOSTYKA
Różne
4.1 Cytologia ( z pobraniem materiału) 30,00 zł
4.3 Badanie ECHO 100,00 zł
4.4 Badanie EKG (bez opisu) – (z opisem) 50,00 zł
4.6 Badanie Holtera (EKG) 100,00 zł
4.7 Badanie Holtera (RR) 100,00 zł
4.8 Próba wysiłkowa 200,00 zł
Badania radiologiczne
Głowa
4.10 Czaszka AP i L 50,00 zł
4.11 Oczodoły 20,00 zł
4.12 Zatoki 22,00 zł
4.13 Żuchwa AP 20,00 zł
4.14 Żuchwa L 20,00 zł
4.15 Żuchwa skos 20,00 zł
4.16 Uszy w jednej projekcji 25,00 zł
4.17 Stawy skroniowo – żuchwowe 35,00 zł
4.18 Nos L 20,00 zł
4.19 Celowane na siodło 20,00 zł
4.20 Twarzoczaszka 20,00 zł
4.21 Zdjęcie osiowe czaszki 22,00 zł
4.22 Łuk jarzmowy jedna projekcja 20,00 zł
Klatka piersiowa
4.23 Klatka piersiowa PA 40,00 zł
4.24 Klatka piersiowa L 40,00 zł
4.25 Mostek 20,00 zł
4.26 Żebra 25,00 zł
4.27 Przełyk (ciało obce) 20,00 zł
4.28 Nosogardło 20,00 zł
Kręgosłup
4.29 C AP 25,00 zł
4.30 C L 25,00 zł
4.31 Czynnościowe kręgosłupa C 40,00 zł
4.32 Skosy C 40,00 zł
4.33 Celowane na ząb 20,00 zł
4.34 TH AP 27,00 zł
4.35 TH L 27,00 zł
4.36 LS AP 30,00 zł
4.37 LS L 30,00 zł
4.38 LS skosy (p projekcje) 50,00 zł
4.39 Odcinki celowane kręgosłupa jedna projekcja 25,00 zł
4.40 Kręgosłup cały na stojąco jedna projekcja 30,00 zł
4.41 Stawy krzyżowo-biodrowe AP 20,00 zł
4.42 Stawy krzyżowo-biodrowe skosy (2) 40,00 zł
4.43 Przejścia szyjno-piersiowy, piersiowo-lędźwiowy (jedna projekcja) 25,00 zł
4.44 Kość krzyżowa AP 20,00 zł
4.45 Kość krzyżowa boczne 20,00 zł
Kończyna górna
4.46 Wiek kostny 25,00 zł
4.47 Ręka AP 20,00 zł
4.48 Ręka skos 20,00 zł
4.49 Ręce prawa i lewa 2×2 projekcje 60,00 zł
4.50 Palce ręki AP i L 22,00 zł
4.51 Nadgarstek AP 20,00 zł
4.52 Nadgarstek L 20,00 zł
4.53 Porównawcze nadgarstków AP 30,00 zł
4.54 Nadgarstek celowane na kość łódeczkowatą 32,00 zł
4.55 Przedramię AP 20,00 zł
4.56 Przedramię L 20,00 zł
4.57 Łokieć AP 20,00 zł
4.58 Łokieć L 20,00 zł
4.59 Porównawcze łokci AP 30,00 zł
4.60 Łokcie prawy i lewy 2×2 projekcje 60,00 zł
4.61 Kość ramienna AP 20,00 zł
4.62 Kość ramienna L 20,00 zł
4.63 Kość ramienna przez klatkę piersiową 25,00 zł
4.64 Bark jedna projekcja 25,00 zł
4.65 Łopatka jedna projekcja 20,00 zł
4.66 Obojczyk 20,00 zł
Jama brzuszna
4.67 Jama brzuszna 30,00 zł
4.68 Miednica 30,00 zł
4.69 Jama brzuszna 3 projekcje (niedrożność) 55,00 zł
Kończyna dolna
4.70 Staw biodrowy AP (jedne) 30,00 zł
4.71 Staw biodrowy osiowe 20,00 zł
4.72 Staw biodrowy w pozycji żabki 26,00 zł
4.73 Kość udowa AP 25,00 zł
4.74 Kość udowa L 25,00 zł
4.75 Podudzie AP 20,00 zł
4.76 Podudzie L 20,00 zł
4.77 Staw kolanowy AP 20,00 zł
4.78 Staw kolanowy L 20,00 zł
4.79 Stawy kolanowe prawy i lewy 2×2 projekcje 60,00 zł
4.80 Rzepki prawa i lewa osiowe 30,00 zł
4.81 Rzepka L 20,00 zł
4.82 Staw skokowy AP 20,00 zł
4.83 Staw skokowy L 20,00 zł
4.84 Stawy skokowe prawy i lewy 2×2 projekcje 60,00 zł
4.85 Stopa AP 20,00 zł
4.86 Stopa L 20,00 zł
4.87 Stopy prawa i lewa 2×2 projekcje 60,00 zł
4.88 Pięta L 20,00 zł
4.89 Osiowe pięty 20,00 zł
USG
4.102 USG przezciemiączkowe 100,00 zł
4.104 USG tarczycy 60,00 zł
4.108 USG ginekologiczne 60,00 zł
4.109 USG ciąży 60,00 zł
4.111 Badanie przepływów żylnych, tętnic 120,00 zł
4.113 USG jamy brzusznej 60,00 zł
4.114 USG jamy brzusznej +USG tarczycy 100,00 zł
4.117 USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej 60,00 zł
4.119 USG układu moczowego 60,00 zł
4.122 USG układu moczowego z oceną zalegania 60,00 zł
TRANSPORT SANITARNY
7.1 Pomoc doraźna – usługa ponadstandardowa 140,00 zł
7.2 Transport karetką 3,00 zł za 1 km + 15,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
8.1 Jedna strona kopii dokumentacji medycznej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) 0,80 zł
8.2 Jedna strona wyciągu lub odpisu 7,50 zł
8.3 Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, w przypadku gdy dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej 1,60 zł
8.4 Dodatkowa opłata za przygotowanie kserokopii dokumentacji medycznej dla firm ubezpieczeniowych – uznaniowa, bez związku z ustawową opłatą za kserokopię i ilością stron 200-300 zł

Aby zacząć przeszukiwanie cennika po nazwach, kliknij zakładkę cennika, który chcesz przeszukać, następnie wciśnij (Ctrl + F), wpisz szukaną frazę i przyciskaj (ENTER).

Cennik wybranych badania z zakresu kardiologii sportowej:

   Nazwa badania                                                                      cena          
   Badanie do „książeczki sportowca”               100 zł
   Kardiolog sportowy (wizyta)               300 zł
   Echo serca               200 zł
   Próba wysiłkowa               300 zł
   USG jamy brzusznej               150 zł
   EKG                 50 zł
   Holter EKG               200 zł
   Holter RR               200 zł

Zapisz się na wizytę:
telefon: 664435181
mail: sport@gajdamed.pl