Blog

Centrum Diagnostyczno-Psychologiczne

Mając na uwadze dobro naszych pacjentów, w czerwcu bieżącego roku w Przychodni Rejonowej GajdaMed w Pułtusku uruchomione zostało Centrum Diagnostyczno-Psychologiczne.

W Centrum prowadzone są:
-badania diagnostyczne dla dzieci i młodzieży
-badania psychologiczne na zlecenie neurologa
-poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych
-poradnia uzależnień dla dorosłych

Poradnia czynna jest codziennie od poniedziałku do soboty. Zapraszamy.

27/07/2017 aktualności