Blog

dr n.med. Robert Gajda Honorowym Obywatelem Miasta Pułtusk

Dziś, na uroczystej sesji Rady Miejskiej dr n. med. Robert Gajda otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Pułtusk.

Tytuł ten nadaje się od 1990 roku osobom jako szczególne wyróżnienie za godną najwyższego uznania działalność na rzecz Miasta Pułtusk we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a zwłaszcza nauki, kultury i sportu oraz działalności gospodarczej i politycznej. Nadanie w/w tytułu potwierdzone jest dyplomem oraz wpisem do Księgi Honorowej.

16/09/2017 aktualności