Blog

Impreza Grupy Gajda – Med

Około 250 osób świetnie się bawiło na IMPREZIE pracowników i przyjaciół GRUPY GAJDA-MED w TAWERNIE DOMU POLONII w PUŁTUSKU. Wśród wielkich przyjaciół, doskonale rozumiejących służbę zdrowia, dobrze życzących Grupie Gajda – Med i jej pacjentom byli:

Starosta Pułtuski – Jan Zalewski z małżonką, Wicestarosta Pułtuski – Beata Jóźwiak, Burmistrz Pułtuska Wojciech Gregorczyk z małżonką, Zastępca Burmistrza Pułtuska Tomasz Sobiecki, były Burmistrz Pułtuska Krzysztof Nuszkiewicz, ksiądz kanonik Józef Gawlik, Przewodniczący Rady Powiatu (były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi) Tadeusz Nalewajk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wiesław Cienkowski, Zastępca Skarbnika Samorządu Województwa Mazowieckiego (były Starosta Pułtuski) Marek Wroniewski z małżonką, dyplomata dr Witold Rybczyński (były Wicedyrektor Akademii Dyplomatycznej MSZ, długoletni Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”), Witold Saracyn (były Wicestarosta Pułtuski), dr Andrzej Kwiatkowski (były Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku), Andrzej Grabowski (współwłaściciel Grupy POLMLEK), Paweł Krężołek (Prezes TBS Pułtusk sp. z o.o.), Wójt Gminy Obryte – Sebastian Mroczkowski, Wójt Gminy Pokrzywnica – Adam Rachuba, Wójt Gminy Zatory – Grzegorz Falba, byłego Wójta Gminy Winnica Mariusza Kowalewskiego oraz radni Rady Miejskiej w Pułtusku i Rady Powiatu: Beata Kowalska, Emilia Gąsecka, Adam Prewęcki, Mirosław Szmeja.

Dr Robert Gajda – Dyrektor Generalny (zarazem współwłaściciel) Szpitala Powiatowego Gajda – Med przypomniał, że bardzo dużo szpitali powiatowych w Polsce jest zadłużonych, jak trudna jest sytuacja szpitali powiatowych, a MY sobie jakoś radę dajemy – zaznaczył.
Dyrektor podziękował Panu Henrykowi Kowalczykowi (ministrowi środowiska, Przewodniczącemu Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”), Staroście Pułtuskiemu Janowi Zalewskiemu, Burmistrzowi Pułtuska Wojciechowi Gregorczykowi za czynne i wielkie wsparcie dla rozwoju i funkcjonowania SZPITALA POWIATOWEGO GAJDA – MED. „Jeszcze dwie godziny temu rozmawiałem z panem ministrem o nowym kontrakcie” – podkreśla dr Robert Gajda.

Biuro Prasowe Gajda – Med

14/07/2019 aktualności, Ważne

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.