Blog

Komisarz Dorota Subda zwróci Szpitalowi Powiatowemu Gajda-Med w Pułtusku ponad 300 tys. zł niesłusznie pobranych podatków.

Można powiedzieć, że pacjenci, personel i cały szpital wygrali sprawę którą Pułtusk żył przez ostatnie kilka tygodni. Przypomnimy że Dyrekcja Szpitala zarzucała pełniącej o obowiązki Burmistrza – komisarz Dorocie Subdzie niesłuszne naliczanie podatków. Wyrok Samorządowego Kolegium Odwoławczego potwierdził ten fakt i uchylił decyzję podatkową p. Komisarz.

W efekcie Szpital otrzyma zwrot ponad 300 tyś. nienależnie pobranych podatków. Gratulujemy pacjentom , personelowi i zdeterminowanej dyrekcji. To olbrzymie wsparcie finansowe w tych bardzo trudnych czasach dla opieki zdrowotnej. Umożliwi ono udzielenie większej ilość usług medycznych, zakup sprzętu medycznego i poprawę zarobków najmniej zarabiających. Decyzja jest ostateczna.

KK

Czytaj – Wyrok Samorządowego Kolegium Odwoławczego

09/10/2018 aktualności

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.