Kontakt Szpital


ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
06-102 Pułtusk

23 691 99 02

sekretariat@gajdamed.pl

Zapraszamy do kontaktu


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail i nr tel. (jeżeli został podany), podanych w powyższym formularzu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE z 4.5.2016 r. L 119, str. 1), w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Żądanie usunięcia danych proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@gajdamed.pl.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Szpitala Powiatowego Gajda - Med Sp. z o.o. ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 06-102 Pułtusk, tel.: (23) 23 691 99 02, e-mail: sekretariat@gajdamed.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu Powiatowym Gajda - Med Sp. z o.o.: e-mail: iod@gajdamed.pl,
  tel. (23) 23 691 99 02.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma świadcząca Powiatowemu Szpitalowi Gajda - Med sp. z o.o. usługi hostingu w procesach komunikacji drogą elektroniczną.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi lub żądania usunięcia danych, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  8. Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

  STREFA OPIS NR LINI WEWNĘTRZNEJ NR LINI ZEWNĘTRZNEJ
  ADMINISTRACJA Sekretariat 201 23 691-99-01
  23 691-99-06 (FAX)
  Dyrektor 203
  Z-ca dyr. ds. lecznictwa 204
  Z-ca dyr. ds. pielęgniarstwa 205
  Główny księgowy 207 23 691-99-07
  Informatyk 212 23 691-99-12
  Księgowość 209
  210
  23 691-99-09
  23 691-99-10
  Dział kontraktowania i rozliczeń świadczeń zdrowotnych 212
  222
  23 691-99-12
  23 691-99-22
  Główny specjalista
  (sekcja techniczna)
  160 23 691-99-08
  Kierownik admi-gosp.
  + kan. tajnej
  215 23 691-99-15
  Dział administracyjno-gospodarczy 214
  220
  23 691-99-14
  23 691-99-20
  23 691-99-19(FAX)
  Zamówienia publiczne 217 23 691-99-17
  Biuro projektów unijny 218 23 691-99-18
  Zespół ds. zarządzania zasobami ludzkimi 221
  263
  23 691-99-21
  23 691-99-63
  Bhp, p-poż, 160 23 691-99-08
  Pielęgniarka epidemiologiczna 266 23 691-99-66
  Dział utrzymania higieny 213 23 691-99-13
  Kasa 224 23 691-99-24
  Przychodnia Rejestracja 885-505-155
  23 692-52-21
  23 692-00-41
  Poradnia Alergologiczna 885-505-805
  Poradnia Pulmonologiczna 885-505-405
  Poradnia Medycyny Pracy 664-435-181
  Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 885-505-335
  Gabinet Fizjoterapii 501-461-690
  NPL Nocna Pomoc Lekarska 23 692-55-55
  Transport Transport między szpitalny specjalistyczny i sanitarny 261 23 691-99-61
  664-119-220
  Szpital
  Oddział dziecięcy Pielęgniarka oddziałowa, sekretarka med.
  Pielęgniarki konsola
  Pokój Lekarz
  Pokój ordynatora
  226
  223
  302
  301
  23 691-99-26
  23 691-99-23
  23 691-99-00(nr wew 302)
  Oddział dziecięcy (dzieci młodsze) Śluza dzieci
  Ordynator
  319
  301

  Izba przyjęć Pielęgniarka oddziałowa
  Pielęgniarki konsola
  304
  230
  231
  229

  23 691-99-30
  23 691-99-31
  23 691-99-29(FAX)
  Boks badań dzieci
  Boks badań dorosłych
  Pok. badań ginekologicznych
  305
  307
  334


  Dział diagnostyki obrazowej Rejestracja 232 23 691-99-32
  Obsługa RTG
  RTG – konsole
  USG
  Tomograf
  308
  309
  310
  311
  262
  23 691-99-62
  Centralna Sterylizacja Obsługa
  Obsługa
  233
  313
  23 691-99-33
  Laboratorium Pokój badań
  Pokój badań
  Pokój badań
  Pokój badań
  315
  314
  234
  316


  23 691-99-34
  Pracownia Endoskopia Endoskopia 225 23 691-99-25
  Poradnie specjalistyczne Rejestracja 258 23 691-99-58
  Poradnia ortopedyczny 256 23 691-99-56
  Poradnia ortopedyczna pok. lekarza 257 23 691-99-57
  Poradnia chirurgiczna 270 23 691-99-70
  Poradnia chirurgiczna pok. lekarza 264 23 691-99-64
  Próby wysiłkowe Próby wysiłkowe 260 23 691-99-60
  Apteka Pokój kierownika 254 23 691-99-54
  OIOM Ordynator
  Lekarz dyżurny
  Pielęgniarki konsola
  Sala obs. izolatka
  Sala wzm. nadzoru
  269
  318
  235
  330
  255
  23 691-99-69
  23 691-99-00(nr wew 318)
  23 691-99-35

  23 691-99-55
  Blok operacyjny Ordynator
  Pokój lekarzy
  Pielęgniarka konsola
  Pielęgniarka oddziałowa
  269
  320
  236
  321
  23 691-99-69
  23 691-99-00(nr wew 320)
  23 691-99-36
  885-505-445
  Położniczo-Ginekologiczny Lekarz ordynator
  Pokój lekarzy
  Pielęgniarki konsola
  Pielęgniarka oddziałowa
  Pokój obserwacyjny
  Sekretariat oddziału
  322
  324
  237
  244
  239
  268
  23 691-99-00(nr wew 322)
  23 691-99-00(nr wew 324)
  23 691-99-37
  23 691-99-44
  23 691-99-39
  23 691-99-68
  Neonatologia Pokój ordynatora
  Pielęgniarki konsola
  Pokój pielęgniarki oddziałowej
  Sekretariat oddziału
  323
  238
  240
  268
  23 691-99-00(nr wew 323)
  23 691-99-38
  23 691-99-40
  23 691-99-68
  Blok porodowy Sala porodowa
  Dyżurka położnych
  326
  327

  Oddział wewnętrzny (kardiologiczny) Sekretarki medyczne
  Sala wzm. nadzoru
  Pielęgniarki konsola
  Pokój Lekarzy
  Ordynator
  259
  329
  247
  248
  271
  23 691-99-59

  23 691-99-47
  23 691-99-48
  23 691-99-71
  Oddział wewnętrzny (internistyczny) Pielęgniarki konsola
  Pokój Lekarzy
  Pokój ordynatora
  Sekretarki medyczne
  249
  246
  338
  259
  23 691-99-49
  23 691-99-46
  23 691-99-00(nr wew 338)
  23 691-99-59
  Chirurgia
  Pododdział ortopedii
  Pokój ordynatora
  Pokój Lekarzy
  Pielęgniarka oddz. i sekretarka med.
  Pielęgniarka konsola
  Pokój lekarzy ortopedów
  332
  331
  252
  250
  333
  23 691-99-00(nr wew 332)
  23 691-99-00(nr wew 331)
  23 691-99-52
  23 691-99-50
  23 691-99-00(nr wew 333)