Blog

Najlepszy szpital w Województwie Mazowieckim

Dr Robert Gajda podczas uroczystej Gali Hipokrates Mazowsza 2019 w Warszawie w TEATRZE CAPITOL, odebrał nagrodę SZPITALA ROKU 2019 dla Szpitala Powiatowego Gajda – Med, przyznaną w plebiscycie organizowanym przez Polska Press Grupa i redakcje „Polskiej Metropolii Warszawskiej” i serwisu Naszemiasto.pl.

Honorowy Obywatel Miasta Pułtusk, podczas Gali podkreślił, że nie jest to Jego sukces czy wyłącznie personelu medycznego ale konkretnych ludzi pracujących na wszystkich stanowiskach (pielęgniarek, położnych, opiekunek medycznych, recepcjonistek itd.). Dyrektor Generalny odbierając nagrodę podziękował właśnie za ten codzienny trud wszystkim pracownikom szpitala. Po 4 latach funkcjonowania spółki zostaliśmy głosami pacjentów w plebiscycie uznani najlepszym szpitalem w Województwie Mazowieckim.

Warto przypomnieć, że 1 sierpnia 2013 zadłużenie wynosiło 23 126 711,43 zł, po oddłużeniu 1 sierpnia 2013 straty wciąż narastały i tylko za rok 2014 wynosiły 4 413 992 zł. SPZOZ – jako spółka prawa handlowego – od 1 sierpnia 2013 do 1 sierpnia 2015 wygenerował 5 – 6 milionów straty, w końcowym etapie narastające w tempie 400 tysięcy na miesiąc.

Gdyby nie zaangażowanie dr Roberta Gajdy – zadłużenie zapewne byłoby wielokrotnie większe, co oznaczałby, że mieszkańcy powiatu pułtuskiego byliby pozbawieni szpitalnej opieki medycznej w Pułtusku. Być może budynki stałyby puste i niszczały.

Stało się to, co wydawało się nie możliwe do wykonania. Szpital Gajda – Med rozwija się, powstają nowe oddziały, spółka bilansuje się finansowo. Rok 2015 to kontraktowanie usług od NFZ na poziomie ok. 21 milionów złotych, 2016 – ok. 24 milionów złotych, 2017 – ok. 29 milionów złotych a 2018 w kwocie ok. 31 milionów złotych. W 2015 roku udało się ograniczyć straty z ok. 400 tysięcy miesięcznie do 200 tysięcy złotych miesięcznie. W 2017 roku przychody stanowiły ok. 31,6 miliona złotych. Spółka w 2017 wypracowała zysk w kwocie 53 tysięcy złotych.
Są nowe plany inwestycyjne spółki i jednej z największych w Polsce grup medycznych czyli Grupy Gajda – Med. Przyjaciele dobrze życzący Szpitalowi Powiatowemu Gajda – Med są siłą rozwojową szpitala i służby medycznej w powiecie pułtuskim.

Biuro Prasowe Grupy Gajda – Med 

30/08/2019 aktualności, Ważne

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.