Blog

Nowy Oddział w Pułtuskim Szpitalu

Od 1 lipca br. w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med zostanie uruchomiony kolejny oddział: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL) finansowany w pełni ze środków publicznych.

W konkursie występowaliśmy o 80 łóżek,  mimo starań Narodowy Fundusz Zdrowia przyznał fundusze na 14 miejsc. To ogromny sukces. W przeciągu niespełna 2 lat funkcjonowania nowej spółki to drugi, obok geriatrii, oddział o który rozszerzony został kontrakt z NFZ. Wydaje się, że odwrócony został zły trend notorycznego zmniejszania kontraktów jaki obserwowaliśmy w kilku ostatnich latach funkcjonowania starej spółki.  W Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym przebywać będą osoby przewlekle chore, o upośledzonej sprawności, wymagające całodobowej opieki. W zakładzie pacjenci otrzymają całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące pielęgnację, leczenie i rehabilitację. Opiekować się nimi będzie wysoko wyspecjalizowana kadra w tym: lekarze, pielęgniarki, opiekunowie, rehabilitanci, psycholodzy i terapeuci.

 

 

16/05/2017 aktualności