Blog

Nowy sprzęt na oddziale ginekologiczno-położniczym

Kilka dni temu na potrzeby oddziału ginekologiczno-położniczego został zakupiony nowoczesny aparat. Kardiotokograf (popularnie KTG) do monitorowania ciąży pojedynczej lub bliźniaczej. Urządzenie monitoruje akcję serca płodu i jednocześnie zapisuje czynność skurczową mięśnia macicy.

Badanie to przeprowadzane jest w ramach intensywnej opieki przedporodowej. Pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu.
03/10/2017 aktualności