Jaka jest historia Grupy Gajda-Med?

Jej początki sięgają roku 1998 kiedy to dr n. med. Robert Gajda założył NZOZ Centrum Medyczne Gajda-Med. Następnie w związku z bardzo szybkim rozwojem usług medycznych na terenie kilku województw otwierane były kolejne przychodnie, których był właścicielem. W roku 2013 nastąpiła konsolidacja podmiotów należących do Roberta Gajdy w Grupę Gajda-Med. W 2015 roku do Grupy dołączył Szpital Powiatowy Gajda-Med w Pułtusku.
Od początku powstania Grupy, jej pozycja na rynku umacnia się, dzięki wysokiej jakości świadczonych usług medycznych, połączonych z miłą, kompetentną i fachową obsługą. Grupa Gajda-Med posiada ponad dwadzieścia filii, a w najbliższym czasie powstaną kolejne.

Jakie świadczenia oferujemy?

Przyjmowani pacjenci korzystają z usług refundowanych przez NFZ oraz prywatnych, w zakresie szpitalnictwa, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii z ortodoncją, opieki długoterminowej, rehabilitacji i innych, zgodnie z najwyższymi standardami światowymi.
Dziś w skład samych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych wchodzą między innymi: kardiologia, gastroenterologia, otolaryngologia, neurologia, ortopedia i traumatologia narządów ruchu, alergologia, urologia, endokrynologia, ginekologia i położnictwo, onkologia, okulistyka dla dorosłych i dla dzieci, ginekologia dla dziewcząt, medycyna sportowa.
Utworzona poradnia kardiologii sportowej jest poradnią wysokospecjalistyczną pełniącą funkcję poradni konsultacyjnej dla sportowców wyczynowych i osób uprawiających sport amatorsko. Od 2010 roku kardiologia sportowa działa w ramach Centrum Kardiologii Sportowej.
Wykonujemy badania ultrasonograficzne na najwyższej klasy aparatach z kolorowym obrazowaniem 3D/4D w pełnym zakresie przez wybitnych fachowców. Posiadamy nowoczesną pracownię prób wysiłkowych. Szpital i przychodnie wyposażone są w sprzęt najwyższej jakości, posiadający stosowne atesty i certyfikaty, w tym tomograf komputerowy, wymienione już aparaty USG, EKG, Holter EKG, Holter RR, nowoczesne unity stomatologiczne oraz rentgen stomatologiczny z systemem radiowizjografii cyfrowej. Pacjenci stomatologiczni maja komfort leczenia korzystając z sedacji podtlenkiem azotu. Oferujemy pełen zakres diagnostyki laboratoryjnej, z możliwością otrzymania wyniku badania w ciągu kilku godzin od pobrania materiału biologicznego do badań.

Jakie posiadamy certyfikacje i wyróżnienia?

W  listopadzie 2008 roku firma zdobyła II miejsce w Polsce wśród przychodni specjalistycznych w konkursie medycznym „Perły Medycyny”, a rok 2009 przyniósł nam I miejsce w konkursie Mazowiecka Firma Roku w kategorii – Medycyna. W roku 2010 i 2011 roku CM Gajda-Med w Pułtusku zajęło I miejsce w ogólnopolskim, prestiżowym konkursie medycznym „Perły Medycyny” w kategorii – Niepubliczne Zakłady Lecznictwa Otwartego. 17 listopada 2012 roku kapituła konkursu ”Mazowiecka Firma Dziesięciolecia” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika nagrodziła CM Gajda-Med statuetką „Złotego Orła” i przyznała tytuł „Mazowiecka Firma Dziesięciolecia”, a w październiku 2013 roku osoba dr n. med. Roberta Gajdy została uhonorowana tytułem VIP – wyróżnieniem dla tych, którzy stawiają na najwyższą jakość produktów i usług w swoim biznesie, za stworzenie biznesu w oparciu o najwyższe standardy, a także działania na rzecz ich promocji na rodzimym rynku. W styczniu 2014 roku na Gali z okazji XXV-lecia Polskiego Klubu Biznesu Honorową Nagrodę Herosa Polskiej Gospodarki otrzymało Centrum Medyczne Gajda-Med oraz  Dyrektor Robert Gajda – za stworzenie na Mazowszu nowoczesnej sieci przychodni medycznych świadczących najwyższej jakości usługi oraz osobiste zaangażowanie w tworzenie pozytywnego wizerunku prywatnej służby zdrowia.  Latem 2014 roku Grupa Gajda-Med. orzymała też wyróżnienie „Best Clinic” na Szczycie Liderów Zdrowia i Aktywnej Turystyki w Stresie we Włoszech oraz Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu. Kapituła Medalu Akademii, w skład której wchodzą przedstawiciele nauki, kultury, mediów, sportu oraz życia gospodarczego przyznała na moje ręce Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu za osiągnięcia menadżerskie w dziedzinie ochrony zdrowia. Tym samym Dyrektor Centrum Medycznego Gajda-Med dostąpił zaszczytu dołączenia do grona wybitnych Polaków, członków Akademii i laureatów Złotego Medalu. W listopadzie 2014 roku w hotelu Gromada w Warszawie odbyła się uroczysta gala, na której wręczone zostały nagrody i wyróżnienia politykom, osobowościom, przedsiębiorcom oraz firmom, których działania na przestrzeni ostatnich 25 lat szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Centrum Medyczne Gajda-Med otrzymało nagrodę specjalną „Firma 25-lecia Wolności RP” przyznaną decyzją Rady Programowej Narodowego Programu Promocji „Polska Przedsiębiorczość” i Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług.
Po raz drugi w 2014 roku Centrum Medyczne Gajda-Med zostało zauważone i docenione na arenie międzynarodowej, a na początku grudnia dr n. med. Robert Gajda odebrał bowiem złote wyróżnienie dla grupy Gajda-Med na szczycie biznesowym Best Quality Leadership Award w Los Vegas. Jest to wyróżnienie za jakość świadczonych usług.
Dowodem wysokiej jakości świadczonych usług są przede wszystkim posiadane przez nas certyfikaty ISO 9001:2008 oraz ISO 14001.

Dr n. med. Robert Gajda

Dr n. med. Robert Gajda
Dyrektor Grupy Gajda-Med

Lekarz Chorób Wewnętrznych
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Medycyny Rodzinnej
Specjalista Kardiolog
Specjalista Medycyny Sportowej

Dr n. med. Robert Gajda urodził się 30 listopada 1963 roku. Jest dyrektorem Grupy Gajda-Med, jej założycielem i charyzmatycznym przywódcą o nieprzeciętnych zdolnościach managerskich. Już w szkole podstawowej rozpoczęła się jego przygoda ze sportem, wówczas ważniejszym niż nauka. Na początku drugiej klasy liceum odniósł pierwsze poważne sukcesy w biegach przełajowych i średnich. Tak zaczęła się jego przygoda z prawdziwym wyczynem. W latach liceum trenował biegi średnie, w których zdobył liczne tytuły mistrza województwa. W 1982 roku, będąc w życiowej formie i pewnym kandydatem do złota, przegrał Mistrzostwa Polski na hali w Zabrzu, odpadając w przedbiegach. Wówczas definitywnie zrozumiał, że sport może być tylko dodatkiem, a nie celem życia. To sport nauczył go zapominać o przegranej i szukać swojej szansy od nowa. To sport ukształtował jego charakter, pokazując, jak smakuje zwycięstwo i że każda praca jest warta doznawania tego uczucia jak najczęściej. Tak jak intensywnie trenował, tak jeszcze intensywniej przyłożył się do nauki z dobrym skutkiem na maturze i egzaminach wstępnych. W tym samym 1982 roku rozpoczął studia medyczne na Akademii Medycznej w Białymstoku, ani przez chwilę nie zaprzestając trenować biegów. Przez cały okres studiów reprezentował uczelnię na zawodach sportowych w biegach średnich w Polsce i zagranicą wielokrotnie zdobywając tytuł Akademickiego Mistrza Polski. W 1987 roku poprawił wówczas 27 letni rekord Polski Medyków w maratonie w międzynarodowym biegu maratońskim w Szeged na Węgrzech. W 1988 roku ukończył studia z wysoką średnią ocen, odbył staż podyplomowy w Szpitalu Rejonowym w Makowie Mazowieckim, a od 1990 roku rozpoczął pracę na oddziale wewnętrznym Szpitala Rejonowego w Pułtusku gdzie zdawał kolejne specjalizacje pracując do 1998 roku.

W 1992 roku z oceną celującą zdał I stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. Rok później obronił pracę doktorską pod tytułem ,,Aktywność alfa-amylazy granulocytarnej w niektórych stanach zapalnych”. Przewód przeprowadzony był w Akademii Medycznej w Białymstoku. W kolejnym roku zdał II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych po skróconym stażu za zgodą Ministra Zdrowia, uzyskując z egzaminu ocenę bardzo dobrą. Skrócenie stażu odbyło się na wniosek kierownika specjalizacji w związku z dużą aktywnością naukową i zawodową oraz wysokimi ocenami ze staży cząstkowych. W 1995 roku otworzył podspecjalizację z kardiologii, którą ukończył 2 lata później. W 1997 roku rozpoczął też prowadzenie konsultacyjnej poradni kardiologicznej, którą kieruje do chwili obecnej. W 1998 roku ukończył specjalizację lekarza rodzinnego, a 2008 z medycyny sportowej – czwartą z kolei specjalizację II stopnia. W 1998 roku postanowił zapewnić sobie i swojej rodzinie bardziej stabilną przyszłość i stworzył przychodnię lekarską NZOZ Centrum Medyczne „Gajda-Med”.

W  2008 roku  w Centrum Medycznym Gajda-Med utworzył poradnię kardiologii sportowej – wysokospecjalistyczną poradnię pełniącą funkcję poradni konsultacyjnej dla sportowców wyczynowych z całego świata i osób uprawiających sport amatorsko. W związku z olbrzymim zapotrzebowaniem na usługi w tym zakresie i ich dynamicznym rozwojem, po niezbędnych inwestycjach poradnia ta została przekształcona w Centrum Kardiologii Sportowej. CKS zostało stworzone dla potrzeb sportowców, których kariera sportowa, wstępna i jak i kontrolna kwalifikacja do uprawiania sportu zależna jest od profesjonalnej oceny układu krążenia. CKS to także jednostka naukowo-badawcza, w której prowadzi badania naukowe nad wpływem wysiłku fizycznego na serce sportowców, w szczególności biegaczy długodystansowych i maratończyków. Badania te realizuje we współpracy z najlepszymi ośrodkami kardiologicznymi w Polsce. W związku z bardzo dynamicznym rozwojem usług medycznych świadczonych na terenie kilku województw przez poszczególne przychodnie,  których był właścicielem, w 2013 roku utworzył Grupę Gajda-Med. W Grupie Gajda-Med skonsolidowane zostało kilkadziesiąt różnych jednostek. W 2015 roku do Grupy dołączył Szpital Powiatowy Gajda-Med w Pułtusku. Obecnie Grupa zatrudnia ponad 600 pracowników.

Dziś nadal mieszka w Pułtusku niedaleko swojej przychodni. Cały czas intensywnie uprawia różne dyscypliny sportu, głównie biegi na średnich i długich dystansach startując w zawodach rangi międzynarodowej jako reprezentant Polski w kategoriach MASTERS. Wielokrotnie wygrywał Mistrzostwa Polski, dwukrotnie Mistrzostwa Świata Medyków a w 2016 roku zajął 7 miejsce w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata ( M-50) w Perth na dystansie 1500metrów.

Wynik 2:33:08 w maratonie z 1987 roku do dziś jest nie poprawionym rekordem Polski Medyków na tym dystansie.

Filmy