Blog

Oddział Detoksykacyjny już działa

Zdajemy sobie sprawę, że choroba alkoholowa jest problemem społecznym. Szpital Powiatowy Gajda – Med rozpoczyna walkę z tą chorobą. Od czerwca 2019 r. funkcjonuje w szpitalu Oddział Detoksykacyjny, który jest przeznaczony do LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH.

Oferujemy w ten sposób powrót do zdrowia pacjentom m.in. z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Powrót rodzinom do normalności.
Pobyt na tym oddziale oraz skuteczna terapia są dla wielu osób uzależnionych początkiem drogi do całkowitej abstynencji.

Oddział Detoksykacyjny świadczy następujący zakres usług medycznych:

  • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu – ostre zatrucie;
  • Zespół abstynencyjny;
  • Zespół abstynencyjny z majaczeniem;
  • Zespół abstynencyjny w przypadku używania kilku substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu lub leków uspokajających i nasennych;
  • Zespół abstynencyjny z majaczeniem w przypadku używania kilku substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu lub leków uspokajających i nasennych;
  • Zespół abstynencyjny po lekach uspokajających i nasennych;
  • Zespół abstynencyjny z majaczeniem po lekach uspokajających i nasennych.

Biuro Prasowe Grupy Gajda – Med

22/07/2019 aktualności, Szpital

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.