Blog

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Dr Robert Gajda – Dyrektor Generalny Szpitala Powiatowego Gajda – Med sp. z o. o. eksponuje zalety Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.
Jest to niezwykle ważny oddział dla pacjentów:

 • którzy przeszli choroby układu krążenia,
 • po niedawno przebytych zawałach serca,
 • po zabiegach kardiochirurgicznych (by-pass, operacjach wszczepienia sztucznej zastawki serca, po operacjach tętniaka serca itp.),
 • po operacjach wad serca,
 • po ostrych incydentach wieńcowych,
 • chorych na inne schorzenia układu sercowo – naczyniowego,

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarza:

 • oddziału kardiologii;
 • oddziału kardiochirurgii,
 • oddziału chorób wewnętrznych;
 • poradni kardiologicznej;
 • poradni rehabilitacyjnej.

Biuro Prasowe Grupy Gajda – Med

19/06/2019 aktualności, Szpital

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.