Oddziały

Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć – mgr pielęgniarstwa Maryla Petrykowska

Izba Przyjęć jest miejscem pierwszego kontaktu pacjenta ze szpitalem.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez całą dobę.
Dysponujemy Ambulatorium Chirurgicznym, Pediatrycznym, Internistycznym.
Pacjent zgłaszający się do szpitala powinien zabrać ze sobą:

 • skierowanie od lekarza,
 • dokument tożsamości zawierający numer PESEL

W pokoju badań lekarz podejmuje decyzję o przyjęciu pacjenta do szpitala, lub udziela porady na miejscu z ustalonym sposobem terapii w trybie ambulatoryjnym. Osoby towarzyszące, na życzenie pacjenta mogą być obecne przy badaniu. Nasz personel zawsze służy radą i pomocą osobom zgłaszającym się do szpitala.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą medyczną, dzięki czemu nasza Izba Przyjęć realizuje także świadczenia doraźne – ratujące życie będące w kompetencji SOR. Po ustabilizowaniu pacjenta w stanie ciężkim, pacjent jest kierowany do oddziałów naszego szpitala lub transportowany do zewnętrznych ośrodków specjalistycznych.

W Izbie Przyjęć pracują wykwalifikowane pielęgniarki w składzie:

 1. Antosz Emilia– pielęgniarka dyplomowana
 2. Barwińska Renata– pielęgniarka specjalistka
 3. Jackiewicz Kazimiera – pielęgniarka specjalistka
 4. Kusak Ewa– pielęgniarka dyplomowana
 5. Rakowska Krystyna – pielęgniarka specjalistka
 6. Sosnowicz Grażyna – pielęgniarka specjalistka
 7. Zaremba Halina– pielęgniarka dyplomowana
 8. Lewandowska Grażyna– ratownik medyczny
 9. Brodzka Mirosława– rejestratorka medyczna

Na terenie szpitala obowiązuje Ustawa o Prawach Pacjenta  – dostępne w wersji papierowej oraz w formie plakatu.
Pacjentów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających.
Szpital ma tytuł szpitala przyjaznego kombatantom (osoby z legitymacją kombatanta są obsługiwane poza kolejnością)

Kiedy można zgłosić się bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu

 • zaburzenia świadomości,
 • utrata przytomności,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność,
 • nagły ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 • rozległe oparzenia,
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu,
 • porażenie prądem,
 • podtopienie lub utonięcie,
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną,
 • dokonana próba samobójcza,
 • upadek z dużej wysokości
 • rozległa rana będąca efektem urazu,
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Telefon: (23) 691 99 30 lub (23) 691 99 31

Oddział chorób wewnętrznych jest miejscem gdzie leczone są schorzenia w pełnym zakresie chorób wewnętrznych (internistycznych, przewodu pokarmowego, układu moczowego, krwiotwórczego, narządów wydzielania wewnętrznego). Do dyspozycji pacjentów są dwu i trzy osobowe sale wyposażone w węzeł sanitarny.

Na Oddziale Chorób Wewnętrznych wykonuje się między innymi następujące badania:

–  badanie holterowski EKG
–  badania holterowskie ciśnienia tętniczego
–  USG narządów wewnętrznych
–  USG dopplerowskie naczyń tętniczych i żylnych
–  USG serca
–  próby wysiłkowe ekgraficzne
–  gastroskopia
–  kolonoskopia
–  badanie tomografii komputerowej

I Oddział Chorób Wewnętrznych

tel.: 23 691-99-49;  23 691-99-50

oddział chorób wewnętrznych
oddział chorób wewnętrznych

Na oddziale realizowane są działania diagnostyczno-terapeutyczne wraz z całościową oceną geriatryczną hospitalizowanego pacjenta. Jest ona  niezbędna dla prawidłowego postępowania terapeutycznego u osób w podeszłym wieku. Lekarze na oddziale leczą seniorów, a także oceniają ich stan zdrowia, sprawność fizyczną i umysłową.

 • oddział dysponuje specjalistycznym sprzętem dostosowanym do osób w podeszłym wieku, łóżka wyposażone są w materace przeciwodleżynowe i nowoczesny system sterowana automatycznie łóżkami
 • oferuje diagnostykę i leczenie chorób wewnętrznych u osób po 60 r. ż.
 • kompleksowe świadczenia medyczne
 • realizację programów profilaktycznych z zakresu układu krążenia, oddechowego, cukrzycy

Oddział Geriatrii

tel.: 23 691-99-49;  23 691-99-50

Nowy Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Po zakończeniu prac nad cesją umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i po pierwszym etapie zmian redukujących koszty przyszedł czas na zmiany, które odczują sami Pacjenci. Od 14 września br. pracę w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med rozpoczyna położnik ginekolog Zbigniew Pietruski, będzie koordynatorem oddziału, a jednocześnie poprowadzi poradnię ginekologiczną. „To przełomowy moment dla szpitala, mówi Robert Gajda, to nowe otwarcie ginekologii. Ten Oddział borykał się z ogromnymi problemami, mimo świetnych warunków Pacjentki u nas nie rodziły, teraz to zmienimy. Zbyszek Pietruski – prywatnie mój przyjaciel – to wybitny fachowiec, specjalista, a przy tym bardzo ciepły człowiek. Jego osoba daje rękojmię usług świadczonych na najwyższym poziomie.

25 łóżkowy Oddział mieszczący się w Szpitalu przy ul. Kwiatkowskiego 19  sprawuje opiekę nad kobietami ciężarnymi, rodzącymi, położniczymi oraz ze schorzeniami ginekologicznymi. W ginekologii zachowawczej i pooperacyjnej stosowane są nowoczesne metody diagnozowania (USG, KTG) oraz leczenie operacyjne metodą laparoskopową. Porody prowadzone są w komfortowych warunkach, z możliwością obecności osoby bliskiej, z zastosowaniem nowoczesnych technik porodowych ( krzesełko porodowe, fotel porodowy), a także z zastosowaniem udogodnień ( piłki, worki, materace, natryski ). Porody odbywają się siłami natury, z możliwością znieczulenia zewnątrzoponowego oraz poprzez cesarski cięcia. Istnieje możliwość wcześniejszego obejrzenia oddziału przez kobiety ciężarne po umówieniu się z położnymi. Wkrótce ruszy też bezpłatna szkoła rodzenia, już teraz SERDECZNIE ZAPRASZAMY PRZYSZŁYCH RODZICÓW DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH.

Nowa kadra lekarska. Kadra położnych uzupełniona o nowe wykwalifikowane położne z wieloletnim doświadczeniem. Wspaniały i profesjonalny zespół lekarzy neonatologów. Tomograf i mammograf znajdujące się w wyposażeniu szpitala. Cała baza sprzętowa szpitala do dyspozycji pacjentek.

Serdecznie zapraszamy do nowego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w naszym Szpitalu.

Nowa kadra lekarska
Kadra położnych uzupełniona o nowe wykwalifikowane położne z wieloletnim doświadczeniem.
Wspaniały i profesjonalny zespół lekarzy neonatologów.
Tomograf i mammograf znajdujące się w wyposażeniu szpitala.
Cała baza sprzętowa szpitala do dyspozycji pacjentek.

ODDZIAŁ  POŁOŻNICZY

Bezbolesne porody w znieczuleniu.
Porody rodzinne.
USG 3D/4D-diagnostyka prenatalna ciąży.
Wszystko bez opłat- w ramach kontraktu z NFZ.
Wyłącznie sale dwuosobowe z łazienkami, zapewniające komfort pacjentkom.
Całodobowa opieka wykwalifikowanych specjalistów ginekologii i położnictwa,
specjalistów  neonatologii i wykwalifikowanych położnych oraz pielęgniarek neonatologicznych.
Do dyspozycji nowoczesny Oddział Neonatologiczny wyposażony w inkubatory, respiratory
oraz inny niezbędny sprzęt zapewniający noworodkowi pełne bezpieczeństwo.

ODDZIAŁ  GINEKOLOGICZNY

Wykonujemy operacje laparoskopowe przy udziale specjalistów z kliniki przy ulicy Szaserów w Warszawie.
( operacje usunięcia torbieli, usunięcia mięśniaków macicy, leczenie niepłodności i inne)
Wykonujemy zabiegi histeroskopii ( krwawienia w okresie przekwitania, zaburzenia hormonalne,
bolesne miesiączki i inne)
Wykonujemy operacje urologiczne ( nietrzymanie moczu, zaburzenia czynności pęcherza moczowego).
Wszystko bez opłat- w ramach kontraktu z NFZ.

Cały nasz personel dokłada wszelkich starań, aby pobyt na naszym Oddziale był miły i profesjonalny.

KONTAKT:  tel.: 23 691 99 37
23 691 99 41
23 691 99 00 wewn. 324
Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego: Zbigniew Pietruski

Koordynator Oddziału: lek .med. Magdalena Jarosz

Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich: piel. specjalista Małgorzata Sztubińska
Szpital dysponuje 5-cio łóżkowym oddziałem intensywnej terapii, wyposażonym w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.
Do oddziału trafiają pacjenci w ciężkim stanie zagrożenia życia wymagający ciągłego wspomagania i monitorowania funkcji życiowych i całodobowej obserwacji.
Zespół pracujący w oddziale to personel medyczny z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, dbający o komfort pacjentów.
W strukturze bloku operacyjnego szpitala funkcjonują 2 sale operacyjne i 4-ro łóżkowa sala wybudzeń , oraz sala cięć cesarskich, na których wykonywane są wszystkie możliwe rodzaje znieczuleń (w tym bezpłatne znieczulenia porodów).
Anestezjolodzy wykonują również znieczulenia do zabiegów kolonoskopii i gastroskopii w pracowni endoskopii, do tomografii komputerowej w pracowni radiologii, do kardiowersji elektrycznej w sali intensywnej opieki kardiologicznej oddziału wewnętrznego, w sali resuscytacji izby przyjęć.
Personel oddziału anestezjologii i intensywnej terapii szczególnie dba o wyeliminowanie bólu podczas hospitalizacji u wszystkich pacjentów placówki, zgodnie z dewizą Certyfikatu Szpital bez Bólu, którym Polskie Towarzystwo Badania Bólu uhonorowało Nasz Szpital w 2013 r.

Telefony kontaktowe:
Koordynator 23 691 99 69
Pokój lekarski 23 691 99 18
Konsola pielęgniarska 23 691 99 35

Oddział Neonatologii

tel.: 23 691-99-40

II Oddział Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym

tel.: 23 691-99-47

Oddział Pediatrii

tel.: 23 691-99-23

Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

tel.: 23 691-99-52

KIEROWNIK BLOKU: lek. med. Magdalena Jarosz

Pielęgniarka Koordynująca: Greta Kierzkowska

Blok Operacyjny składa się z trzech nowoczesnych , klimatyzowanych sal operacyjnych, 4 łóżkowej sali wybudzeń, śluz dla personelu i pacjentów oraz pomieszczeń pomocniczych i socjalnych. Każda z sal posiada myjnię dla operatorów oraz pomieszczenie przygotowawcze dla pacjenta.
Na sali wybudzeniowej, wyposażonej w aparaturę monitorującą, pozostają pacjenci w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Podczas pobytu na sali wybudzeniowej pacjent jest monitorowany i obserwowany do momentu kiedy jego funkcje życiowe pozwalają powrócić na oddział macierzysty.

Sale operacyjne wyposażone są w specjalistyczną, nowoczesną aparaturę medyczną, min.:

 • aparaty do znieczulenia
 • nowoczesne, wielopozycyjne, przezierne dla promieniowania Rtg , stoły operacyjne
 • bezcieniowe lampy operacyjne z satelitami
 • wysokiej klasy diatermie chirurgiczne przystosowane również do koagulowania tkanek w osłonie argonowej, z możliwością podłączenia BiClampa oraz urządzeń typu ligaSure
 • nóż wodny umożliwiający precyzyjne cięcie tkanek, bez ich nadmiernego uszkadzania
 • artroskop, laparoskop, histeroskop
 • dermatom,
 • mobilny aparat Rtg z ramieniem „C”
 • aparat do kriochirurgii
 • kruroskop do endoskopowej chirurgii perforatorów
 • zestawy narzędziowe do wykonywania operacji z szerokiego zakresu medycyny

Wykonujemy operacje z zakresu:

1.Chirurgii
-operacje laparoskopowe,
-operacje tarczycy, pęcherzyka żółciowego, przepuklin, żylaków kończyn dolnych i odbytu

2.Chirurgii onkologicznej

3.Ortopedii i traumatologii
– endoprotezoplastyka biodra i kolana,
– artroskopia stawu kolanowego,
– operacje rekonstrukcyjne ścięgien i więzadeł ,
– korekcje wrodzonych i nabytych wad i deformacji kończyn (np. korekcja koślawości paluchów koślawych  – czyli tzw. halluxów,)
– wycięcie łagodnych guzów, cyst, torbieli i ganglionów z układu szkieletowego,
– operacje z zakresu traumatologii ( po urazach )

4.Ginekologii
Praca odbywa się w systemie 24-godzinnym. Personel Bloku Operacyjnego składa się z wykwalifikowanej kadry, stale podnoszącej swoje kompetencje oraz dbającej o bezpieczeństwo pacjenta, jego komfort i dobre samopoczucie . Staramy się stworzyć miłą i ciepłą atmosferę, rozumiejąc doskonale stres towarzyszący każdemu operowanemu pacjentowi.

Telefony Kontaktowe:
tel.: 23 691 99 36 ;
tel. kom.: 885 505 445