Blog

Porody operacyjne drogą pochwową (porody zabiegowe)

WSKAZANIA DO ZAKOŃCZENIA PORODU ZABIEGIEM KLESZCZOWYM

W związku z niedoinformowaniem a wręcz brakiem podstawowej wiedzy w zakresie tzw. porodów zabiegowych pragnę w krótkiej formie przytoczyć naszym pacjentom ale też niektórym redaktorom lokalnych gazet informacje z tego zakresu. Poniżej stanowisko lekarzy naszego oddziału położniczo- ginekologicznego zgodne ze standardami polskimi i stanowiskiem światowych ekspertów w tym zakresie.

Dr n. med. Robert Gajda
Dyrektor
Szpitala Powiatowego Gajda-Med

Częstość porodów operacyjnych drogami natury waha się od 8 do 16%.  W praktyce [położniczej stosowana jest jedna z dwóch metod, tj. kleszcze położnicze lub wyciągacz próżniowy. Częstość wykonywania poszczególnych operacji zmienia się między ośrodkami oraz przyjętej techniki stosowania porodu. Obie metody są rekomendowane zarówno przez europejskie jak i amerykańskie towarzystwa położnicze.

Operacje za pomocą wyciągacza próżniowego i kleszczowa mają na celu skrócenie II okresu porodu i tym samym przyspieszenie ukończenia go w szczególnych sytuacjach położniczych. Istnieje szereg badań, w których porównywano te operacje.

Kleszcze położnicze są narzędziem zaprojektowanym, aby umożliwić poród główki dziecka z wykorzystaniem działania trakcyjnego. Celem zabiegu kleszczowego jest wzmożenie lub zastąpienie siły fizjologicznej wywołanej przez skurcze macicy poprzez trakcję.

Wiele instytucji opiniotwórczych, takich jak The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), komitet FIGO ds. standaryzacji w Medycynie Perinatalnej różne agendy WHO, publikuje wskazania i zasady postępowania w odniesieniu do operacji wykonywanych drogą pochwową, modyfikując je, aby były jak najbardziej bezpieczne dla płodu i rodzącej

WSKAZANIA DO ZAKOŃCZENIA PORODU ZABIEGIEM KLESZCZOWYM POKRYWAJĄ SIĘ ZE WSKAZANIAMI DO ZAŁOŻENIA WYCIĄGACZA PRÓŻNIOWEGO. Żadne ze wskazań nie jest jednak bezwzględne. Jeśli występuje niebezpieczeństwo dla matki lub płodu, które można wyeliminować lub zmniejszyć przez wspomagane zakończenie porodu, to taka sytuacja jest wskazaniem do zabiegu kleszczowego. W przypadku ostrych objawów zagrożenia płodu wymagających natychmiastowego ukończenia porodu preferuje się operację kleszczową lub ciecie cesarskie.

Doskonała umiejętność badania położniczego oraz olbrzymie doświadczenie lekarza w sposób znamienny wpływają na wczesne rozpoznanie trudności.

W sytuacji, gdy istnieją wskazania do ukończenia porodu operacyjnie drogą pochwową, należy podjąć decyzję, jaką operację powinniśmy wybrać. Podstawą decyzji jest ocena sytuacji położniczej, której powinien dokonać najbardziej doświadczony operator. Obydwa sposoby postępowania mają bardzo podobne wskazania, a warunki do ich przeprowadzenia różnią się nieznacznie. Kiedy spodziewamy się trudnej trakcji wymagającej większej siły oraz dokonania pewnych rotacji, korzystniejszy jest wybór operacji kleszczowej.. Operacja z użyciem wyciągacza próżniowego, chociaż dominuje w chwili obecnej w połóżnictwie, to jednak częściej kończy się niepowodzeniem, koniecznością założenia kleszczy lub wykonania cięcia cesarskiego.

Często powikłania związane z operacyjnym ukończeniem porodu drogami natury porównuje się z cięciem cesarskim, które jest alternatywą dla tych operacji. Powikłania po c.c. trwają zwykle dłużej niż po porodach operacyjnych drogą pochwową. Dotyczy to szczególnie zakażenia oraz zaburzeń zakrzepowych.

 

Z Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

Szpitala Powiatowego Gajda-Med

 

Piśmiennictwo:

Operacje w położnictwie, red. G.H. Bręborowicz, R. Poręba, PZWL, WARSZAWA 2014

29/04/2018 aktualności
Jeden Komentarz
  1. Kazik z ul. Świetokrzyskiej 29/04/2018 at 19:45 Odpowiedz

    Może by tak dać do przeczytania p redaktor z tygodnika pułtuskiego. Może też warto by się zastanowić czy TP nie przekroczył ( moim zdaniem na pewno przekroczył) nie tylko granic prawa ale tez jakichkolwiek zasady etyki dziennikarskiej. Na Pana miejscu Panie Doktorze RG nie odpuścił bym sprawy – to na 100% wygrana sprawa w sądzie

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.