Blog

SENSO – LOGO i LOGOTERAPIA

W budynku przychodni GAJDA – MED, przy ulicy 3 Maja 5 (PARTER) od 1 lipca zapraszamy do nowych gabinetów terapeutycznych:
Gabinet terapeutyczny SENSO-LOGO Małgorzata Chimkowska i LogoTerapia Marlena Uchrońska. Zespół wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się terapią logopedyczną, neurologopedyczną i pedagogiczną:

 • diagnozą i terapią logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • profilaktyką logopedyczną,
 • usuwaniem wad wymowy,
 • usprawnieniem narządów artykulacyjnych,
 • nauczaniem mowy (mówienie i rozumienie) w w wypadku jej utraty lub braku – osoby dorosłej po przebytym wylewie, udarze, wypadkach komunikacyjnych (afazja),
 • niepłynnością mowy,
 • terapią dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych (Autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Downa, FAS, mózgowe porażenie dziecięce, dzieci niedosłyszące),
 • terapią pedagogiczną z elementami integracji sensorycznej SI oraz Zmysłoplastyki;
 • terapią ręki i treningiem grafomotorycznym;
 • prowadzeniem zajęć kompensacyjno- korekcyjnych;
 • wczesną nauką czytania;
 • prowadzeniem zajęć dla dzieci przygotowujących do nauki w szkole.

Oprócz terapii indywidualnej prowadzone są także grupowe zajęcia rozwoju umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży.

Biuro Prasowe Gajda-Med.

13/07/2019 aktualności

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.