Blog

Szpital Powiatowy Gajda-Med zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu narażenia przez rodziców dzieci na utratę zdrowia lub życia……

Czytelnicy lokalnej prasy przyzwyczaili się już do publikacji skarg niezadowolonych pacjentów na lekarzy lub szpital.

,,Przykro nam, że niejednokrotnie musimy się tłumaczyć z rzeczy niezawinionych i wynikających z niewiedzy pacjentów lub z nieuzasadnionych  roszczeń ich rodzin. Bardzo często przyjmujemy pacjentów skrajnie zaniedbanych nie tylko pod względem higienicznym, ale także leczniczym. Z powodu nie podawania im w domu zleconych leków następuje ponowne zaostrzenie objawów chorobowych i pacjent wraca do Szpitala” mówi Dyrektor Zarządzający – Małgorzata Tuszyńska, ,W trosce o zdrowie pacjentów przypadki zaniedbań ze strony najbliższych będziemy zgłaszać nie tylko do Opieki Społecznej, ale również do Prokuratury. W dniu 31.01.2017 r. powiadomiliśmy Prokuraturę Rejonowa w Pułtusku o fakcie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dzieci, które zostały zabrane wbrew zaleceniom lekarza z oddziału dziecięcego przez rodziców” – kontynuuje Dyrektor Zarządzający.

Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się Prokuratura  prowadzi w tej sprawie dochodzenie… O jej wynikach będziemy Państwa informować..

15/02/2017 aktualności