Blog

Tomograf w szpitalu już działa

Dzięki determinacji kierownictwa spółki Szpital Powiatowy Gajda – Med sp. z o.o., dokonano bardzo kosztownej naprawy tomografu komputerowego. Sprzętu niezbędnego w planowej diagnostyce pacjentów oraz szybkiego rozpoznania chorób i dolegliwości np. w stanach zagrożenia życia. Jest jednym z podstawowych badań w onkologii.

Tomografia komputerowa jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym i krótkotrwałym. Do zobrazowania wnętrza organizmu, wykorzystuje promieniowanie jonizujące, warstwa po warstwie analizuje wszystkie struktury w ludzkim ciele.
Tomograf komputerowy 64 rzędowy jest już w pełni sprawny a fachowa kadra medyczna przeprowadza badania na jednym z najlepszych sprzętów tego typu w Polsce. W czasie jednego obrotu wokół pacjenta generuje 64 obrazy przekrojowe (osiowe).

Zastosowanie wielu rzędów detektorów pozwala znacząco skrócić czas badania, natomiast uzyskane dane cechują się wysoką rozdzielczością przestrzenną, a więc zdolnością do rozróżniania bardzo drobnych szczegółów. Skrócenie czasu badania umożliwia natomiast kilkukrotne skanowanie badanego obszaru w bardzo krótkich odstępach czasowych. Pozwala to na dokonywanie badań dynamicznych.

Biuro prasowe Grupy Gajda – Med.
01/06/2019 aktualności, Szpital

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.