Blog

W dwa weekendy udzielono pomocy 260 pacjentom

W ramach Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej Szpital Powiatowy Gajda – Med, tylko w ostatnie dwa weekendy przyjął około 260 pacjentów, którzy wymagali pomocy lekarza szpitalnego lub pielęgniarki. Byli to gównie pacjenci z: Makowa Mazowieckiego, Gminy Wyszków, Gminy Serock, Gminy Nasielsk, powiatu pułtuskiego oraz Warszawy.

Przypominamy również, że Szpital Powiatowy Gajda – Med, nie posiada Szpitalnego Oddziału Ratunkowego tzw. SOR-u, czyli wyodrębnionej komórki organizacyjnej szpitala, w której personel medyczny udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (nie jest tym pogorszenie stanu zdrowia) lub życia – najlepiej wówczas wezwać pogotowie ratunkowe.

Natomiast w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ), każdy ubezpieczony pacjent uzyska pomoc w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, która jest udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz dni wolne od pracy.

Przypominamy, że z pomocy lekarzy i pielęgniarki w ramach NiŚOZ można skorzystać w razie:

 • zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
 • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (około 39 stopni C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
 • bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych;
 • bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych;
 • biegunek lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
 • zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu;
 • nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wówczas należy wezwać pogotowie ratunkowe);
 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:

 • wizyty konkretnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
 • recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia;
 • skierowania do specjalisty.

Biuro Prasowe Gajda – Med

02/07/2019 aktualności, Szpital

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.