Blog

Zakład Opiekuńczo–Leczniczy (ZOL) finansowany w pełni ze środków publicznych

Od 1 lipca br. w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med uruchomiony został Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL) finansowany w pełni ze środków publicznych.

Szpital otrzymał kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia na 14 miejsc. Jak mówi dyrektor dr n. med. Robert Gajda to ogromy sukces. “W przeciągu niespełna 2 lat funkcjonowania nowej spółki to drugi, obok geriatrii, oddział o który rozszerzony został kontrakt z NFZ. Wydaje się, że odwrócony został zły trend notorycznego zmniejszania kontraktów jaki obserwowaliśmy w kilku ostatnich latach funkcjonowania starej spółki.”

Zakład przyjmuje osoby przewlekle chore, o upośledzonej sprawności, a także wymagające całodobowej opieki.

W zakładzie pacjenci otrzymają całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące pielęgnację, leczenie i rehabilitację. Opiekować się nimi będzie wysoko wyspecjalizowana kadra w tym: lekarze, pielęgniarki, opiekunowie, rehabilitanci, psycholodzy i terapeuci.

W ZOL w Szpitalu Powiatowym w Pułtusku mogą przebywać również pacjenci komercyjni, którzy za swój pobyt płacą we własnym zakresie.

04/07/2017 aktualności