Cennik

Szanowni Pacjenci,
W związku ze zmianą cennika badań wykonywanych przez laboratorium obsługujące Grupę Gajda-Med jesteśmy zmuszeni skorygować ceny badań.
Zmiana cen jest od nas całkowicie niezależna i wg laboratorium adekwatna do ponoszonych przez nich kosztów.

Dyrektor d/s Medycznych
Jan Sadowski