Fundacja „Zdrowy Styl Życia”

Jesteśmy organizacją prospołeczną, apolityczna, niezależną i nie nastawioną na zysk.
Misją fundacji jest wspieranie, rozwój i promocja wszelkich form kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem osób szczególnej troski.
Nasze działania ukierunkowane są na promowanie zdrowego odżywiania, upowszechniania terapii ruchowej i terapii uzależnień. Fundacja sponsoruje badania medyczne w odniesieniu do sportu i jego wpływu na zdrowie, a także funduje stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, szczególnie uzdolnionych.
Realizacja celów Fundacji jest możliwa dzięki wsparciu wielu życzliwych osób, zaangażowaniu wolontariuszy jak również wsparciu finansowemu Firm rozumiejących potrzeby innych i podzielających misje i cele naszej Fundacji.

Prezes Fundacji „Zdrowy Styl Życia”Beata Olszewska – Marra

Misja i cele

Misja:

„Wspieranie, rozwój i promocja wszelkich form kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem osób szczególnej troski”

Cele:

  • Propagowanie terapii ruchem
  • Promowanie zdrowego odżywiania
  • Promocja badan profilaktycznych
  • Promocja terapii uzależnień
  • Propagowanie rozwoju edukacji zdrowotnej,sportowej w szkołach
  • Organizowanie i sponsorowanie zawodów sportowych
  • Sponsorowanie badan lekarskich dla sportowców oraz osób szczególnej troski
  • Fundowanie stypendiów sportowych zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich
  • Sponsorowanie badań naukowych mających na celu określenie wpływu wszelkich form aktywności sportowej na zdrowie zarówno w wymiarze amatorskim jak i zawodowym

Każda złotówka przekazana na konto Fundacji „Zdrowy Styl Życia” zostanie wydana zgodnie z zapisami Statusu Fundacji.
Pomagając nam pomagasz sobie, bo Ty i Twoja rodzina możecie korzystać z pełnego zakresu działań Fundacji jak i efektów badań naukowych przez nią prowadzonych.

Liczymy na Państwa wielkoduszność, wsparcie i pomoc!

Projekty

Naukowo-medyczne cele Fundacji „Zdrowy Styl Życia” są realizowane poprzez Centrum Kardiologii Sportowej oraz Poradnie Medycyny Sportowej i Kardiologiczna działające przy Centrum Medycznym Gajda-Med w Pułtusku.
Centrum Kardiologii Sportowej  powstało z inicjatywy dr n. med. Roberta Gajdy – specjalisty z dziedziny kardiologii i medycyny sportowej, który jest wielkim entuzjastą sportu i sam czynnie uprawia wiele jego dyscyplin.
Potrzeba stworzenia Centrum wynikała m. in. z licznych kardiologicznych dolegliwości towarzyszących sportowcom, których nie tylko częstotliwość ale i złożoność przekraczała możliwości diagnostyczne lekarzy sportowych, czy kardiologów z osobna. Nie bez znaczenia były tu własne doświadczenia inicjatora, jego znajomości fizjologii i psychologii sportu poparte zdobyta wiedza w trakcie specjalizacji.
W Centrum Kardiologii Sportowej prowadzone jest szerokie spektrum badań sportowców z użyciem najwyższej klasy sprzętu diagnostycznego, które wspierają rozwój wielu talentów i karier sportowych.
Cele Fundacji związane z promowaniem zdrowego trybu życia realizowane są poprzez Klub Rekreacyjno-Sportowy „Zdrowy Styl Życia”.
W Klubie działa sekcja zdrowego odżywiania, prowadzona przez wysokiej klasy dietetyka, który profesjonalnie doradza w procesie zdrowego odżywiania i odchudzania.
Klub od wielu lat prowadzi zajęcia sportowe, był wielokrotnie organizatorem imprez sportowych i rekreacyjnych, w których uczestniczą dzieci, młodzie i dorośli.
Klub posiada sekcje terapii ruchem, w której profesjonalni instruktorzy prowadza zajęcia w podsekcjach:

 • biegowej
 • pływackiej
 • rowerowej
 • fitness
 • tanecznej
 • nordic walking
 • jazdy konnej
 • kulturystycznej i wielu innych

Komisji Etyki d/s badań naukowych w zakresie medycyny

Cel prac Komisji Etyki d/s badań naukowych w zakresie medycyny
Komisja Etyki d/s badań naukowych w zakresie medycyny przy Fundacji „Zdrowy Styl Życia” działa od 2009 roku. Komisja działa na rzecz zabezpieczenia dobra osób badanych wspierając wysiłki badaczy z instytucji naukowych oraz działających na polskim rynku firm, organizacji rządowych i pozarządowych. Cel ten realizowany jest poprzez opiniowanie, pod względem etyki, badań z udziałem ludzi jako osób badanych.

Skład Komisji Etyki d/s badań naukowych w zakresie medycyny
Komisja działa od 2009 lat, w jej skład wchodzą wybitni specjaliści ze znaczącym dorobkiem naukowym w skali światowej, również pod względem etyki zawodowej. Komisja opracowała procedury oceny projektów badawczych i biznesowych, zgodne ze standardami światowymi, które zostały zweryfikowane w trakcie działalności dla potrzeb polskich odbiorców. Komisja działa na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji „Zdrowy Styl Życia” z 2013 r., dotychczas wydała ok. 20 pozytywnych opinii.

 • Przewodniczący prof. dr hab. Jerzy Gąsowski
 • Zastępca przewodniczącego lek. med. Maria Kowalska-Dyszlewska

Kto może korzystać z usług komisji?
Komisja opiniuje zarówno badania naukowe, jak i wszelkie badania biznesowe w dziedzinie medycyny (w tym również badania retrospektywne, sondaże rynku prowadzone w formie wywiadów, ankiet i kwestionariuszy) finansowane z publicznych środków na naukę w Polsce ( badania statutowe, badania własne, itp.), programów Komisji Europejskiej oraz fundacji, firm i sponsorów prywatnych oraz własnych środków badacza. Z usługi opiniowania mogą korzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą i społeczną, organy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe, także instytucje naukowe.

Korzyści dla odbiorców opinii
Pozyskując opinię Komisji dotyczącą projektów badawczych uzyskujecie Państwo następujące korzyści:

 • pewność, że prowadzone przez Państwa sondaże i badania nie budzą etycznych dylematów, dzięki pozytywnej opinii unikniecie Państwo zagrożenia wejścia w kolizję z prawem z powodu np. negatywnych konsekwencji badania wnoszonych przez jego uczestnika
 • pozyskiwanie nowych odbiorców dzięki pozytywnej opinii Komisji uwiarygodniającej rzetelność wykonanych badań
 • możliwość powoływania się na pozytywną opinię Komisji przy promocji produktu/badania i ubieganiu się o stopnie i tytuły naukowe
 • kreowanie wizerunku firmy dbającej o interes i dobro osób badanych

Dane kontaktowe:
adres: 06-100 Pułtusk, ul. Piotra Skargi 23/29
telefon: 690451220
mail: fundacja@gajdamed.pl

Kontakt

ADRES:

06-100 Pułtusk, ul. Piotra Skargi 23/29


DANE:

      KRS: 0000443694

      NIP: 5681616293

      REGON: 146453369

      KONTO: Bank Polska Kasa Opieki S.A.

      nr 58 1240 5309 1111 0010 4896 5151

ZADZWOŃ:

      telefon: 23 6921370

NAPISZ:

      mail: fundacja@gajdamed.pl

Filmy