Jak wybrać lekarza rodzinnego?

Grupa Gajda-MedJak wybrać lekarza rodzinnego?

W razie trudności zdrowotnych będąc w Polsce mamy kilka możliwości zasięgnięcia pomocy. Kiedy jednak udać się do lekarza? Kiedy powinniśmy dzwonić na pogotowie? Jakie rodzaje świadczeń zdrowotnych przysługują nam za darmo?

W Polsce mamy do czynienia z tzw. powszechnym system zdrowotnym, a w jego zakresie każdemu przysługuje prawo do podstawowej opieki zdrowotnej.

Czym jest podstawowa opieka zdrowotna?

W zakres podstawowej opieki zdrowotnej wchodzą liczne świadczenia medyczne – zarówno profilaktyczne, diagnostyczne, jak i lecznicze. O owe świadczenia medyczne ubiegać możemy się w regionalnych lub wybranych przez siebie przychodniach.

Jak wybrać?

Każdy, komu przysługuje świadczenie medyczne w publicznej służbie zdrowia, może wybrać swojego lekarza, pielęgniarkę, a także położną. Wybór jest ograniczony do tych specjalistów, którzy zawierają się w ubezpieczeniu zdrowotnym pacjenta. Lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka, czy też położna może być zmieniona bezpłatnie jedynie dwa razy do roku. Każda kolejna zmiany osoby, u której poddajemy się leczeniu, kosztować będzie 80 zł. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, czy zmiany lekarza z przyczyn niezależnych od pacjenta opłata nie jest potrącana.

Jak wypełnić deklarację?

Dokonanie wyboru lekarz, pielęgniarki, czy też położnej odbywa się poprzez wypełnienie stosownej deklaracji, którą otrzymać można w każdej przychodni. W ramach publicznej opieki zdrowotnej wybierać można jedynie te przychodnie, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ze szczegółami dotyczącymi wypełnienia formularza można zapoznać się na oficjalne stronie polskiego NFZ-u.

W ramach wypełnienia deklaracji pacjent jest proszony o podanie swoich danych osobistych, jak:

  • imię i nazwisko,
  • nazwisko rodowe,
  • data urodzenia,
  • płeć pacjenta,
  • oraz jego numer PESEL.

Gdy pacjentem jest osoba ucząca się w formularzu musi wypełnić również swój adres zamieszkania, miejsce nauki i numer telefonu.

Oprócz danych osobistych w deklaracji, pacjent proszony jest o udzielenie informacji, który raz w danym roku zmienia lekarza oraz jaki jest kod wojewódzki oddziału NFZ, z którego pobiera świadczenie ubezpieczeniowe. Do wypełnienia pozostaje również miejsce w którym będą świadczone owe świadczenia medyczny – jego pełny adres – a także imię i nazwisko wybranego lekarza, pielęgniarki i położnej.

Zakres opieki

Lekarz świadczący usługi podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązany jest do planowania oraz realizacji opieki nad pacjentem – zarówno w ambulatorium, jak i domu. Lekarz koordynuje również udzielane pacjentowi świadczenia zdrowotne. Jego działania przewidują współpracę pomiędzy innymi świadczeniodawcami – pielęgniarki, pielęgniarki środowiskowej, położnej – zapewniające realizację zdrowotnych potrzeb pacjenta.

Pielęgniarka zobowiązana jest do wykonywania świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, leczniczych i diagnostycznych, a także do promocji zdrowia i profilaktyki przeciw chorobom.

Położna przeprowadza wywiad środowiskowy i monitoruje ciąże.