staże podyplomowe

Grupa Gajda-MedStaże podyplomowe

Staż lekarza dentysty obejmuje staż  w dziedzinie stomatologii (z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej i stomatologii dziecięcej, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej) oraz medycyny ratunkowej.

Staż lekarza dentysty trwa – 12 miesięcy, a sam program stażu jest realizowany na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.

Zaliczenie stażu podyplomowego stanowi warunki uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty.