Nagrody i wyróżnienia

NAGRODA SPECJALNA za wprowadzenie innowacyjnego w skali kraju systemu zarządzania szpitalem powiatowym

oraz wybitne osiągnięcia menadżerskie w mazowieckiej służbie zdrowia.

W dniu 1 marca 2019 roku, podczas Uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie, dr n. med. Robert Gajda odebrał Nagrodę Specjalną przyznaną przez Kapitułę Nagród Polskiego Klubu Biznesu za wprowadzenie innowacyjnego w skali kraju systemu zarządzania szpitalem powiatowym oraz szczególne osiągnięcia w rozwoju służby zdrowia w powiecie pułtuskim.

nagroda-1Międzynarodowe wyróżnienie dla Centrum Medycznego Gajda-Med na Konwencji Best Quality Leadership Award w Las Vegas

Nagroda specjalna „Firma 25-lecia Wolności RP” przyznana decyzją Rady Programowej Narodowego Programu Promocji „Polska Przedsiębiorczość” i Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług dla Centrum Medycznego Gajda-Med

Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla dr. Roberta Gajdy – 12 lipca 2014

„Best Clinic” wyróżnienie dla Centrum Medycznego Gajda-Med na Szczycie Liderów Zdrowia i Aktywnej Turystyki w Stresie, we Włoszech w dniach 01-04.07.2014

Centrum Medyczne Gajda-Med zajęło pierwsze miejsce w kategorii „Lider w ochronie zdrowia”

Strona Internetowa www.gajdamed.pl wygrała w kategorii witryn internetowych

dr n. med. Robert Gajda został wyróżniony dyplomem w kategorii „Medyczna Osobowość Roku”

Certyfikaty uczestnictwa personelu Centrum Medycznego Gajda-Med w seminarium edukacyjnym „Miażdżyca tętnic kończyn dolnych”

„Heros Polskiej Gospodarki”

nagroda dla Centrum Medycznego Gajda-Med oraz Dyrektora dr. n. med. Roberta Gajdy za stworzenie na Mazowszu nowoczesnej sieci przychodni medycznych świadczących najwyższej jakości usługi oraz osobiste zaangażowanie w tworzenie pozytywnego wizerunku prywatnej służby zdrowia. (styczeń 2014)

Gratulacje od Prezydenta
Bronisława Komorowskiego


Gratulacje od Premiera Donalda Tuska


Gratulacje od Prezesa
Polskiego Klubu Biznesu
Ryszarda Konwerskiego

Jednym z największych sukcesów firmy jest zespół naszych pracowników. To właśnie oni realizują najważniejszy cel firmy jakim jest dostarczenie usług medycznych o najwyższym poziomie jakości. W ramach ciągłego doskonalenia zawodowego nasi pracownicy uczestniczą w licznych kursach i szkoleniach w tym również współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł „VIP Biznesu 2013”

Wyróżnienie przyznane Dyrektorowi Centrum Medycznego Gajda-Med dr. n. med. Robertowi Gajdzie za stworzenie biznesu w oparciu o najwyższe standardy, a także działania na rzecz ich promocji na rodzimym rynku.

– Tytuł „MAZOWIECKA FIRMA DZIESIĘCIOLECIA” –  w kategorii MEDYCYNA w Konkursie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika
Wyróżnienie wręczone na Wielkiej Gali „Polskiej Przedsiębiorczości 2012”

– I Nagroda w kategorii Niepubliczne Zakłady Lecznictwa Otwartego w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym  PERŁY MEDYCYNY 2011

– I Miejsce w kategorii Niepubliczne Zakłady Lecznictwa Otwartego w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym  PERŁY MEDYCYNY 2010

– Tytuł „MAZOWIECKA FIRMA ROKU 2009” – I Miejsce w kategorii MEDYCYNA w Konkursie Mazowiecka Firma Roku pod honorowym patronatem Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego

– II Miejsce w kategorii PORADNIE SPECJALISTYCZNE w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym  PERŁY MEDYCYNY 2008

Dowodem wysokiej jakości świadczonych usług jest wdrożony w 2005 roku system ISO 9001:2000, a następnie w roku 2010 pozytywny wynik audytu do systemu ISO 9001:2009 jako kontynuacja.

2017 – Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla Roberta Gajdy za rozwój pułtuskiej służby zdrowia.

Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla Roberta Gajdy za rozwój pułtuskiej służby zdrowia

W dniu 24 kwietnia 2017 roku, podczas Uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie, dr n. med. Robert Gajda odebrał po raz drugi Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu, tym razem za „Szczególne osiągnięcia w rozwoju służby zdrowia w Powiecie Pułtuskim”. Wcześniej, w 2014 roku, Kapituła Medalu przyznała doktorowi Robertowi Gajdzie Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu za osiągnięcia menadżerskie w dziedzinie ochrony zdrowia. W ten sposób zauważona i doceniona została Jego praca i zaangażowanie w prowadzenie Grupy Gajda-Med oraz wysiłek włożony we współtworzenie oraz doskonałe zarządzanie spółką Szpital Powiatowy Gajda-Med w Pułtusku.
Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o. powstał w kwietniu 2015 roku w wyniku konsolidacji podmiotów leczniczych i współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia powiatu pułtuskiego. To pionierski projekt na dużą, bo krajową skalę. Po wielu latach niestabilności finansowej, realnego zagrożenia upadłością, zawirowań personalnych, zmian formy prawnej i własnościowej od 1 sierpnia 2015 roku Szpital w Pułtusku pod szyldem Gajda-Med funkcjonuje stabilnie, świadcząc profesjonalne usługi medyczne dla lokalnej społeczności. Dobre zarządzanie spowodowało, że ze szpitala przeznaczonego do „pewnego zamknięcia”, stał się najbardziej stabilnym i bezpiecznym w rejonie. Dzisiaj szpital się nie zadłuża, a pensje i wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.
Doktor Robert Gajda nagrodę odebrał z rąk Prezesa Fundacji Akademii Polskiego Sukcesu dr. Franciszka Gaika. W uroczystości udział wzięli laureaci, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, ludzie kultury, sztuki i mediów m. in. minister w Rządzie Beaty Szydło – Henryk Kowalczyk, Starosta Pułtuski – Jan Zalewski, Burmistrz Pułtuska – Krzysztof Nuszkiewicz  oraz pracownicy Grupy Gajda-Med.
To kolejna nagroda będąca powodem do dumy, a jednocześnie potwierdzeniem, że nasze starania, aby dostarczać najwyższą jakość usługi medyczne, zaspokajając potrzeby najbardziej wymagających Pacjentów, są zauważane i doceniane. W minionych latach wielokrotnie doceniano osiągnięcia biznesowe dr. n. med. Roberta Gajdy oraz wysoki standard usług świadczonych przez Grupę Gajda-Med, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Wszystkie one są dla nas zachętą i mobilizacją do dalszej ciężkiej pracy.