Opieka w POZ zasady

Podstawowa Opieka Zdrowotna informacje ogólne

Podstawowa opieka zdrowotna w poradni POZ oraz w nocy i w święta – informacje ogólne

Wszystkie osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym mają prawo do bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej, która świadczona jest w dni robocze w godzinach od 08:00 do 18:00. To wtedy właśnie pacjent może przyjść do swojego lekarza na badanie, po poradę, recepty, zaświadczenia, skierowania do specjalistów lub na badania diagnostyczne, a także na zastrzyk bądź zmianę opatrunku do gabinetu zabiegowego.

W ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradni POZ oferujemy:

  • opiekę lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki środowiskowej i położnej

W zakresie usług medycznych znajdują się:

  • porady lekarskie
  • wizyty lekarskie w domu pacjenta
  • badania diagnostyczne
  • badania laboratoryjne
  • RTG, EKG, USG
  • opieka pielęgniarki środowiskowej obejmująca zabiegi pielęgnacyjne, zabiegi usprawniające, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi do badań w domu pacjenta
  • transport sanitarny pacjenta

Pacjentom, którzy złożyli w naszej poradni deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniamy dostęp do kompleksowej opieki specjalistycznej, ambulatoryjnej i szpitalnej.

W pozostałym czasie w sytuacjach uzasadnionych medycznie – tzn. kiedy ze względów medycznych nie można poczekać do chwili otwarcia  przychodni POZ, pacjent może zwrócić się:

  • w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pod warunkiem, że nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia – do placówek, które na mocy umowy z NFZ świadczą nocną i świąteczną opiekę zdrowotną
  • w stanach nagłych, bezpośrednio zagrażających życiu – do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR)lub Pogotowia Ratunkowego.