specjalizacje

Grupa Gajda-MedSpecjalizacje

Jesteśmy uprawnieni do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie Medycyny Rodzinnej – zapraszamy lekarzy z całej Polski.

Kontakt: tel. 23 6921370; kom. 600875597
mail: gajda@gajdamed.pl
lub osobiście w siedzibie firmy

Centrum Medyczne Gajda-Med posiada, jedną z największych w Polsce, bazę pacjentów zadeklarowanych do Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Aktualnie obsługujemy ponad 40tys. pacjentów. Posiadamy 16 filii i w każdej jest jeden lub kilku lekarzy posiadających specjalizację z Medycyny Rodzinnej.

Jednostka posiada akredytację do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie poradni lekarza rodzinnego. Ponadto posiada olbrzymi zakres poradni specjalistycznych, konsultacyjnych i szereg pracowni diagnostycznych takich jak: pracownia Ekg, Rtg, Echo serca, pracownia USG i inne.

Specjalizacja każdego lekarza jest ściśle zaplanowana i uzgodniona z dyrekcją CM Gajda-Med, tak aby zapewnić lekarzom specjalizującym się pracę z lekarzami ze specjalizacją  z zakresu Medycyny Rodzinnej. Systematycznie prowadzone są  seminaria i wykłady oraz zaliczenia zarówno indywidualne jak i zbiorowe. Cząstkowe egzaminy przeprowadzane są w formie testów ustnych i multimedialnych.

Staże kierunkowe w zakresie Medycyny Rodzinnej prowadzimy od 2008. W stażach uczestniczyło dotychczas 36 lekarzy.

Akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie Medycyny Rodzinnej uzyskaliśmy w roku 2010, od tego czasu specjalizację rozpoczęło 18 osób.

Kierownicy specjalizacji mają na swoim koncie prowadzenie specjalizacyjne również w innych komórkach organizacyjnych, tj. przed podjęciem pracy w Centrum Medycznym Gajda-Med. Pod ich kierownictwem specjalizacje zakończyło w sumie  około 45 lekarzy.

W Centrum Medycznym Gajda-Med wykonywane są wszystkie świadczenia zdrowotne umożliwiające zrealizowanie programu specjalizacji. Lekarze rodzinni realizują wizyty w poradni i w domu, zbiegi i procedury przewidziane programem specjalistycznym. Baza Centrum pozwala na wykonywanie badań diagnostycznych od EKG i pełnego zakresu  badań laboratoryjnych, do badań USG oraz szeregu badań wykraczających poza ramy specjalizacji.

Dołącz do zgranego zespołu profesjonalistów!