Blog

Inwestycja samorządu województwa mazowieckiego

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 578 172 121 zł, w tym 493 442 397 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1)  wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2)  5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego.
W szczególności:

  • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
  • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
  • zakup urządzeń do dezynfekcji;
  • zakup środków do dezynfekcji;
  • zakup środków ochrony indywidualnej;
  • zakup leków, szczepionek, testów;
  • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
  • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Lista zakupionego sprzętu

Wykaz sprzętu otrzymanego od Marszałka

REZONANS MAGNETYCZNY SIEMENS Magnetom ALTEA
TOMOGRAF KOMPUTEROWY TYP TSX-303B/5K
AMBULANS TYPU C VOLKSWAGEN CRAFTER
APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO Drager Altan
APARAT DO CIĄGŁEGO LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO
RESPIRATORY STACJONARNE
KARDIOMONIOTORY OIT Drager Vista 120
APARAT USG 2 x Philips affiniti 30 I Philips lumify
APARATY USG wysokospecjalistyczny EPIQ
DEFIBRYLATOR DWYFAZOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ STYMULACJI I KARDIOWERSJI Philips Efficia DFM100
APARAT RTG CYFROWY SAMSUNG GM85 Z WYPOSAŻENIEM
APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TLENOTERAPII DONOSOWEJ AIRVO 2
POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA PERFUSOR COMPACT PLUS
SSAKI ELEKTRYCZNE Medela Basic
APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLENOWEJ HUMID – BH WRAZ Z AKCESORIAMI
KANIULE DO APARATÓW HIFENT

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ od Marszałka

Rękawiczki nitrylowe
gogle ochronne
przyłbice ochronne
termometry bezdotykowe
maski KN 95 / FFP2
maski FFP3
kombinezon ochronny
fartuchy
płyn do dezynfekcji rąk opakowanie 5L
płyn do dezynfekcji powierzchni opakowanie 5l
ochraniacze na buty (para)
maseczki medyczne jednorazowe

Galeria

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

06/03/2024 aktualności, Szpital, Ważne

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.