Blog

Dentysta szkolny w Przychodni Gajda – Med

Wraz z nowym rokiem na ZIEMI PUŁTUSKIEJ rusza wdrażanie programu „Dentysta w szkole”. Dzięki spółce Szpital Powiatowy Gajda – Med i Grupie Gajd – Med, ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami przestaje istnieć wyłącznie na papierze, staje się faktem. Spółka podpisała umowy na świadczenie usług stomatologicznych z większością szkół podstawowych i średnich znajdujących się na obszarze Gminy Pułtusk.

Rodzice lub opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie sami decydują czy chcą aby Ich dzieci korzystały z opieki stomatologicznej. Zgodnie z przepisami zgoda musi być udzielona w formie pisemnej.

W Pułtusku opieka stomatologiczna będzie prowadzona w gabinecie stomatologicznym w Przychodni Gajda – Med przy ulicy 3 Maja.

Zgodnie z ustawą higienistka współpracuje z dentystą w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej. Dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną w szkole wykonuje:

👍 świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci oraz młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

👍 profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci oraz młodzieży do ukończenia 19. roku życia.

W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń.

08/01/2020 aktualności, Szpital

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.