Blog

Dodatkowe obostrzenia w poruszaniu się po szpitalu

Wprowadzamy dodatkowe obostrzenia w poruszaniu się po szpitalu. Od teraz: jedno wejście do Szpitala od Izby Przyjęć całą dobę. Kontrola przez pracownika każdej osoby chcącej wejść na teren Szpitala, zarówno pracowników (wybiórczo) jak wszystkich osób, które chcą dostać się na teren szpitala. Osoba kontrolująca decyduje o wpuszczeniu lub zakazie wejścia. Podczas kontroli może nastąpić zarówno pomiar temperatury jak i spisanie danych osobowych (ew. wypełnienie ankiety epidemiologicznej)
Jest to efektem stanu epidemiologicznego . Jeśli dojdzie do załamania opieki Szpitalnej z powodu zainfekowania pracowników to cały Sztab Kryzysowy i wszystkie służby powiatowe nie będą już potrzebne. Proszę wszystkich o dostosowanie się do nowych wytycznych

Dr n. med Robert Gajda
Dyrektor Generalny Szpitala Powiatowego Gajda-Med.

19/03/2020 aktualności, Szpital

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.