Blog

JEDYNECZKA z prezentami w szpitalu

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, wraz z nauczycielami zaangażowanymi w pracę Rady Samorządu Uczniowskiego, Klubu Wolontariatu i Stowarzyszenia „Razem Dla Jedynki”, zrobili niezwykłą niespodziankę mieszkańcom Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Szpitala Powiatowego Gajda – Med.
Wręczyli pięknie przygotowane przez nich pod kierunkiem pedagoga szkoły Pani Małgorzaty Archackiej (także Wiceprezes Stowarzyszenia „Razem Dla Jedynki”) własnoręcznie zrobione, przepiękne upominki. Wzruszenie pacjentów było olbrzymie. Wspólnie wszyscy zaśpiewali kolendę „Wśród Nocnej Ciszy”.
Kierownictwo Szpitala Powiatowego Gajda – Med dziękuje, za okazaną życzliwość, wspaniały pomysł i pamięć o naszych pacjentach Pani Małgorzacie Archackiej, uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. Dyrekcji szkoły i zarządowi Stowarzyszenia za życzliwość i otwartość. Uczniowie muszą być dumni, mogąc korzystać z dorobku tak wspaniałych pedagogów.
Mamy jednocześnie nadzieję, że w ten właśnie sposób rozpoczęła się nasza owocna współpraca.
Jeszcze raz DZIĘKUJEMY ❤️

ZOBACZ ZDJĘCIA

20/12/2019 aktualności

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.