Blog

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Pielęgniarza

Pielęgniarki i pielęgniarze wykonują pracę cieszącą się społecznym uznaniem. Sprawują szeroką opiekę medyczną nad pacjentem m.in. mogą podejmować samodzielne działania w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Mogą przejąć wiele zadań lekarskich, dokonywać wyboru sposobu leczenia ran u pacjentów, bez konieczności zlecenia lekarskiego. Samodzielnego koordynowania terapii leczniczych związanych z opieką nad ranami. Jest to zawód wymagający szerokiej wiedzy medycznej.

🤞 Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:
👉 rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
👉 rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
👉 planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
👉 samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
👉 realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
👉 orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
👉 edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

🤞 Pielęgniarki zajmują się m.in.:
👉 dbaniem o komfort pacjentów (np. o ich higienę, posiłki czy zmianę opatrunków);
👉 podawaniem leków, tlenu, krwi, środków krwiopochodnych itp.;
👉 wykonywaniem podstawowych pomiarów (temperatury, tętna, ciśnienia);
👉 przygotowaniem pacjentów do badań i zabiegów medycznych oraz asystowaniem lekarzom podczas zabiegów i operacji;
👉 pierwszą pomocą w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia;
👉 obsługą aparatury medycznej;
👉 pomocą w rekonwalescencji, nadzorowaniem prawidłowego przebiegu leczenia oraz informowaniem lekarza o wszelkich nieprawidłowościach;
👉 szczepieniami i promocją zdrowia.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Pielęgniarza życzymy dużo zdrowia, radości, pomyślności w życiu
osobistym
i zawodowym, spełnienia wszystkich zamierzeń i satysfakcji z własnych dokonań oraz wiele ludzkiej życzliwości.
Dziękuję za rzetelną pracę, cierpliwość i dokładność, szacunek i otwartość dla naszych pacjentów.

Prof. Robert Gajda wraz z kierownictwem Szpitala Powiatowego Gajda – Med w Pułtusku i Grupy Gajda – Med

11/05/2022 aktualności, Szpital

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.