Blog

Nowe zasady przyjmowania pacjentów w szpitalu

Szanowni Państwo,
Celem zwiększenia bezpieczeństwa osób hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med jak i personelu obsługującego pacjentów, od dnia dzisiejszego wprowadziłem obowiązek przeprowadzania badań na obecność SARS-Co-2 u wszystkich hospitalizowanych osób jak i personelu szpitala w 100%.
Pacjenci w 100% mają pobierane wymazy (tak jak na zdjęciu) przy przyjęciu do Szpitala, po czym hospitalizowani w izolatkach oddziałowych w oczekiwaniu na wynik (12-30 godzin). Nie zwalania to od obowiązku badania na Izbie Przyjęć wszystkich wchodzących jak i wypełniania ankiet na potencjalną obecność COVID 19.
Pacjenci podejrzani o zachorowanie na COVID 19 lub z rozpoznaniem COVID 19 nie dostaną się na teren Szpitala i będą obsługiwani w specjalnej izbowej izolatce (przy Izbie Przyjęć) przez personel w pełni profesjonalnie zabezpieczony przed zarażeniem. Takie postępowanie nie zabezpiecza nas w 100% przez przedostaniem się osoby zarażanej na teren szpitala ale zmniejsza prawdopodobieństwo i ułatwia dochodzeni epidemiologiczne. Tym samym ograniczymy liczbę personelu medycznego potencjalnie wyeliminowanego z pracy (przymusowa kwarantanna) i zwiększymy bezpieczeństwo chorych.
Te obostrzenia wiążą się z niedogodnościami pracy na oddziałach (dodatkowe specjalne izolatki) w tym też wydzieleniu personelu do opieki nad pacjentami w oczekiwaniu na wynik.
Wydaje się jednak, że na tym etapie jest to najlepsze rozwiązanie. O istotnych zmianach poinformuję Państwa.
Dr n. med. Robert Gajda

16/04/2020 aktualności, Szpital, Ważne

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.