Blog

Osteoporoza – cichy złodziej kości

Osteoporoza to choroba przewlekła, która dotyka układ szkieletowy człowieka (przez lekarzy nazywana jest cichym złodziejem kości). Dochodzi do zmniejszenia gęstości kości (zrzeszotnieniem) oraz zaburzeń w spójności ich tkanek, co skutkuje znacznie wyższą podatnością na złamania, które mogą pojawiać się nawet przy niewielkich obciążeniach. Jest to najczęstsza dolegliwość dotycząca kości występująca zarówno u kobiet i mężczyzn. Utrata gęstości mineralnej kości jest nieuchronnym procesem związanym z wiekiem, rozpoczynającym się już około 40. roku życia u kobiet i 45. roku życia u mężczyzn.

Osteoporoza jest o tyle niebezpieczna, że we wczesnych stadiach swojego rozwoju nie daje żadnych objawów, które mogłyby być zauważone przez pacjenta bez wykonywania specjalistycznych badań. Rozpoznanie zazwyczaj następuje, gdy zacznie dochodzić do patologicznych złamań – stąd ważna jest odpowiednio wcześnie wdrożona profilaktyka. Osoby znajdujące się w grupach ryzyka powinny regularnie wykonywać badania, które umożliwią wczesne wykrycie osteoporozy. Jej rozpoznanie u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka zaniku kostnego umożliwia zapobieganie oraz zastosowanie leczenie na wczesnym etapie zapobiegającego złamaniom.

Warto przeprowadzić badanie profilaktyczne gęstości kości czyli densytometrię (mierzy gęstość – wytrzymałość kości), sprawdzić, czy jest się w grupie ryzyka. Wykonać podstawowe badania laboratoryjne (morfologia krwi, badanie funkcji nerek i wątroby). Trzeba ocenić gospodarkę wapniowo-fosforanową.

Szpital Powiatowy Gajda – Med w Pułtusku Sp. z o. o. i Centrum Medyczne Gajda – Med ma odpowiednich specjalistów, którzy zajmują się leczeniem tej zdradliwej choroby. Są nimi: interniści, endokrynolodzy, ortopedzi i geriatrzy.

Warto skorzystać z pomocy naszych lekarzy.

19/05/2021 aktualności, Szpital

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.