Blog

Położna – przyjaciel pacjentki

👉 Na cześć Stanisławy Leszczyńskiej – położnej, urodzonej 8 maja, bohatersko sprawującej opiekę nad ciężarnymi więźniarkami przebywającymi w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau został ustanowiony 8 maja Dzień Polskiej Położnej. Stanisława Leszczyńska przeszła do historii jako położna, która walczyła o życie i godny poród w czasach II wojny światowej.
W roku 1942 i na początku roku 1943 ciężarne więźniarki po przybyciu do obozu kierowano od raz do komór gazowych lub podawano im zastrzyki fenolowe. Tak samo działo się wówczas, gdy w trakcie transportu ciąża nie była jeszcze widoczna i jej oznaki pojawiały się dopiero po czasie. Dopiero w połowie roku 1943 sytuacja nieco się zmieniła. Nowonarodzone dzieci przestano zabijać.

👉 Położne towarzyszy kobiecie na każdym etapie, jest radosnych chwilach, kiedy to na świecie pojawia się nowe życie, zajmują się m.in.:

✅ profilaktyką chorób kobiecych,
✅ edukacją w zakresie metod planowania rodziny,
✅ opieką nad kobietą w ciąży fizjologicznej, w tym edukacją przedporodową,
✅ zwraca uwagę, czy nadal jesteś zdrowa i jak się czujesz pod względem emocjonalnym,
✅ pilnuje właściwego rozwoju dziecka w macicy,
✅ poradnictwem laktacyjnym,
✅ prowadzeniem fizjologicznego porodu i połogu,
✅ przyjmowaniem porodu lub podejmowaniem nagłych decyzji dotyczących porodu w czasie nieobecności lekarza prowadzącego,
✅ opieką nad noworodkiem i edukacją w zakresie pielęgnacji narodzonego dziecka,
✅ poradnictwem w zakresie żywienia kobiety w ciąży i noworodka,
✅ edukacją w zakresie szczepień ochronnych,
✅ opieką nad kobietą po operacjach ginekologicznych lub ginekologiczno-onkologicznych pomocą w okresie dojrzewania i menopauzy.

Z okazji Dnia Polskiej Położnej życzymy wszystkim wykonującym
ten wspaniały i trudny zawód satysfakcji z wykonywanej służby innemu człowiekowi,
zdrowia i radości, wytrwałości, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym
oraz wszelkiej pomyślności.

Dziękujemy za WASZ trud.
Dziękujemy, że JESTEŚCIE.

Prof. Robert Gajda
Szpital Powiatowy Gajda – Med w Pułtusku

06/05/2022 aktualności, Szpital

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.