Blog

Prof. Robert Gajda zainwestował 35 milionów złotych

👉 Prof. Robert Gajda uroczyście otworzył nowo wyremontowane skrzydło Przychodni Szpitala Powiatowego Gajda – Med w Pułtusku.
W poradniach specjalistycznych przy ulicy 3 Maja 5 pacjenci będą mogli skorzystać z pomocy m.in. neurologa, laryngologa, logopedy, pulmonologa, stomatologa, rehabilitacji.
👉 Zgodnie z umową ze Starostą Pułtuskim, prof. Robert Gajda do 2040 roku miał zainwestować 15 milionów złotych z własnego majątku w spółkę Szpital Powiatowy Gajda – Med. Na dzień dzisiejszy zainwestował 35 milionów złotych, a wartość łączna inwestycji (z środkami zewnętrznymi) przekroczyła 50 milionów złotych. ❤️❤️❤️
👉 W najbliższym czasie zostanie oddany do użytku dwupiętrowy budynek B Szpitala, w którym planowane są 4 nowe oddziały – każdy na 34 łóżka a na parterze mają znajdować się nowoczesne gabinety rehabilitacji. Szpital Powiatowy Gajda – Med stanie się wówczas największym szpitalem powiatowym w Polsce, prawie na 300 łóżek. Docelowo inwestycja pochłonie 20 milionów złotych.
👉 Kierownictwo Szpitala Powiatowego Gajda – Med dziękuje za nieustające wsparcie: Panu Henrykowi Kowalczykowi – Wiceprezesowi Rady Ministrów, Panu Janowi Zalewskiemu – Staroście Pułtuskiemu, Pani Beacie Jóźwiak – Wicestaroście Pułtuskiemu, Panu Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Samorządu Województwa Mazowieckiego, Panu Wojciechowi Gregorczykowi – Burmistrzowi Pułtuska, Panu Witoldowi Chrzanowskiemu – byłemu radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Radnym Rady Powiatu na czele z: Panem Tadeuszem Nalewajkiem, Panem Wiesławem Cienkowskim, Panią Krystyną Estkowską, Panią Emilią Gąsecką, Radnym Rady Miejskiej w Pułtusku oraz wszystkim przyjaciołom pułtuskiego szpitala. ❤️❤️❤️

13/06/2022 aktualności, Szpital

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.