Blog

Projekt pilotażowy

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego leczenia
dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin. Przez dzieci i młodzież rozumie się: dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia. 

Program pilotażowy leczenia nałogowego używania nowych technologii cyfrowych ma stanowić odpowiedź na potrzebę związaną z zagrożeniem wynikającym z częstego korzystania przez dzieci i młodzież z mediów cyfrowych za pośrednictwem narzędzi takich
jak: komputery, smartfony, tablety czy inne urządzenia elektroniczne.
Problem nałogowego używania nowych technologii cyfrowych jest złożonym i nowym wyzwaniem zdrowia publicznego. Korzystanie z tych narzędzi jest naturalnym elementem współczesnego życia, jednocześnie nadmierne ich używanie może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji dla zdrowia i życia.
Zdaniem ekspertów zagrożenie to znacząco zwiększyło się w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, m.in. w związku z koniecznością nauki w trybie zdalnym, ograniczeń dotyczących spotykania się, poruszania się oraz alternatywnych do mediów cyfrowych form spędzania wolnego czasu.

06/05/2021 aktualności, Zdrowie

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.