Blog

Ruszamy z badaniami tomografii komputerowej serca

Szpital Powiatowy Gajda – Med wprowadza do szeregu świadczonych usług badanie: ANGIO – TK serca. Podstawowym celem badania jest wykluczenie choroby wieńcowej za pomocą metody nieinwazyjnej, minimalnie obciążającej pacjenta. Badanie tomografii komputerowej serca ma również zastosowanie u pacjentów, którzy mają objawy choroby, ale obawiają się klasycznej inwazyjnej koronarografii i pomimo wskazań do takiego badania nie wyrażają na nie zgody.

Jak będzie przebiegało badanie tomografii serca?
Przedstawiamy poniżej dla pacjentów procedurę postępowania.  

1 – Po wypełnieniu ankiety, na rękę zakładany jest typowy wenflon dożylny, który posłuży do podania środka kontrastowego i innych niezbędnych w trakcie badania leków.

2 – Po rozmowie z lekarzem pacjent zdejmuje zbędne odzienie (najlepiej założyć do badania T-Shirt) i kładzie się na plecach. Na klatkę piersiową przyklejane są elektrody EKG. Na ramię zakładany jest rękaw ciśnieniomierza, a na palec ręki czujnik pulsoksymetru.

3 – W trakcie badania pacjent jest proszony o nabieranie powietrza na kilka sekund. Bardzo ważne jest aby po komendzie bezdechu pacjent pozostawał w całkowitym bezruchu.

 4 – W przypadku zbyt szybkiej lub nieregularnej czynności serca przez wenflon zostanie podany środek zwalniający i umiarawiający pracę serca. Jeżeli pacjent nie jest zrelaksowany i nadmiernie stresuje się badaniem, lekarz podaje dożylny środek uspokajający, po którym nie można prowadzić pojazdów, dlatego najlepiej przyjechać na badanie z osobą towarzyszącą, która prowadzi samochód. Wszystkie czynności wykonywane przez personel i pacjenta powinny prowadzić do jak największego uspokojenia się i zrelaksowania pacjenta – obniżenia częstości bicia serca.

5 – W najważniejszej fazie badania przez wenflon podawany jest środek kontrastowy, który odczuwany jest przez pacjenta jako krótka fala ciepła rozchodząca się przez kilka sekund. Stosowany środek kontrastowy należy do najnowocześniejszych na rynku preparatów i ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest bardzo niewielkie.

Bezpośrednio przed podaniem środka kontrastowego pod język podawany jest preparat rozszerzający tętnice wieńcowe (nitrat). Nad prawidłowym przebiegiem badania czuwają lekarze: radiolog i anestezjolog oraz technik i pielęgniarka. W trakcie badania monitorowany jest zapis EKG, zapis pulsoksymetru oraz ciśnienie krwi.

6 – Po przeprowadzeniu badania pacjent odpoczywa przez kilkanaście minut na leżance pod opieką pielęgniarki i lekarza.

Jestem uczulony na jod, czy mogę mieć wykonane badanie TK Serca?

Jeżeli pacjent jest uczulony na jod, możliwe jest zastosowanie niejodowego środka kontrastowego, typowo wykorzystywanego w badaniach metodą rezonansu magnetycznego. Ważne jest jednak bardzo dokładne wcześniejsze skonsultowanie takiego badania z lekarzem, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji nerek i ustalenie ważności wskazań do takiego badania.

Można również wykonać badanie bez podania środka kontrastowego, jednakże uwidoczni ono jedynie obecność zwapnień w tętnicach wieńcowych (tzw. wskaźnik CALCIUM SCORE np. Agatston Score). Badanie uwapnienia tętnic wieńcowych CALCIUM SCORE może zostać wykonane we wstępie do właściwego badania angiograficznego serca u pacjentów badanych po raz pierwszy.

18/05/2020 aktualności, Szpital, Ważne

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.