Blog

Ruszyła w szpitalu rehabilitacja pocovidowa

Szpital Powiatowy Gajda – Med w Pułtusku wygrał kolejny konkurs organizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Od 25 maja na terenie szpitala jest prowadzona dla pacjentów, którzy zachorowali na COVID – 19, rehabilitacja stacjonarna pocowidowa w oddziale rehabilitacji kardiologicznej.
Rehabilitacja pocovidowa odbywa się w ramach pobytu na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej.
Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z tego programu tylko raz.
Czas trwania rehabilitacji po przebyciu COVID-19 wynosi od 2 do 6 tygodni.
Badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia:

  • badanie RTG klatki piersiowej z opisem, wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby;
  • aktualna morfologia, OB, CRP;
  • EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

Pacjenci muszą mieć skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny, poradni mającej podpisany kontrakt z NFZ), po zakończeniu leczenia COVID-19.
Celem rehabilitacji jest poprawa:

  • sprawności oddechowej;
  • wydolności wysiłkowej i krążeniowej;
  • siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej;
  • wsparcia zdrowia psychicznego.
27/05/2021 aktualności, Szpital

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.