Blog

Ruszyły szczepienia nauczycieli

Szpital Powiatowy Gajda – Med rozpoczął szczepienia nauczycieli nową szczepionką AstraZeneca, stosowaną w celu zapobiegania chorobie COVID19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Kilkudziesięciu nauczycieli w dniu dzisiejszych otrzyma pierwszą dawkę.
Szczepionkę COVID-19 Vaccine AstraZeneca podaje się jako wstrzyknięcie 0,5 ml do mięśnia (najczęściej górnej części ramienia). Pacjent otrzyma 2 wstrzyknięcia szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Drugie wstrzyknięcie można podać w okresie od 4 do 12 tygodni po pierwszym wstrzyknięciu. Pacjent zostanie poinformowany, kiedy musi przyjść ponownie w celu otrzymania drugiej dawki szczepionki.

Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:

  • Adenowirus szympansi z sekwencją kodującą glikoproteinę S (ang. Spike) wirusa SARS-CoV-2 ChAdOx1-S, nie mniej niż 2,5 x 108
    jednostek zakaźnych.
  • Wytworzony w genetycznie zmodyfikowanych, ludzkich embrionalnych komórkach nerki (HEK) 293, z wykorzystaniem technologii rekombincji DNA.

Szczepionka COVID-19 Vaccine AstraZeneca zawiera organizmy modyfikowane genetycznie (GMO).

Dr n. farm. Leszek Borkowski pisze na portalu Med express.pl, że: „Mechanizm działania szczepionki AstraZeneca przeciw SARS-CoV-2 polega na wniknięciu wektora adenowirusowego w następstwie podania domięśniowego szczepionki w mięsień naramienny górnej części tułowia. We wnętrzu komórki człowieka dochodzi do uwolnienia fragmentu DNA kodującego białko S i jego translokacji do jądra komórkowego. Dalej mamy proces translacji czyli przepisanie DNA na mRNA, mówimy o procesie ekspresji genu. DNA zawarte w szczepionce nie wbudowuje się do genomu ludzkiego i nie powoduje zmian w ludzkim DNA czego dowodem jest sam współczesny człowiek poddawany przez tysiące lat kontaktowi z DNA i RNA innych organizmów. Proces seroprotekcji, czyli zdobywania odporności na koronawirusa, pojawia się po około 3 tygodniach licząc od dnia podania pierwszej dawki szczepionki AstraZeneca. Pełna, czyli około 60% skuteczność, może być po 15 dniach licząc od daty podania drugiej dawki. Z genomu szympansiego adenowirusa typu dzikiego usunięto regiony E1 i E3, co pozwoliło na uzyskanie wirusa, który nie jest zdolny do replikacji (nie może wywołać choroby) i dodatkowo może pomieścić kasetę genową większych rozmiarów. Powodem zastosowania adenowirusa pochodzenia szympansiego, a nie ludzkiego, jest fakt, że ludzkie adenowirusy (wywołujące przeziębienie) są szeroko rozpowszechnione w populacji i w związku z tym u ludzi może występować naturalna odporność przeciwko nim. Zjawisko takie mogłoby prowadzić do potencjalnego obniżenia skuteczności szczepionki. W przypadku szczepionek mRNA Pfizer/Biontech czy Moderna funkcje transportową pełnią nanocząsteczki lipidowe. W szczepionce AstraZeneca do transportu wykorzystano szympansiego adenowirusa, ale tak zmodyfikowanego, aby nie wywoływał zakażenia człowieka.Szczepionka AstraZeneca była badana w kohorcie 23 745 uczestników w wieku ≥18 lat. W wyniku randomizacji połowa znalazła się w grupie kontrolnej. Spośród 23 745 osób, 12 021 uczestników otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki a 8 266 uczestników otrzymało dwie dawki. Mediana czasu obserwacji wynosiła 62 dni po podaniu drugiej dawki” – czytamy w artykule Szczepionka AstraZeneca przeciw SARS-CoV-2.

Szczepionka różni się od szczepionki Pfizera i szczepionka firmy Moderna, które są oparte o tzw. mRNA. RNA jest kwasem nukleinowym. Jest to kod genetyczny, na podstawie którego budowane są białka. Na lekcjach biologii uczniowie dowiadują się, że informacja przekazywana jest z DNA na RNA. RNA jest takim pośrednikiem i na matrycy RNA budowane są wszystkie białka, które produkuje nasz organizm. Są produkowane w oparciu o pośredni produkt mRNA. Zamiast podawać całego wirusa, albo zamiast podawać białko tego wirusa, podawany jest kawałeczek kodu genetycznego. W ten sposób pomagamy organizmowi, aby sam zrobił sobie szczepionkę. Na podstawie tego kodu genetycznego organizm sam sobie produkuje to białko, o które tutaj nam chodzi, a chodzi o jedno białko wirusa, ang. Spike (kolec). Białko, które bierze udział w przyłączaniu się do receptorów na komórce i umożliwia wirusowi atakowanie komórki. W momencie, kiedy organizm wytworzy przeciwciała przeciwko temu białku, może je zablokować i wtedy wirus nie wchodzi do komórek. Taki jest sens działania – podajemy mRNa, czyli kawałeczek kodu genetycznego kodujący to białko w postaci iniekcji domięśniowej. Te kawałki mRNA wchodzą do komórek i komórki zaczynają produkować białko wirusa tak, jakby produkowały swoją własną szczepionkę. Na to białko wytwarzane są przeciwciała przez organizm i też wytwarzane są komórki, bo odpowiedź odpornościowa to nie jest tylko wytwarzanie przeciwciał, ale też wytwarzanie wyspecjalizowanych komórek, które potrafią zabić komórkę zainfekowaną wirusem. – źródło ec.europa.eu/info/index_pl

 

12/02/2021 aktualności
2 Komantarze
  1. przepisanie informacji z DNA na mRNA jak sama angielska nazwa mówi to transkrypcja a nie translacja. Translacja to proces przetłumaczenia języka nukleotydów mRNA na język aminokwasów i tworzenie polipeptydów. Czyli dwa etapy po podaniu DNA a jeden po podaniu mRNA

  2. Uważam ze szczepionka pfeizer i moderna są lepsze i mniej agresywne. Skoro jest po nich mniej działań to dlaczego na siłę wciska się ludziom astra zenekę. Miała być stosowana do 65 lat u seniorów tak jak robią to Niemcy a u nasz w kraju „wsio ryba” aby zaszczepić i cieszyć się statystyką zaszczepienia.Powinna się liczyć nie ilość a jakość i komfort.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.