Blog

Szczepienia podczas pandemii

Zanim przyjdziesz się zaszczepić przeciwko: grypie, krztuścowi, pneumokokom – NAJPIERW skonsultuj to z lekarzem rodzinnym, czy nie ma przeciwwskazań. Jeżeli lekarz stwierdzi, że nie ma i możesz się zaszczepić, to lekarz wystawi receptę na zakup właściwej szczepionki. Ze szczepionką przychodzimy do pracowników personelu medycznego w celu przeprowadzenia szczepienia.

Przy wejściu do poradni pacjenci podlegają rutynowej procedurze, w trakcie której m.in. dokonuje się pomiaru temperatury u dziecka i opiekuna termometrem bezdotykowym czy dorosłego, w razie stwierdzenia gorączki ‒ należy zrezygnować z wizyty. Na terenie placówki medycznej pacjenci muszą nosić maseczki ochronne. Należy stosować się do zaleceń lekarza lub pielęgniarki. 

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy grypy. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub przez kontakt ze skażoną powierzchnią. Okres inkubacji wynosi 1-4 dni. Wirusy grypy atakują komórki nabłonka dróg oddechowych, w których się namnażają. W konsekwencji powodują ich zniszczenie, co z kolei ułatwia rozwój infekcji bakteryjnych. Objawy grypy są podobne do wielu innych ostrych chorób infekcyjnych i są zarówno miejscowe (kaszel, ból gardła, katar) oraz w postaci nagłej, wysokiej gorączki powyżej 38ºC, dreszczy, bólów mięśniowo-stawowych, bólów głowy, bólu w klatce piersiowej, złego samopoczucia, braku łaknienia, nudności i wymiotów.

Szczepionki przeciw grypie charakteryzują się najmniejszą liczbą rejestrowanych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Po szczepieniu mogą wystąpić jedynie reakcje miejscowe, tj.: zaczerwienienie, bolesność i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia oraz rzadziej reakcje ogólne (niewielki wzrost temperatury ciała, ból mięśni, stawów i głowy), ustępujące po kilku dniach. Przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw grypie jest m.in. reakcja anafilaktyczna po wcześniejszym podaniu szczepionki, ostra infekcja i wysoka gorączka.

Nowoczesne szczepionki coraz częściej zawierają wysoce oczyszczone antygeny w postaci białek, ich fragmenty, polisacharydy, rzadziej całe drobnoustroje (wirusy lub bakterie).

Układ immunologiczny może rozpoznać i reagować na miliony antygenów w tym samym czasie, liczba antygenów podawanych w szczepionkach stanowi znikomy ich odsetek.

Liczba antygenów dostępna w obecnie stosowanych szczepionkach jest znacznie mniejsza niż w szczepionkach stosowanych dawniej.

Zgodnie z polskim Programie Szczepień Ochronnych szczepienie na grypę zaleca się:

  • osobom dorosłym od 55. roku życia,
  • kobietom w ciąży lub planującym ciążę,
  • dzieciom od ukończenia 6. miesiąca życia,
  • osobom z obniżoną odpornością,
  • dzieciom z grup ryzyka,
  • przewlekle chorym dzieciom i dorosłym, szczególnie chorującym na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową (zwłaszcza po przebytym zawale serca), niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i neurorozwojowe.
09/09/2020 aktualności

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.