Blog

Wygraliśmy jeden z największych kontraktów w historii NFZ

Szpital Powiatowy Gajda – Med w Pułtusku Sp. z o. o. wygrał jeden z największych w historii Narodowego Funduszu Zdrowia kontrakt.
Świadczymy usługi na cała Polskę w ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK). Łączna wartość projektu to 219 876 948,87 zł brutto.

Szpital Powiatowy Gajda – Med Sp. z o. o. jest liderem konsorcjum w którego skład wchodzą także spółki zależne od Arteria S.A., tj: Gallup Arteria Management Sp. z o.o. SK oraz Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. SK. Podpisana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia została zawarta do dnia 31 grudnia 2021 r. albo do dnia wyczerpania środków na wykonanie przedmiotu umowy.

❗️ Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ. Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę i święta.
❗️Z TPK mogą korzystać również osoby niesłyszące. Teleplatforma oferuje im rozmowy przez specjalny wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza polskiego języka migowego.

Jak działa TPK!

1. Zadzwoń na bezpłatny numer telefonu 800 137 200. Usłyszysz krótki komunikat, który poinformuje Cię, że dodzwoniłeś się na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu.
2. Wybierz język, w którym chcesz rozmawiać.
3. W pierwszej kolejności połączy się z Tobą pielęgniarka lub położna. Sprawdzi, czy jesteś uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej, zarejestruje Twoje zgłoszenie, przeprowadzi wywiad niezbędny do oceny Twojego stanu zdrowia.
4. Pielęgniarka lub położna może wystawić Ci e-receptę oraz udzielić porad. W stanach nagłych, które zagrażają życiu i zdrowiu, wezwie zespół ratownictwa medycznego.
5. Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że potrzebujesz dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje Cię do lekarza, podczas tego samego połączenia.
6. Lekarz uzupełni wywiad przeprowadzony przez pielęgniarkę lub położną. Może wystawić Ci e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.
7. Gdy będziesz potrzebował pilnej interwencji medycznej, lekarz wezwie zespół ratownictwa medycznego. Jeśli będziesz wymagał osobistego kontaktu z lekarzem, skieruje Cię do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Porady Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) będą udzielane w języku:

✅ polskim,
✅ angielskim,
✅ rosyjskim,
✅ ukraińskim.

10/06/2021 aktualności, Ważne

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.